Nieuws

Werken in de zorg weegt zwaar op de gezondheid

8 december 2014, Supportbeurs

Maar liefst 85 procent van de mensen die in de zorg werken, kampt met fysieke problemen. Daarnaast zorgt de psychosociale belasting ervoor dat 62% van de zorgmedewerkers ervaart dat hun privéleven onder het werk lijdt. Dit leidt tot verminderde arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim. En dat in een sector waar door de vergrijzing en besparingen de werkdruk en belasting op het personeel alleen maar toenemen.

Onderzoek ‘Gezond werken in de zorg’

Werken in de zorg is fysiek en emotioneel belastend. Deze conclusie wordt niet voor het eerst gesteld. Maar Arboconvenanten, preventieprogramma’s en trainingen ten spijt; op de werkvloer zelf blijkt dat er nog maar bar weinig is veranderd.

Stichting IZZ en Erasmus Universiteit presenteerden onlangs hun bevindingen naar aanleiding van een sectorbreed onderzoek rond ‘Gezond werken in de zorg’. Hieruit blijkt dat maar liefst 85 procent van de zorgmedewerkers rapporteert over fysieke klachten aan het bewegingsapparaat; 6 op de 10 medewerkers zelfs over meerdere fysieke klachten tegelijk. Bijna een kwart van de zorgmedewerkers (23%) kon hierdoor het werk niet meer uitvoeren. De (te) hoge fysieke belasting zorgt voor dubbel zoveel ziekteverzuim in de sector en 2,5 keer meer kans dat mensen, ondanks ziekte, toch blijven doorwerken, zij het dan flink minder productief (‘presenteïsme’).

Werken in de zorg is niet alleen fysiek maar ook emotioneel erg belastend, zo geven bijna alle van de in totaal bijna elfduizend ondervraagde medewerkers aan. Drie op de vijf medewerkers vindt dat het privéleven soms onder het werk lijdt, maar bij 6 procent is er echt sprake van extreme emotionele uitputting. Psychosociale problemen laten de verzuimkans met 1,4 keer stijgen en de kans op presenteïsme met 2,1 keer.

Zorgmedewerkers zelf grote afnemers van zorg

Omdat de belasting van het werk veelal te zwaar doorweegt op de gezondheid van zorgmedewerkers, zijn zij ook zelf  grote afnemer van zorg. Denk dan vooral aan fysiotherapie en psychische begeleiding. Dit brengt niet alleen een flinke kostprijs met zich mee, maar staat ook in verband met de medewerker- en patiënttevredenheid in zorginstellingen. Het onderzoek toont namelijk aan dat zowel medewerkers als patiënten ontevredener zijn naarmate meer medewerkers fysiotherapie nodig hebben.

Investeren in de gezondheid van zorgmedewerkers

Gezondheidsinstellingen moeten dringend actie ondernemen om de fysieke en psychosociale belasting van het werk op de gezondheid van hun medewerkers te verminderen. Dit kan door het verbeteren en/of het (beter) naleven van het bestaande gezondheidsbeleid van de instelling. Daarnaast is het ook belangrijk dat er binnen de gehele organisatie aandacht en begrip is voor deze problematiek. Onderlinge communicatie en ondersteuning door collega’s en leidinggevenden dragen bij tot het creëren van een fysiek en psychosociaal ‘veiligheidsklimaat’, waardoor de fysieke en emotionele belasting verminderen.

Hierdoor wordt het niet alleen voor de medewerkers zelf leuker en beter vol te houden om te werken in de zorg, maar verbetert ook de algehele kwaliteit van onze zorg. Voor de zorginstelling zelf hangt er ook een prijskaartje aan vast: iedere euro die geïnvesteerd wordt in de gezondheid van de medewerkers, levert 2,5 euro op aan extra duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Ook interessant