Nieuws

Waardering: betrek mantelzorgers zelf bij het maken van plannen

6 juli 2015, Supportbeurs

Een fors deel van de Nederlandse gemeenten weet nog onvoldoende dat zij beleid moeten maken omtrent mantelzorgwaardering. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar, worden mantelzorgers nog steeds door gemeenten doorverwezen naar Mezzo met de vraag of zij in aanmerking komen voor mantelzorgwaardering.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ‘waarderen’ van mantelzorgers. Zij krijgen daarvoor een budget. Hoe zij dit budget precies besteden, verschilt per gemeente.

Gemeenten doen er goed aan hun mantelzorgers op te zoeken en hen duidelijk te maken dat zij bij de gemeente zelf moeten zijn. Gemeenten dienen bovendien beter te zorgen dat ook hun frontoffice op de hoogte is van deze taak, zodat zij mantelzorgers hierover goed kunnen informeren of doorverwijzen.

Daar waar gemeenten wel bezig zijn met het formuleren van beleid rond waardering, vraagt men in twee derde van de gemeenten echter niet aan mantelzorgers zelf om mee te denken. Dit blijkt uit onderzoek van Mezzo onder onze achterban, dat we dit voorjaar gehouden hebben.

Hier ligt voor gemeenten nog een groot potentieel aan kennis over de lokale behoefte. Mezzo roept gemeenten dan ook op mantelzorgers te betrekken bij het maken van een lokale regeling. Aandachtspunt daarbij is de communicatie en het helder maken van verwachtingen.

Volgens de enquête, kiezen gemeenten die de waardering al wel hebben geregeld, voor een mix van aanbod. Het hoogst scoren activiteiten voor mantelzorgers, zoals een workshop, dagje uit of Dag van de Mantelzorg. Ook wordt veel gekozen voor een attentie, zoals een cadeaubon, bloemetje, of bioscoopbon. Mezzo hoort van mantelzorgers dat zij dit niet in verhouding vinden staan tot het bedrag van het eerdere mantelzorgcompliment. Dit geldt met name voor de mensen die mantelzorg verlenen en  voor wie deze € 200,- een noodzakelijke compensatie is voor de kosten die ze maken. Volgens de respondenten kiezen gemeenten ook voor een vast geldbedrag, of overweegt men een vast geldbedrag.

Voor de zomer wordt over het thema waardering door het ministerie van VWS, de VNG en Mezzo een handreiking voor gemeenten gepubliceerd.

Bekijk & lees alle artikelen door Mezzo

Volg ook de blog van Yvonne Erberveld, werkzaam bij de Mezzo Mantelzorglijn.

Ook interessant