Nieuws

Vraag & antwoord – Wat kan ik doen aan een te hoge opstap bij de badkamer?

20 juni 2019, Supportbeurs

Wat kan ik doen aan een te hoge opstap bij de badkamer?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

De badkamer is een van de eerste ruimten, zo niet de belangrijkste, die aangepast dient te worden als er sprake is van intensieve zorgverlening of grote hulpmiddelen thuis. Het is de plek waar gewassen en gedoucht wordt, het lichaam verzorgd en de tanden gepoetst. Dat gebeurt aan de wastafel, het toilet, de douchehoek en soms een verzorgingsblad of aankleedstretcher.

Het spreekt dus vanzelf dat deze ruimte goed bereikbaar moet zijn voor rolstoelgebruikers. Maar meer nog voor hulpmiddelen op (kleine!) wieltjes, zoals bijvoorbeeld een verrijdbare tillift. Drempels of andere hoogteverschillen tussen de badkamer en de naastliggende gang of slaapkamer zijn dan ook uit den boze.

Helaas zijn deze obstakels in de praktijk in veel gevallen wel degelijk aanwezig. Vooral als het om wat oudere woningen gaat. Zo’n drempel vormt een flinke sta-in-de-weg, die niet altijd eenvoudig te verwijderen valt. Hetgeen diverse bouwkundige oorzaken kan hebben.

De belangrijkste functie voor een drempel bij de badkamerdeur is het voorkomen van wateroverlast. Niet altijd stroomt het douchewater namelijk, via een “op afschot” liggende vloer, naar het putje of rooster in het douchegedeelte toe. Vooral bij zorgbadkamers, waar een ruime douchehoek zonder obstakels een wezenlijke eis is, luistert dat nauw.

Een gewetensvolle aannemer zorgt bij de bouw doorgaans voor een goed afschot naar het aanwezige putje. In dat geval kan een eventuele drempel bij de toegangsdeur meestal probleemloos verwijderd worden (en “voor het zicht” worden vervangen door een platte aluminium afdekstrip).

Het hoogteverschil van een badkamervloer kan flink groot zijn. Tot wel 10 cm of meer. Meestal in verband met daaronder weggewerkte leidingen. In zo’n geval valt niet te ontkomen aan een oprijdplaat van hout, metaal of kunststof. Die al gauw 50-100cm lang moet zijn, om een enigszins begaanbare helling (van tenminste 1:10) te verkrijgen.

In bepaalde gevallen lukt het om zo’n te hoog liggende vloer compleet te vervangen en te verlagen. Dit hangt uiteraard af van de mogelijkheden die de onderliggende (houten of betonnen) vloerconstructie biedt. Net als in nieuwbouwsituaties kan vervolgens de meest ideale vloer worden geconstrueerd. Drempelloos en geheel vlak, met een afschot van circa 1:75. Aflopend naar een sierlijk roestvast stalen putje of afvoerrooster.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant