Nieuws

Week van de Chronisch Zieken

9 november 2014, Supportbeurs

Steeds meer chronisch zieken in Nederland

Tot en met vrijdag 14 november a.s. is het de Week van de Chronisch Zieken. Nederland telt maar liefst 5,3 miljoen chronisch zieken, een aantal dat volgens de Toekomstverkenning van het RIVM alleen maar zal stijgen.

Chronisch zieken in Nederland: diverse groep die in aantal toeneemt

Bijna 1 op de 3 Nederlanders lijdt aan een chronische ziekte, zoals reuma, astma, kanker, hartziekten, osteoporose, dementie, diabetes, ziekte van Parkinson, diverse psychologische aandoeningen en nog vele meer. Chronisch zieken hebben geen eenduidig ziektebeeld, aangezien het per definitie gaat om een ziekte die lange tijd voortduurt, niet te voorkomen is met vaccins en niet te genezen is met medicatie. Maar liefst 1,9 miljoen Nederlanders lijdt aan meer dan één chronische ziekte, ook wel ‘multimorbiditeit’ genoemd.

Chronisch zieken zijn in alle leeftijdscategorieën te vinden; al zijn er wel meer ouderen met een chronische ziekte (79% van de 75-plussers) en lijdt 50% onder hen aan meer dan één chronische ziekte. De oorzaken lopen uiteen: van erfelijkheid tot toeval. Toch speelt ook de eigen levensstijl een belangrijke rol: ongezonde eet- en drinkgewoonten, roken en (te weinig) beweging dragen bij tot de stijging van chronisch zieken in ons land.

Stijging aantal chronisch zieken

In de afgelopen 8 jaar is het aantal chronisch zieken met 17% gestegen en zijn er steeds meer mensen met multimorbiditeit. Dit komt niet alleen door de vergrijzing en het feit dat ziekten en risicofactoren beter behandeld worden zodat mensen langer leven, maar ook omdat er meer aandacht voor is. Een chronische ziekte wordt sneller opgemerkt.

Ook naar de toekomst toe wordt een flinke stijging verwacht. Het RIVM verwacht in haar Toekomstverkenning een stijging van 5,3 miljoen chronisch zieken naar 7 miljoen in 2030.

Leven met een chronische ziekte

Hoewel een chronische ziekte niet direct betekent dat iemand buiten de maatschappij staat, is  de kans op een lagere kwaliteit van leven wel groter als er sprake is van meerdere chronische ziekten. Het is moeilijker om te (blijven) werken en/of vrijwilligerswerk te doen. Het is lastiger om zelf de regie over (het leven met) een chronische ziekte in handen te nemen en hulp op maat in te schakelen… iets wat met alle veranderingen in de zorg alleen maar meer verwacht wordt. Veel chronisch zieken verkeren in grote onzekerheid.

Het belang van (blijven) bewegen

Voldoende bewegen is belangrijk: niet alleen bij het voorkomen van ziekten, maar ook wanneer u al een chronische ziekte heeft. Dat bewegen niet altijd even gemakkelijk is, mag duidelijk zijn.

Een sportarts onderzoekt wat uw conditie is en of het voor u aangewezen is óf en -zo ja- in welke hoedanigheid u lichamelijk actief kan zijn. Een aanrader is ook om tijdens de Week van de Oefentherapie (21 tot en met 27 november 2014) een oefentherapeut op te zoeken en te ervaren wat oefentherapie betekent.

Meer informatie:
Meer informatie over de activiteiten die naar aanleiding van de Week van de Chronisch Zieken georganiseerd worden, vindt u op Chronischziek.nl.
Toekomstverkenning RIVM ‘Een gezonder Nederland’ is te downloaden via: Eengezondernederland.nl.
Meer informatie over de activiteiten die tijdens de Week van de Oefentherapie worden georganiseerd, vindt u op Weekvandeoefentherapie.nl.

Ook interessant