Nieuws

Vraag & antwoord – Uitkering gekort als je niet solliciteert door vele mantelzorg?

13 augustus 2017, Supportbeurs

Ik heb een uitkering, kan ik gekort worden daarop omdat ik nu geen
tijd heb om te solliciteren door het vele mantelzorg wat ik doe?

Antwoord door Mezzo – landelijke vereniging voor mantelzorgers:

Ontvangt u als mantelzorger een WW- of bijstandsuitkering? Dan kunt u soms een vrijstelling van sollicitatieplicht ontvangen.

U ontvangt een WW-uitkering

Ontheffing sollicitatieplicht
Ontvangt u een WW-uitkering en zorgt u minimaal drie maanden twintig uur per week voor een ander? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing van uw sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet u gebruiken om vervangende zorg te regelen.
UWV beoordeelt of u met uw uitzonderlijke situatie van deze regeling gebruik kunt maken.

Mantelzorgforfait
Heeft u in de jaren voordat u werkloos werd mantelzorg
verleend en werd u hiervoor betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Mogelijk heeft u dan recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin u
de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw
WW-uitkering (of WIA-uitkering). Meer informatie over het mantelzorgforfait staat op de
website van UWV.

Bij het aanvragen van uw WW- of WIA-uitkering kunt u het
mantelzorgforfait aangeven. U moet wel aantonen dat u betaald werd uit het pgb.

U ontvangt een bijstandsuitkering

Vrijstelling sollicitatieplicht
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. Wel verleent een aantal gemeenten vrijstelling van de sollicitatieplicht aan mantelzorgers met een intensieve zorgtaak. De gemeente bepaalt dit per individuele situatie. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Lees welke bijzonderheden er nog meer voor u gelden.

Ga naar alle vragen & antwoorden > 

Ook interessant