Welk gevolg heeft de verlaging van het gemeentelijke WMO budget voor jou?

29.09.2016 | Algemeen nieuws | 2916 keer bekeken
Welk gevolg heeft de verlaging van het gemeentelijke WMO budget voor jou?

De gemeenten en het Rijk zijn overeengekomen dat de budgetten van gemeenten voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet vanaf 2017 omlaag gaan. Wat is hiervan het gevolg voor jou?

Eenmalige hersteloperatie

De afgelopen twee jaar hebben gemeenten teveel budget ontvangen om hun taken in het kader van de WMO en de Jeugdwet uit te voeren. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) komt dit overschot niet door een ‘verkeerd’ beleid van gemeenten bij het verdelen van de budgetten, maar vanwege een foutieve inschatting van het aantal mensen dat onder de WMO en de Jeugdwet vallen. Veel mensen die bij de start van de decentralisatie in 2015 binnen de WMO en Jeugdwet gerekend werden, bleken in de praktijk namelijk onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) te vallen. Ook zijn er nog zo’n 12.000 mensen waar bij de herindicatie bleek dat ze via de WMO toch écht onvoldoende ondersteuning kunnen krijgen omdat ze ‘blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben’, en dus ‘opnieuw’ naar de Wlz gaan.

Het Rijk en VNG zijn overeengekomen dat het teveel ontvangen budget niet terugbetaald hoeft te worden. Wel wordt vanaf 2017 van het juiste aantal cliënten uitgegaan en wordt het budget dus naar beneden bijgesteld. Dit resulteert in een verlaging van het WMO budget met 179 miljoen euro in 2017 en met 168,8 miljoen euro in 2018. Het budget voor de uitvoering van de Jeugdzorg gaat met 47 miljoen euro in 2017 en met 16,8 miljoen euro in 2018 omlaag.

Wat is het effect op jouw eigen bijdrage WMO?

Je vraagt je wellicht af hoe deze verlaging van het gemeentelijke WMO budget jouw eigen situatie zal beïnvloeden. In ieder geval hoef je geen verhoging van jouw eigen bijdrage in de WMO te vrezen. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid en minister Dijsselbloem van Financiën hebben op Prinsjesdag aangekondigd dat ze 50 miljoen euro besteden om de eigen bijdrage voor zorg binnen de WMO in 2017 te verlagen.

Van Rijn en Dijsselbloem hebben berekend dat zo’n 290.000 huishoudens profiteren van deze verlaging van de eigen WMO bijdrage. Het effect zal het grootste zijn bij alleenverdieners met een chronisch zieke partner, de zogeheten groep ‘meerpersoonshuishouden onder de AOW-leeftijd’. Voor deze groep mensen betekent dit een verlaging van de eigen WMO bijdrage van 1.460 euro naar 63 euro per jaar.

Snel(ler) duidelijkheid over jouw eigen bijdrage

Nog een andere stap die Van Rijn overweegt, is het verkorten van de huidige, wettelijke termijn voor het berekenen en innen van de eigen bijdrage voor WMO voorzieningen. Van Rijn wil dat gemeenten en zorgaanbieders binnen 12 weken gegevens bij het CAK aanleveren, die de eigen bijdrage berekent en int. Het CAK moet vervolgens sneller de eerste rekeningen voor die eigen bijdrage aan jou als zorggebruiker bezorgen. Nu heeft het CAK daar nog maximaal 2 jaar de tijd voor, maar Van Rijn wil die termijn nu naar maximaal 4 weken terugbrengen. Het voorstel hiertoe is in de maak. Hierdoor krijg je als WMO zorggebruiker sneller te horen wat jouw eigen bijdrage wordt en worden stapelfacturen vermeden.

Zorgmijding onacceptabel

Deze maatregelen roepen schrijnende situaties die eerder dit jaar aan het licht kwamen, hopelijk een halt toe. Onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) toonde namelijk aan dat een kwart van de Nederlanders zorg en ondersteuning mijdt omwille van de (te) hoge eigen bijdrage voor deze WMO voorzieningen.

Er komt bovendien nog verder onderzoek naar deze zorgmijding. Het ministerie van VWS heeft in juni aan Zorgmarktadvies de opdracht gegeven om in 10 gemeenten na te gaan of hulpbehoevenden door de (hoge) eigen bijdrage voor WMO voorzieningen, afzien van hulp. Ze ondervragen hiervoor de plaatselijke ambtenaren die zich bezighouden met het beleid inzake de eigen bijdrage WMO, maar ook mensen die van een WMO voorziening gebruik maken én mensen die hulp of zorg uit de WMO hebben stopgezet. Op 1 oktober moet dit kwalitatieve onderzoek bij het ministerie liggen.

Eigen bijdrage WMO afschaffen?

Dat Van Rijn en Dijsselbloem geld uittrekken om jouw eigen bijdrage WMO te verlagen, is goed nieuws. Maar zou het niet nog beter zijn als ie eigen bijdrage helemaal afgeschaft wordt? Ook deze discussie wordt momenteel in Den Haag gevoerd. De SP is van mening dat de eigen bijdrage afgeschaft kan worden als gemeenten hun geld dat zij hebben op de plank hebben liggen inzetten. Hiervoor is het nodig dat het Rijk de gemeenten voldoende geld geeft én dat er op toegezien wordt dat ze hun budget ook daadwerkelijk uitgeven aan de betrokken doelgroepen.

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Wmo - Wmo vergoeding - Wmo bijdrage - Eigen bijdrage - Wmo voorziening - Wmo budget - CAK

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (6)

Reageren
 • Kees Vd Waard
  02.12.2016 - 16:11 uur | Kees Vd Waard

  Afschaffen eigen bijdrage wmo waarom nu? Ik ben nu alles kwijt omdat ik het niet kan betalen geen energie om alles opnieuw aan te vragen. Hadden ze dit maar eerder gedaan dan had ik mijn hulpmiddelen nog en mijn dagbesteding

 • 19.10.2016 - 19:02 uur | Joze Ses

  Het is toch in en in triest hoe het vaak gaat bij chronisch zieken. gehandicapten en Senioren, Buitenlanders krijgen een inburgering cursus die vertellen ze waar je recht op hebt. En wij belasting betalers kunnen verzuipen en dan nog helpt er niemand. Ik heb zo vaak aan de bel getrokken niet voor mijzelf maar voor de chronisch zieken. Iedereen denkt dat het in Nederland goed voor elkaar is, maar kom er maar eens on. Dan zul je snel zien dat de werkelijkheid heel anders is. Ik wordt zo moe van al dat streven en inleveren. Net of je wel ik weet niet wat van kwaad hebt gedaan. Chronisch ziek zijn overkomt je.........

 • 19.10.2016 - 16:57 uur | Toos van de Slagmulders

  Ik ben indertijd door het CIZ geindiceerd voor ondersteunende begeleiding voor 5 dagdelen per week. Mijn indicatie loopt tot 2027. Sinds oktober vorig jaar probeer ik duidelijkheid te krijgen bij de WMO over hoe mijn zorg en eigen bijdrage eruit gaat zien. Na drie keer een zorgplan te hebben ingediend heb ik nog steeds geen indicatie of hulp. Mijn pgb is 1 x verlengt voor drie maanden en voor dat half jaar vanaf 1-1- 2016 tot juli 2016 werd mij pas in juni duidelijk dat ik 2000 euro moet ophoesten aan eigen bijdrage. Mijn oudedagvoorziening waarvoor ik heb gespaard dient nu te worden opgesoepeerd aan zorgkosten. Na juli is mij geen zorg meer geindiceerd want de gemeente cq wmo kan niks naar eigen zeggen met mijn aandoening en zorgplan. Ieder contact wordt getraineerd. Ik lig op bed alle dagen te verkommeren, kan nergens aan deelnemen en zie mijn leven in eenzaamheid voorbij trekken. Mijn lichamelijke en mentale gesteldheid vliegt achteruit. Inmiddels al 12 kilo afgevallen door alle stress. Wie helpt mij ..?

 • Joze j.sessink@hotmail.com
  08.10.2016 - 15:07 uur | Joze j.sessink@hotmail.com

  Mario en Jan met de pet, Ik weet precies hoe frustrerend jullie je voelen. Net zo frustrerend als ik. Eigen risico, eigen bijdragen, wat zijn dat toch van termen voor chronisch zieken/ gehandicapten/ Senioren? Net of je er zelf wat aan doen kunt dat je verkeerde genen hebt of een klote ziekte krijgt, Parkinson - Huntington - SMA , MS - kanker en ga zo maar door Net of je hier voor kiest. De verslavingszorg die kost veel geld en dat is een keuze als je daar aan begint, je weet dat het rotzooi is, en de gevolgen ook. Ben al 15 jaar mantelzorg en het gaat steeds slechter ook met mij, maar omdat de WMO hulp zoveel eigen bijdrage is nemen ze nog geen hulp. De gemeente zegt tegen de partner: Als je overspannen bent dan kom maar eens weer terug. De partner moet voor het inkomen zorgen, en dan blijft er nog zoveel over om te doen voor een jong gezin. Ze krijgen keer op keer met nieuwe problemen te maken wat ziekte betreft, net of het nog niet genoeg is. Ben er als moeder intens verdrietig onder dat het lichaam van haar niet wil, en dat er steeds wat anders bij komt. Net of dit nog niet erg genoeg is krijgen ze keer op keer de klappen te verwerken. dit is op zich al een schrijnende situatie, Alles heeft hij voor haar gedaan, huisaanpassingen , zelf betaald, bus vervoer zodat zij met haar rolstoel mee kan, zelf betaald, dan blijven er nog enorm hoge betalingen over voor opname, ziekenvervoer, ander HH hulp voor koken en ga zo maar door. Maar de overheid is zzzooooo kortzichtig en heeft geen begrip voor de situatie. Jammer van deze opgeleide mensen. Het wordt hoog tijd dat de eigen bijdragen helemaal verdwijnen of in ieder geval de WMO = Wet Maatschappelijke Onrust, bijdragen verdwijnen. Het woord zegt het al, ondanks de ziekte heeft dit heel veel onrust veroorzaakt en dat komt niet ten gunste van het gezin en de chronisch zieke persoon zelf. Wensen wij dat er meer gerechtigheid komt en dat er begrip is dat deze mensen het zich zelf niet hebben aangedaan, Wat zouden ze toch graag met een gezond lichaam het leven door gaan en werken. Werken is niets mis mee,je mag blij zijn dat je het kunt. Nederland Sociaal? Wat is er mis dat wij allemaal iets meer betalen , want het kan ons allemaal overkomen.

 • Jan met de pet
  07.10.2016 - 18:14 uur | Jan met de pet

  Zorgmijding onacceptabel

  Er komt bovendien nog verder onderzoek naar deze zorgmijding. Het ministerie van VWS heeft in juni aan Zorgmarktadvies de opdracht gegeven om in 10 gemeenten na te gaan of hulpbehoevenden door de (hoge) eigen bijdrage voor WMO voorzieningen, afzien van hulp. Ze ondervragen hiervoor de plaatselijke ambtenaren die zich bezighouden met het beleid inzake de eigen bijdrage WMO, maar ook mensen die van een WMO voorziening gebruik maken én mensen die hulp of zorg uit de WMO hebben stopgezet. Op 1 oktober moet dit kwalitatieve onderzoek bij het ministerie liggen.

  Ha, we gaan de slager maar weer eens vragen zijn eigen vlees te keuren!
  Hoe denk je mensen zoals ik te vinden die op voorhand al niet aanvragen vanwege het gedoe en het inzicht dat je uiteindelijk toch weer alles zelf hebt betaald, maar wel een onbruikbare voorziening hebt omdat die moest voldoen aan de regeltjes die ambtenaren hebben gesteld die er zelf geen gebruik van hoeven te maken. het woordje adequaat in de wet is een te rekbaar begrip gebleken waar je geen enkel recht op een bruikbare voorziening uit kan halen!
  Geef me een volwaardig inkomen voor het werk wat ik naar vermogen lever zodat ik daadwerkelijk zelfredzaam kan zijn en ook voor de gehandicapten of chronisch zieken die niet in staat zijn werk naar kunnen te leveren of nergens worden aangenomen is er een inkomen nodig waarmee ze de aanschaf van de nodige voorzieningen gewoon kunnen doen zonder steeds weer je hele hebben en houwen bloot te moeten geven.

 • 29.09.2016 - 09:22 uur | Mario van Mechelen - van Wijngaarden

  Zorgmijding onacceptabel

  Deze maatregelen roepen schrijnende situaties die eerder dit jaar aan het licht kwamen, hopelijk een halt toe. Onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) toonde namelijk aan dat een kwart van de Nederlanders zorg en ondersteuning mijdt omwille van de (te) hoge eigen bijdrage voor deze WMO voorzieningen.,

  Zolang ik echt honderden euros moet betalen en eigenlijk niet eens weet wat ii uiteindelijk moet gaan betalen .Blijf ik de zorg die ik eigenlijk nodig heb mijden . Gezien wij al allerlei aanpassingen van ons huis zelf hebben betaald .Ik een inkomensval heb gemaakt van 1000 euro per maand ,zijn wij nu al 1300 euro per maand armer . Hoeveel willen ze nog plukken . Ik wordt nu verzorgd door mijn ouders en partner . maw door een stel bejaarden en een fulltime werkende . En dan straks maar klagen dat hij met een burnout thuis zit wat al meerdere malen gebeurd ,. Of slechter nog tot hij het licht ziet en denkt zoek het maar uit ik hou dit niet langer vol . Dikke kans moet ik dan naar een verzorgings tehuis . En wat gaat dat dan wel niet kosten . Mooi ouwehoeren over mantelzorg en buren .Maar wie wil er dat zn buur even zn luier komt verschonen en wassen en voor gedeelte aankleden . me het bed uit helpen (zonder tillift ik heb niks als een electrische rolstoel want de rest was inkomens afhankelijk) . En daar heb ik dan 35 jaar voor gewerkt .En uiteindelijk gestraft omdat ik gehandicapt ben ,Ik zou eens willen dat de hele regering een dagje in mijn lichaam mocht zitten .

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk