Nieuws

Vraag & antwoord – Wat betekenen aanpassingen voor de waarde van mijn woning?

22 augustus 2019, Supportbeurs

Wat betekenen aanpassingen voor de waarde van mijn woning?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Bij het nadenken over mogelijke aanpassingen in uw woning houdt niet iedereen altijd direct rekening met alle financiële consequenties. Natuurlijk let u terdege op de kosten die de aannemer, architect en installateur in rekening brengen voor uw ideale aanpasplan. Zo nodig snijdt u in het ontwerp om alles financieel haalbaar te krijgen. Met de aannemer onderhandelt u over de laagste prijs, en in de diverse woon- en sanitair winkels gaat u op jacht naar leuke aanbiedingen. Tenslotte probeert u met de gemeente een zo gunstig mogelijke Wmo-bijdrage (Wet maatschappelijke ondersteuning) te bedingen.

Al het bovenstaande heeft betrekking op de éénmalige investeringskosten die u maakt om uw verbouwplannen te verwezenlijken. Daarnaast zijn er echter ook andere kosten te noemen die een gevolg zijn van uw geplande verbouwing. 

Denk bijvoorbeeld aan de kosten van onderhoud en (extra) verwarming. Die zullen bij een aanbouw natuurlijk hoger uitvallen dan bij een inpandige oplossing. Waarbij bijvoorbeeld een garage of hobbyruimte is omgevormd tot een zorgslaapkamer. 

In situaties waarin een lift geplaatst wordt moet u rekening houden met de onderhoudskosten daarvan. Zowel de kosten van reparaties bij plotselinge uitval, als die voor een onderhoudscontract en eventuele noodzakelijke liftkeuringen.

Aanpassingen in of aan het huis beïnvloeden altijd de waarde. Zij maken een woning meer of juist minder aantrekkelijk bij een eventuele verkoop. Zo levert een aanbouw extra m2’s op, die de woning meer gebruiksmogelijkheden geeft dan een vergelijkbare woning zonder deze uitbreiding. En daarmee een hogere opbrengst. Zelfs wanneer de aanwezige zorgindeling door de nieuwe eigenaar wordt gesloopt en omgezet naar een andere bestemming. 

Een lift of een verplaatsbare zorgunit zijn zaken, die een woning vaak juist minder courant maken. Omdat de markt van kopers met interesse in deze specifieke aanpassingen beperkt is, zal zo’n woning in het algemeen juist weer minder opbrengen dan een gelijksoortig huis zonder unit of lift. Eventuele geïnteresseerden zullen namelijk de kosten van het verwijderen meenemen in hun bod.

De woningwaarde is niet alleen van belang voor de mogelijke opbrengst bij een toekomstige verkoop. Ook de door uw gemeente vast te stellen Woz-waarde wordt beïnvloed door de aanpassingen aan uw woning. En deze Woz-waarde vormt op zijn beurt weer de basis voor allerlei gemeentelijke en rijksbelastingen.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant