Nieuws

Vraag & antwoord – Moeten de buren toestemming geven voor onze verbouwing?

7 mei 2019, Supportbeurs

Moeten de buren
toestemming geven voor onze verbouwing?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Bij een grote aanpassing aan
uw woning krijgt u met nogal wat instanties te maken voor alle vereiste
toestemmingen rond zijn. Zo worden er regels gesteld op gebied van het Bestemmingsplan,
Welstand en Bouwbesluit. Al deze partijen gaan ervan uit dat u aan hun eisen
zult voldoen.

Naast de instanties op gebied
van bouwen en wonen krijgt u voor de financiering van uw plannen ook nog te
maken met de eisen die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stelt. En
mogelijk ook nog met die van uw bank, als het subsidiebedrag van de Wmo
ontoereikend blijkt. Of als u zelf hogere eisen stelt.

Dat de procedures van al deze
instanties doorgaans veel tijd en moeite kosten mag wel als bekend worden
verondersteld. Evenals het feit dat de eisen van de verschillende betrokken
partijen ook nog wel eens tegenstrijdig zijn. Zo gaat de Wmo uit van de “goedkoopst
compenserende oplossing”, terwijl een Welstandscommissie dan juist nog wel
eens kostenverhogende esthetische eisen stelt.

Naast alle hierboven genoemde
overheidsinstanties vergeten we bijna één van de meest bij uw woningaanpassing
betrokken partijen. Namelijk uw directe buren. Alles wat u op of aan uw huis
bouwt, beïnvloedt direct hun woongenot. Een hoge lange muur langs hun tuin,
minder zon of lichtinval, of geluidshinder van een huislift. Zulke zaken kunnen
daarnaast soms zelfs de waarde van hun woning aantasten.

Wanneer u uw plannen al in
een vroeg stadium met uw buren bespreekt, kunt u veel leed bij beide partijen
voorkomen. Soms is het mogelijk om het ontwerp aan te passen. Of een compromis
te vinden waarmee zowel uzelf als uw buren kunnen leven.

Als u dit niet tijdig heeft
geregeld, dan kunnen de buren het u erg moeilijk maken. Ik ken situaties waarin
mensen na jaren strijd alle vereiste toestemmingen van gemeente en Wmo binnen
hadden, maar waar de verbouwing werd stilgelegd op grond van een door de buren
ingediend bezwaar tegen de in hun ogen onterecht verleende vergunning.

Nu wordt er in een dergelijke
situatie via de bezwaarcommissie of (al dan niet rijdende) rechter uiteindelijk
meestal wel in uw voordeel beslist. Uw belang is vanwege de zorgsituatie thuis
namelijk meestal groter dan dat van de buren. Maar zulke procedures vragen tijd
(die u op zo’n moment niet heeft) en zijn stressvol. Bovendien is de verhouding
met uw buren na zo’n avontuur vaak grondig verziekt. Terwijl u elkaar nog jarenlang
zult blijven tegenkomen.

Aan te raden is dan ook, om
direct vanaf het begin uw buren te betrekken bij uw voorgenomen plannen.
Bijsturen vóóraf gaat nu eenmaal simpeler dan procederen achteraf.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant