Nieuws

Vraag & antwoord – Zijn er bouwbedrijven die zich geheel richten op gehandicapten?

28 december 2017, Supportbeurs

Zijn er bouwbedrijven die zich geheel richten op woningaanpassingen voor gehandicapten?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Ik proef regelmatig de angst bij mensen dat zij liever een aannemer voor hun verbouwing inschakelen die ervaring heeft met woningaanpassingen. Er is namelijk vaak sprake van bijzondere aanpassingen en voorzieningen waarmee “gewone” aannemers nu eenmaal minder ervaring hebben. Een bedrijf dat die ervaring wel heeft is dan een rustgevend idee.

Er bestaan inderdaad allerlei gespecialiseerde bedrijven op het gebied van aanpassingen en hulpmiddelen in en om de woning. Soms gaat het daarbij om aannemers die afkomstig zijn uit de bouwwereld en op traditionele wijze (met hout en steen) bouwen. Zo’n bouwer heeft zich dan verder gespecialiseerd in aanpassingen voor mensen met een beperking. Dit betreft meestal bedrijven die opdrachten krijgen vanuit de gemeentelijke Wmo of woningcorporaties met “aangepast” woningbezit.

Nu er meer vraag komt van senioren, die langer thuis (willen) blijven wonen, richten steeds meer aannemers zich op het aanbrengen van “gemaksvoorzieningen” bij het ouder worden. Denk aan bijvoorbeeld inloopdouches, die ook voor mensen met beperkingen belangrijk kunnen zijn. Nadeel van zulke bedrijven is, dat deze vaak te weinig specifieke kennis hebben van intensieve zorg, ergonomie en subsidieregels. Daardoor zijn zij wat minder geschikt om aanpassingen te realiseren voor mensen met een meer complexe zorgvraag. Zeker als daarbij grote hulpmiddelen als (elektrische) rolstoelen, tilliften of zorgstretchers aan de orde zijn.

Er zijn slechts enkele bedrijven in ons land die zich specifiek op dit type verbouwingen richten. Sommige daarvan verrichten complete verbouwingen, al dan niet in opdracht van een gemeente. Andere hebben hun wortels in het leveren vanéén of meer specifieke producten, bijvoorbeeld liften, keukens of prefab-units. Van hun eigen product weten zij van de hoed en de rand, maar een totaaloverzicht hebben zij doorgaans minder. Hun advies kan daardoor enigszins gekleurd zijn. Zo zal een bedrijf dat voortkomt uit de liftenbranche u zelden een aanbouwunit adviseren.

Wat het beste is voor u, hangt af van uw leefsituatie en wensen. Het is in mijn ogen niet nodig dat een bedrijf specifieke “zorg-ervaring” heeft. De meeste “gewone” aannemers kunnen ook het aanpaswerk goed aan. Voorwaarde is dan wel dat er gedetailleerde tekeningen en/of beschrijvingen zijn gemaakt van alle specifieke zorgvoorzieningen. Door u zelf of door een adviseur. De aannemer weet zo van tevoren wat hij precies moet maken, omdat alles wat u wilt éénduidig vastligt. Met een deskundige voorbereiding en natuurlijk een zorgvuldig en snel werkende aannemer komt uw verbouwing dan zeker in orde…

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant