Nieuws

Wat verandert er met de komst van het Wmo-abonnement?

25 december 2018, Supportbeurs

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage die je betaalt voor de Wmo-zorg die je nodig hebt, in heel Nederland gelijk getrokken. Met de invoering van het Wmo-abonnement betaalt iedereen onafhankelijk van zijn/haar financiële situatie en de hoeveelheid zorg die nodig is, maximaal 17,50 euro per vier weken eigen bijdrage. Dit wil echter nog niet zeggen dat iedereen ook écht dit bedrag moet gaan betalen…

Hoeveel betaal je met ingang van 2019 voor Wmo hulp en ondersteuning?

In 2019 ben je maximaal 17,50 euro per vier weken eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning kwijt. Dit betekent een einde aan de stapeling van zorgkosten, omdat je tot nu toe voor iedere voorziening apart een eigen bijdrage moest betalen. Met het Wmo-abonnement weet je op voorhand waar je aan toe bent. Dit maakt de zorg, zeker voor mensen die veel ondersteuning nodig hebben, (veel) beter betaalbaar.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kijkt bij het bepalen van de maximale eigen Wmo-bijdrage niet meer naar je inkomen en vermogen maar nog wel naar je leeftijd en huishouden. Ben je getrouwd of heb je een partner en heeft minstens één van jullie de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt, dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Bereiken jullie in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd, dan wordt je eigen bijdrage maximaal 17,50 euro per vier weken.

De gemeenten behouden de vrijheid om voor haar inwoners te bepalen óf überhaupt wel een eigen bijdrage betaald moet worden en kan het abonnementsbedrag ook verlagen. Heb je bijvoorbeeld een laag inkomen, dan zou je gemeente het abonnementstarief voor jou kunnen verlagen of zelfs afschaffen (‘nultarief’).

Een factor die ook meespeelt bij het bepalen van het tarief dat je betaalt, is de hoeveelheid hulp of ondersteuning die je ontvangt. Ontvang je in een periode bijvoorbeeld minder Wmo-zorg, dan kan de eigen bijdrage die op je factuur staat, lager uitvallen. Dit is echter wel afhankelijk van de kosten van de zorg die je hebt ontvangen. Krijg je gedurende een periode meer hulp en vallen die kosten hoger uit dan de eigen bijdrage, dan betaal je alleen jouw maximale eigen bijdrage. Zijn de kosten lager, dan betaal je alleen de kosten van de ondersteuning.

Vanaf wanneer verandert de eigen Wmo-bijdrage precies?

De nieuwe eigen bijdrage gaat eigenlijk al op 31 december 2018 in, omdat er met periodes van vier weken gewerkt wordt die altijd beginnen op een maandag. Omdat het CAK de zorggegevens achteraf doorkrijgt, ontvang je de eerste factuur van het ‘nieuwe systeem’ (over de eerste periode van vier weken in 2019) in maart.

Welke hulp valt wel/niet onder het Wmo-abonnement?

Het Wmo-abonnement geldt voor eigen bijdragen voor Wmo maatwerkvoorzieningen, met andere woorden hulp die is afgestemd op jouw persoonlijke situatie zoals woningaanpassingen, maatwerk in zorg en begeleiding, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Beschermd wonen en opvang vallen niet onder het abonnementstarief. Ook algemene voorzieningen, zoals een boodschappendienst, maaltijdvoorziening en klussenhulp vallen buiten het Wmo-abonnement. Maak je van algemene voorzieningen gebruik, dan kan het zijn dat je daar nog apart eigen bijdragen voor betaalt.

Dat er nu een abonnementstarief wordt geïntroduceerd, waardoor gemeenten de inkomsten aan eigen bijdragen flink zien verminderen, mag absoluut geen gevolgen hebben voor de kwaliteit of hoeveelheid zorg die je van een gemeente mag verwachten. De gemeente moet, sinds de invoering van de Wmo Ook mag de invoering van het Wmo-abonnement er niet toe leiden dat gemeenten gaan proberen om jouw benodigde hulp onder de noemer algemene voorzieningen te laten vallen, terwijl je het beste gediend bent met maatwerkvoorzieningen. Voel je dat jouw gemeente je niet of onvoldoende de hulp of ondersteuning geeft die je nodig hebt? Met de Wmo-Powerkaart sta je niet machteloos.

En hoe gaat het volgend jaar?

Het Wmo-abonnement is bedoeld als een tijdelijk overgang, in afwachting van een Wmo-wetswijziging. Die moet er in 2020 komen. Vanaf dan wordt er een vast tarief van 19 euro per maand (dus niet meer per vier weken) gerekend; een bedrag dat voor iedereen altijd hetzelfde is, ongeacht of je in een maand meer of minder zorg nodig hebt.

Ook interessant