Nieuws

Waar kun je nog terecht voor juridisch advies?

30 december 2018, Supportbeurs

Het Juridisch Steunpunt dat Ieder(in) samen met de koepels Patiëntenfederatie Nederland en MIND had opgezet, sluit noodgedwongen haar deuren omdat de subsidie is stopgezet. Dit betekent dat je hier per 1 januari 2019 niet meer kunt aankloppen voor juridisch advies met betrekking tot uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en rechtsbescherming.

Sluiting Juridisch Steunpunt Ieder(in)

Na 17 jaar valt het doek voor het Juridisch Steunpunt. De achterban van Ieder(in) kon daar terecht als zij vastliepen in de wet- en regelgeving en in ondoorzichtige bezwaar- en beroepsprocedures. Het Juridisch Steunpunt hielp je bijvoorbeeld bij het maken van bezwaar, maar had daarnaast ook een belangrijke voorlichtings- en wegwijsfunctie. In het doolhof van verschillende zorgwetten en reglementen binnen het arbeids- en sociaal domein, is het niet altijd gemakkelijk om je weg te vinden.

Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben en op welke manier en juridische gronden ze hun recht kunnen afdwingen. Geconfronteerd met een jungle aan regels, wetten en instanties laten veel mensen het er dan maar bij zitten. Met het wegvallen van het Juridisch Steunpunt als juridische wegwijzer, komt niet alleen hun rechtspositie in gevaar, maar wordt het voor velen ook moeilijker om gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving.

De sluiting betekent een ondermijning van de rechtspositie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Zeker voor mensen die zelf geen financiële ruimte hebben om juridische procedures te bekostigen of om een advocaat in de arm te nemen. Er is gezocht naar andere mogelijkheden voor de financiering van het steunpunt, maar dat is niet gelukt. De vragen die recent nog zijn binnen gekomen, worden zo goed mogelijk afgehandeld en/of men wordt doorverwezen.

Bij welke instanties kun je nu terecht voor juridisch advies?

Om je niet helemaal in de kou te laten staan, heeft Ieder(in) een Juridische Wegwijzer gemaakt. Hierin staan veel instanties vermeld waar je voor juridisch advies en begeleiding terecht kunt.
> Download de gratis Juridische Wegwijzer.

Als je bijvoorbeeld problemen hebt met de aanvraag voor hulp en ondersteuning, of je ziet er tegen op om deze aanvraag alleen te doen, dan kun je bij je gemeente of wijkteam vragen om onafhankelijke cliëntondersteuning. Ben je het niet eens met een besluit, dan kun je voor gratis juridisch advies ook aankloppen bij een Juridisch Loket bij jou in de buurt of een Bureau Sociaal Raadslieden in jouw regio. Neem voor online rechtsbijstand en gratis juridisch advies ook eens een kijkje op Advocaten.nl. Als je vragen hebt over het Persoonsgebonden budget (Pgb) dan kun je deze aan Per Saldo stellen.

Het Juiste Loket

Weet je niet zeker welke instantie(s) nu precies verantwoordelijk is/zijn voor de ondersteuning die jij nodig hebt? Of word je met je zorgvraag steeds maar van het ene naar het andere zorgloket doorverwezen? Vind je dat je niet behoorlijk geholpen wordt? Dan is er het Juiste Loket, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met Per Saldo en Ieder(in). Zowel jij als zorgbehoevende als je naasten/verzorgers en professionals kunnen hier terecht met vragen met betrekking tot zorg die valt onder de Je ugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail te bereiken. De medewerkers kijken samen met jou naar jouw vraag of probleem, geven je de nodige informatie en zorgen ervoor dat je vraag of probleem in samenspraak met de juiste instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) opgelost wordt.

Wmo Powerkaart trekken?

Kom je er met je gemeente niet uit welk hulpmiddel voor jou het meest geschikt is? Trek dan de Wmo Powerkaart. Deze kaart is een initiatief van Support Magazine, waarop in begrijpelijke taal twee krachtige wetsartikelen beschreven staan. Zo lees je op de Powerkaart waar je je als zorgbehoevende op kunt beroepen als je in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg en ondersteuning bij je gemeente aanvraagt.

Juridisch advies voor mantelzorgers

Ben je mantelzorger dan kun je met je vragen over wet- en regelgeving terecht bij de juridisch adviseurs van Mezzo. Zij helpen je verder met bijvoorbeeld vragen over de indicatiestelling voor de Wmo of Wlz, de communicatie met je gemeente, hulpmiddelen, vervoer, verlofregelingen, wonen en sollicitatieplicht. Verder ondersteunen de adviseurs van Mezzo je bij het schrijven van bezwaar- en verzoekschriften tegen een besluit van bijvoorbeeld je gemeente of het CIZ, klachtbrieven en andere officiële teksten. Algemeen juridisch advies is bij Mezzo voor iedereen gratis. Heb je advies op maat of praktische ondersteuning nodig? Dan moet je lid zijn van Mezzo. 

Ook interessant