Nieuws

Vraag & antwoord – Worden kosten woningaanpassing ook vergoed als je zelf andere woning vindt?

28 september 2017, Supportbeurs

Worden de kosten van aanpassingen ook vergoed als je zelf een andere woning kunt vinden via je eigen woningbouwvereniging?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Als een woning ongeschikt is/wordt vanwege een (komende) handicap, dan kunt u in principe altijd een aanvraag doen bij de gemeente respectievelijk de Wmo.
Zij zullen een zogenaamd “keukentafelgesprek” met u voeren om kennis met u te maken en uw situatie nader te bespreken. Meestal vindt dat gesprek plaats bij u thuis, soms op het gemeentehuis. Let op dat dit gesprek, ondanks de vertrouwenwekkende naam, erg belangrijk is voor het verdere verloop van de procedure en uw kansen daarin.

Op grond van wat in het keukentafelgesprek naar voren is gekomen kan uw gemeente nader onderzoek doen. Zoals het beoordelen (na medisch en ergonomisch onderzoek) of uw woning inderdaad ongeschikt is voor aanpassingen en u mogelijk een verhuisvergoeding ontvangt.
Als u vervolgens zelf een andere, mogelijk beter geschikte woning vindt, is het verstandig om ook deze te laten beoordelen door de gemeente respectievelijk de Wmo.

Let erop, dat u NIMMER een andere woning aanvaardt of anderszins verplichtingen aangaat (huur noch koop), voordat uw gemeente haar oordeel heeft kunnen geven! Op straffe van (soms) subsidieweigering.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant