Nieuws

Weg met het zielige rolstoel pictogram!

21 september 2014, Supportbeurs

Nederland loopt achter met de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor gehandicapten. Dat belet mensen niet om iets te doen aan de negatieve beeldvorming. Er is nu een nieuw pictogram voor toegankelijkheid overgewaaid uit Amerika, waarop een actieve rolstoelgebruiker staat. Weg met de passieve zielenpoot op de huidige pictogrammen!

Een flinke zwaai aan de wielen
De Nederlandse stichting Light For The World adopteert een nieuwe pictogram waarop een rolstoelgebruiker in volle vaart afgebeeld staat. Dit pictogram is een initiatief van het Amerikaanse Accessible Icon Project van Tim Ferguson, Brian Glenney en Sara Hendren. Zij ontwierpen een nieuwe versie van het rolstoelmannetje dat aangeeft waar een speciale parkeerplaats of een toegankelijk toilet is.

Waar in het huidige pictogram een passief persoon in een rolstoel zit, staat de nieuwe persoon op het punt een flinke zwaai aan de wielen te geven. Dit pictogram zou moeten bijdragen aan een positiever beeld van gehandicapten en wellicht op die manier een nieuw elan kunnen meegeven aan initiatieven rondom toegankelijkheid.

Nederland kan nog veel toegankelijker
Dat de kwestie van de toegankelijkheid in Nederland een nieuw elan kan gebruiken, staat buiten kijf. Nederland loopt internationaal ver achter op dit gebied. Recent wees onderzoek nog uit dat het overgrote deel van de openbare toiletten niet toegankelijk is en dat is nog maar één van de vele kwesties waarop Nederland stappen te maken heeft. Zo heeft Nederland als één van de weinige landen het VN verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap nog niet geratificeerd. Van de overheid moeten we het op dit moment dus niet hebben, lijkt het.

Een pictogram: van guerilla-actie tot museumstuk
Het Accessible Icon Project heeft overigens ook niet op de Amerikaanse overheid gewacht. Het project startte met een guerilla-actie waarbij supporters het nieuwe pictogram over het oude pictogram plakten. Via de website kun je nog steeds gratis een plaatje downloaden waarmee je via een stappenmethode een stencil kunt maken om je eigen invalidenparkeerplaats te voorzien van het actieve logo.

Inmiddels wordt het bijvoorbeeld in New York toegepast en hebben ook andere landen het overgenomen. Zo is het te zien op een vliegveld in Italië. Tot februari 2015 is het pictogram zelfs in het Museum of Modern Art in New York City te bewonderen als onderdeel van de tentoonstelling ‘A Collection of Ideas’. Daar hangt het als voorbeeld van een effectieve, simpele en elegante manier waarop vormgeving een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk discussie.

Hopelijk gaat het pictogram ook in Nederland ingevoerd worden. Dan is de rolstoelgebruiker vanaf nu actiever in beeld dan de statische pictogrammen van het toiletmannetje en toiletvrouwtje. Misschien zal dit de eerste aanzet zijn tot een toegankelijke en inclusiever Nederland.

Ook interessant