Nieuws

Vraag & antwoord – Vergoeding reiskosten mantelzorger

27 december 2015, Supportbeurs

Kan ik een vergoeding krijgen voor alle ritjes die ik als
mantelzorger naar het ziekenhuis maak met mijn ouders?

Antwoord door Mezzo – landelijke vereniging voor mantelzorgers:

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers. Wel vergoeden sommige gemeenten reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben. Woont u samen met degene die u verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Deze kosten vallen dan onder specifieke zorgkosten, daarover meer op de site van de Belastingdienst.

Ga naar alle vragen & antwoorden >

Ook interessant