Nieuws

Vraag & antwoord – Moet ik al aan aanpassingen beginnen als mijn prognose nog onduidelijk is ?

20 maart 2019, Supportbeurs

Moet ik al aan
aanpassingen beginnen als mijn prognose nog onduidelijk is?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Een ingrijpende
woningaanpassing vraagt om een lange voorbereidingstijd. Zeker als het om
complexe wijzigingen gaat, zoals plaatsing van een lift, een aanbouw of een
grote verbouwing binnenshuis. Voor dat alles is gerealiseerd, bent u al gauw
één of twee jaar verder. Wordt het een verhuizing, dan kan het zelfs nog langer
duren voor u uw ideale stekje vindt en er goed en wel gesetteld bent.

Waar alles om draait bij het
aanpassen van een huis, zijn de eisen die er vanwege uw beperkingen zijn. Dat
geldt niet alleen voor uw huidige situatie. Het is van belang om ook naar de te
verwachten toekomstige ontwikkelingen te kijken. Er zijn met een
woningaanpassing behoorlijk wat tijd en kosten gemoeid, dus u wilt dat liever
niet over enkele jaren opnieuw moeten doen.

In het geval van een
duidelijke diagnose door uw behandelend arts is er meestal wel redelijk te
bepalen hoe uw toekomst er qua aanpassingen uit gaat zien. Dat geldt voor de
wat stabielere aandoeningen, zoals een dwarslaesie bijvoorbeeld. Maar ook bij
meer progressieve aandoeningen, zoals sommige spierziekten, valt het
toekomstige verloop soms best redelijk in te schatten.

In die gevallen kunt u, samen
met uw arts en ergotherapeut, vrij snel een passend eisenpakket opstellen voor
uw woning. Een pakket dat voldoende rekening houdt met uw huidige EN uw te verwachten
toekomstige situatie.

Maar het komt ook voor dat
een arts geen duidelijke diagnose kan stellen. Omdat er te weinig van uw aandoening
bekend is om verantwoorde uitspraken over de toekomst te kunnen doen. Het is
ook mogelijk dat uw aandoening wel voldoende bekend is, maar dat het mogelijke
verloop sterk kan variëren. In zulke situaties is er dan geen voldoende
duidelijk toekomstbeeld voorhanden, om een verantwoord eisenpakket voor een
woningaanpassing op te baseren.

Toch is het ook dan van
belang om toekomstgericht naar uw woonsituatie te kijken. Soms is het mogelijk
om de beslissing over bepaalde complexe ingrepen in uw woning nog enige tijd
uit te stellen. Of kunt u met eenvoudiger maatregelen nog lang in uw huis uit
de voeten. Wordt het traplopen bijvoorbeeld te zwaar, dan zijn tussentreden
(“Easysteppers”) of een stoellift vaak voor langere tijd goede en
niet te kostbare oplossingen. Komt onverhoopt toch het moment dat die niet meer
voldoen, dan kan er alsnog een rolstoelgeschikte lift (of aanbouw) worden
aangebracht.

Bij onduidelijke diagnoses is
het dus aan te raden, om in het achterhoofd toch alvast een beetje rekening te
houden met de meest ingrijpende aanpassingen. Laat een gespecialiseerde
bouwkundige onderzoeken welke (toekomstige) mogelijkheden er in zulke situaties
zijn. Mocht het dan onverhoopt een keer toch nodig worden, dan bent u
voorbereid en staat u niet voor verrassingen.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant