Nieuws

Werk voor mensen met een beperking in de zorg

22 juli 2018, Supportbeurs

De zorg kampt met een ernstig tekort aan personeel. Er is met name grote behoefte aan verpleegkundigen en verzorgenden. Het kabinet trekt de komende vier jaar 347 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat meer studenten, zij-instromers en herintreders kiezen voor een baan in de zorg. Er zullen ook extra inspanningen gedaan worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking, langdurig uitkeringsgerechtigden en statushouders, te laten werken in de zorgsector.

Werken in zorg en welzijn voor mensen met een beperking

Verschillende partijen[i] hebben een intentieverklaring ‘Werken in zorg en welzijn’ ondertekend. Hiermee engageren ze zich om mensen met een arbeidsbeperking, langdurig uitkeringsgerechtigden en statushouders aan een baan in de zorg te helpen. Werkgevers in de zorg inventariseren welke taken en functies deze doelgroepen kunnen uitvoeren. Om de vraag naar en het aanbod van zorgpersoneel bij elkaar te brengen, worden in alle 28 arbeidsmarktregio’s voor de zorg zogeheten ‘regionale actieplannen aanpak tekorten’ (RAAT’s) opgesteld. In deze RAAT’s brengen gemeentelijke sociale diensten bijvoorbeeld in kaart welke mensen uit het werkzoekendenbestand op basis van hun capaciteiten, inzetbaarheid en begeleidingsbehoeften in aanmerking komen voor een baan in de zorg. Wanneer gemeenten een match tussen werkzoekenden en zorgbedrijven realiseren, hebben ze middelen tot hun beschikking, zoals de loonkostensubsidie of jobcoaching, om het voor werkgevers in de zorg aantrekkelijker te maken om mensen met een beperking aan te nemen.

Win-Win

In de zorg werken momenteel al zo’n 1,2 miljoen mensen maar in 2022 dreigt er een tekort van 100.000 tot 125.000 werknemers. Tot en met 2022 moeten er in de zorg maar liefst 190.000 extra arbeidskrachten bijkomen. Mensen met een beperking aan het werk te helpen in de zorg kan een oplossing zijn voor het groeiende personeelstekort. Dit betekent ook dat zorgmedewerkers met een hogere functie ontlast worden en dat cliënten meer individuele aandacht krijgen. Daarnaast is het voor mensen met een beperking zelf natuurlijk ook fijn om aan de slag te kunnen in een baan die bij hen past. Tot slot is het ook voor de overheid positief, want zo komt ze een stukje dichterbij bij het behalen van de banenafspraak.

Banenafspraak

Terwijl het bedrijfsleven zich elk jaar opnieuw aan haar banenafspraak houdt, slaagde de overheid er vorig jaar alwéér niet in om haar doelstelling te halen. Er zijn vorig jaar wel meer mensen met een beperking binnen de overheid aan de slag gegaan, maar nog lang niet genoeg. De teller staat nu op 6.471 gerealiseerde banen, terwijl dat er 10.000 hadden moeten zijn. Het bedrijfsleven heeft haar doelstelling van 23.000 banen met 7.000 banen weten te overschrijden, verkondigde staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark.

Het wordt voor de overheid dan ook belangrijk om een forse inhaalslag te maken. Vorig jaar startte toenmalig staatssecretaris voor Sociale Zaken, Klijnsma, de procedure voor de activering van de Quotumwet op, wat betekent dat als de overheid volgend jaar het quotum niet haalt, ze een boete van 5.000 euro per gemiste arbeidsplaats moet betalen. 


[i] Divosa, de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het UWV, zorgbranchevereniging ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, werknemersorganisatie CNV, RegioPlus en onderwijskoepels VO-Raad Praktijkonderwijs, Primaire Onderwijsraad, Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs.

Ook interessant