Nieuws

Vraag & antwoord – Woningaanpassingen: hoe zit het eigenlijk met belasting en de Wmo?

1 juli 2018, Supportbeurs

Hoe zit het eigenlijk met
belasting en de Wmo?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Tot 2014 mochten alle kosten die gemaakt werden voor woningaanpassingen en niet elders gedekt werden (bijvoorbeeld door de Wmo) worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De mate van luxe of extra’s in de verbouwplannen speelde daarbij maar een kleine rol, omdat een belangrijk deel van de waardestijging van een woning als gevolg van de aanpassingen, weer werd wegbelast.

Deze fiscale route is sinds 2014 afgeschaft. Specifiek voor woningaanpassingen, voor veel andere voorzieningen en aanpassingen (bijvoorbeeld aan auto’s) is deze aftrek mogelijkheid nog steeds beschikbaar.

Na het afschaffen van het belastingvoordeel voor woningaanpassingen werden per 2015 ook de verstrekkingsmogelijkheden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verder ingeperkt. Met name door het opleggen van meer en hogere eigen bijdragen. Zo werd het tot dan geldende maximum van 39 perioden van vier weken afgeschaft, evenals de vrijstelling voor personen onder de 18 jaar. Daarvoor worden nu de ouders of verzorgers aangeslagen.

Alles bij elkaar betekende dit een forse lastenverzwaring voor mensen die afhankelijk zijn van Wmo-voorzieningen.

Het nieuwe kabinet zag ook in dat er iets aan de soms torenhoge eigen bijdragen gedaan moest worden. In een op stapel staande nieuwe regeling worden, net als in 2014 bij de Belastingdienst het geval was, de woningaanpassingen waarschijnlijk echter opnieuw uitgezonderd. Met name voor de meest getroffen middeninkomens zijn er nog maar weinig mogelijkheden om een dure woningaanpassing te kunnen financieren, anders dan “gewoon” via de bank.

Houd er verder nog rekening mee, dat de WOZ waarde kan veranderen als gevolg van woningaanpassingen. Ongeacht door wie deze betaald zijn (bank, Wmo). Zo maakt een (rolstoel)lift een woning meestal minder verkoopbaar en dus minder waardevol. Dat zou dan ook een neerwaartse aanpassing van de WOZ waarde moeten inhouden. Omgekeerd geldt dan weer, dat de extra toegevoegde m2 van een aanbouw de woning in het algemeen waardevoller maken.

Bron afbeelding: Nancy Beijersbergen / Shutterstock.com

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant