Nieuws

Werken met een beperking: wie helpt je aan werk?

18 januari 2018, Supportbeurs

Je hebt een beperking en wilt graag werken, maar het vinden van passend werk is niet eenvoudig. Eerder kwam al aan het licht dat het tweesporenbeleid van de overheid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen geen succes is. Dit komt vooral omdat er voor jou te weinig ‘gewone’ banen te vinden zijn en dat er aan de begeleiding van gemeenten en UWV ook nog het één en ander schort. De organisatie Onbeperkt aan de slag! helpt je op weg.

Te weinig werk

De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan in een ‘gewone’ baan. Sinds de invoering van de Participatiewet, zijn beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen (SW-bedrijven) voorbehouden aan de ‘allerzwakste groep’. Wie meer in zijn of haar mars heeft, kan hier niet meer aan de slag. En dat blijkt een ingrijpende maatregel. Van de 11.000 mensen die eind 2014 op de wachtlijst stonden voor een baantje bij een SW-bedrijf, blijkt maar liefst 80 procent na twee jaar zoeken naar werk, nog steeds geen werk gevonden te hebben. Dit blijkt uit cijfers die de Inspectie SZW bekendmaakte. Bijna 60 procent van de ondervraagden denkt nooit meer een betaalde baan te vinden. Van de 20 procent die wel werk hebben gevonden, doet de helft dit met behoud van uitkering. Ieder(in) directeur Illya Soffer, reageert in Trouw: ”Dit is zeer verontrustend en teleurstellend. Er ontstaat een totaal vergeten groep”.  

Uit het onderzoek blijkt nogmaals dat er nog heel wat schort aan het overheidsbeleid om werken met een beperking te stimuleren. “Alle veranderingen in de wetgeving waren juist bedoeld om arbeidsparticipatie te bevorderen. Deze mensen is toegezegd dat ze voorrang zouden krijgen bij het banenplan, waarbij is afgesproken dat werkgevers en overheden werk gaan creëren voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Daar is dus niets van terechtgekomen. Nog sterker: het is bij deze groep totaal averechts uitgepakt”, concludeert Soffer in Trouw.

Ondersteuning bij het zoeken naar werk

Wil je werken met een arbeidsbeperking en val je onder de Participatiewet, dan kun je bij jouw gemeente ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan. Een gemeentelijk ambtenaar kijkt samen met jou wat je kunt en waar je aan de slag kunt. Een gemeente kan bijvoorbeeld een jobcoach toekennen, die je helpt bij het inwerken en je verder begeleidt op de werkvloer. En om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken je een kans op werk te geven, kunnen gemeenten loonkostensubsidie toekennen en noodzakelijke aanpassingen aan jouw werkplek vergoeden. Elke gemeente is vrij om te bepalen welke begeleiding je precies krijgt in je zoektocht naar een baan. Op welke ondersteuning jij mag rekenen, is vastgesteld in een verordening van je gemeente.

Ben je Wajonger, dan kun je voor begeleiding bij het UWV aankloppen. Het UWV kan een werkgever loondispensatie, een tegemoetkoming in de loonkosten, toekennen. Een ander middel om werkgevers te overtuigen je een kans te geven, is de proefplaatsing. Tijdens maximaal twee maanden betaalt het UWV jouw uitkering en hoeft de werkgever je geen salaris te betalen.

Om aan een baan te komen, kun je bijvoorbeeld ook een profiel aanmaken op het landelijk, digitaal platform Onbeperkt aan de slag!. Het is een initiatief van werkgevers, verenigd in de Normaalste Zaak, die ernaar streven om de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking toegankelijk en transparant te maken. Op het platform kun je kennismaken met werkgevers en hun werkaanbod. Ook worden er over het hele land laagdrempelige Meet&Greets georganiseerd, waar je in contact komt met werkgevers bij jou in de buurt.

Werken met een beperking lonend maken

Uit eerder onderzoek * bleek dat het voor mensen met een arbeidsbeperking lang niet altijd loont om te gaan werken. Zo gaan ze er vaak geen cent op vooruit, zelfs niet als ze fulltime aan de slag gaan. Staatssecretaris Tamara van Ark wil nu samen met gemeenten, werkgevers, cliëntraden, vakbonden en andere betrokkenen een loonaanvullingsregeling ontwerpen. Dit moet ervoor zorgen dat het inkomen van mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie werken, aangevuld wordt tot het minimumloon en meestijgt naarmate ze meer uren gaan werken. “Je moet aan werk meer overhouden dan aan een uitkering. Werk zorgt ook voor een gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid”, schreef ze in december in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling moet voor werkgevers gemakkelijk uit te voeren zijn. Nu hebben ze te maken met loondispensatie voor mensen vanuit de Wajong en loonkostensubsidie voor mensen vanuit de Participatiewet. Een eenduidige regeling moet ervoor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen.

* Onderzoek van Regioplan, in opdracht van Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland.

Ook interessant