Nieuws

Vrees voor gevolgen geplande bezuinigingen langdurige zorg

26 april 2016, Supportbeurs

In het Regeerakkoord is afgesproken dat er in 2017 maar liefst 500 miljoen euro bezuinigd moet worden op de langdurige zorg. Juist die mensen die écht niet zonder zorg kunnen zijn hier op aangewezen. Aan de (re)acties binnen de sector te zien, is het geenszins het plan om de bezuinigingen met lede ogen aan te kijken. “De rek is er uit”. “Nog meer bezuinigingen maakt dat de basiszorg niet meer op een verantwoorde manier geleverd kan worden”.

ActiZ: “Bezuinigingen fataal voor kwaliteit verpleegzorg”

Als zorgbehoevende merk je aan alles dat de sector van de langdurige zorg het zwaar heeft. Volgens brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ zijn de grenzen van het haalbare bereikt. Wanneer instellingen nog meer moeten bezuinigen, komt de kwaliteit van de basiszorg in het gedrang en zijn alle eerdere investeringen in de kwaliteit voor niets geweest. Afgelopen jaren zijn er al 37.000 banen verdwenen en als de geplande bezuiniging van 500 miljoen euro in 2017 doorgaat, sneuvelen nóg meer banen.

Ook Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Ieder(in) binden samen de strijd aan. In de gehandicaptensector werd afgelopen jaren al voor 700 miljoen euro bezuinigd en mensen die hun hele leven afhankelijk zijn van zorg, dragen hiervan al de gevolgen. De nieuwe bezuinigingen in 2017, waarvan ongeveer 175 miljoen euro op conto van de gehandicaptensector zou komen, kosten nog eens 3.500 mensen hun baan. In een sector die al zo zwaar getroffen is, zijn de gevolgen hiervan voor alle zorgbehoevenden, jong en oud, nauwelijks te overzien.

Ook Staatssecretaris Van Rijn aan boord

Staatssecretaris Van Rijn kondigde met het plan ‘Waardigheid en Trots’ nog aan om extra geld uit te trekken voor activiteiten voor bewoners en scholing van personeel in de langdurige zorg. Maar de bezuinigingen die voor 2017 op stapel staan zijn groter dan de extra gelden in 2016. Van Rijn beloofde om samen met minister van Financiën Dijsselbloem te kijken of de geplande bezuinigingen verlaagd of zelfs helemaal geschrapt kunnen worden. Of die hiermee zal instemmen is nog maar de vraag. In het debat rond de ouderenzorg half april waren coalitiepartners PvdA en VVD de enige partijen die niet vonden dat er wat aan de geplande bezuinigingen veranderd moest worden. Volgens Sjoerd Potters (VVD) is “de kwaliteit van zorg en leven niet afhankelijk van het budget dat een instelling krijgt”.

Minder budget, minder zorg!

Potters’ mening staat haaks op wat in de langdurige zorg ervaren wordt. Want als een instelling voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen minder budget heeft, dan is snoeien in de kosten de enige optie. En dat betekent meestal minder personeel. Minder personeel betekent minder tijd voor jou als bewoner en zorgbehoevende. Groepen moeten samengevoegd worden, je krijgt minder persoonlijke begeleiding en aandacht en je krijgt ook minder kansen om je te ontwikkelen. De zorgverleners willen je wel de zorg geven die je nodig hebt, maar kunnen dit niet omdat ze doodgewoon te weinig tijd hebben. De gevolgen merk je niet alleen in tijd en zorg; ook in het gevoel van welbehagen. Er heerst onrust, vooral ook omdat zowel zorgverleners als bewoners niet weten wat hen nog te wachten staat.

Minder personeel betekent ook dat er een groter beroep gedaan moet worden op vrijwilligers en mantelzorgers. Maar ook die zitten door de bezuinigingen en hervormingen van de afgelopen tijd in de langdurige zorg zo langzamerhand al aan hun grenzen.

Ook interessant