Nieuws

Wetten zorg en ondersteuning in begrijpelijke taal

22 maart 2018, Supportbeurs

Nieuwe brochure informeert over zorgstelsel sinds 2015

Zoals je weet, geldt er sinds 1 januari 2015 een nieuwe aanpak voor zorg en ondersteuning. Sinds die datum vormen vier nieuwe wetten het Nederlandse zorgstelsel: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het zijn wetten waar veel mensen met een (lichamelijke) beperking mee te maken hebben.

Veel vragen over zorg

Het zorgstelsel in Nederland is dus sinds januari 2015 behoorlijk veranderd. Als gevolg daarvan hebben hulpbehoevenden vaak vragen. Wie moet er bijvoorbeeld zorgen voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt? Welke organisatie past bij jouw zorgvraag? Welke stappen moet je doorlopen? En waar of bij wie kan je terecht voor meer informatie?

Van het kastje naar de muur

Het blijkt in de praktijk vaak onduidelijk te zijn waar mensen terecht kunnen met hun vragen over zorg en ondersteuning. In veel gevallen worden zorgvragers van loket naar loket en van het kastje naar de muur gestuurd. En als ze toch informatie vinden, dan is die vaak geschreven in moeilijke woorden en dus lastig te begrijpen. Daarom hebben belangennetwerk KansPlus, koepelorganisatie Ieder(in) en landelijk steunpunt voor medezeggenschap LSR een brochure uitgebracht. Deze brochure, met de naam ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’. De brochure geeft in eenvoudig en begrijpelijk Nederlands uitleg over de Wmo, Wlz, Jeugdwet en de Zvw.

Brochure in begrijpelijke taal

Daarom hebben belangennetwerk KansPlus, koepelorganisatie Ieder(in) en landelijk steunpunt voor medezeggenschap LSR een brochure uitgebracht. Deze brochure, met de naam ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’. De brochure geeft in eenvoudig en begrijpelijk Nederlands uitleg over de Wmo, Wlz, Jeugdwet en de Zvw. 

Handig stappenplan van aanvraag tot eigen bijdrage

De brochure beschrijft voor iedere wet welke organisatie verantwoordelijk is en hoe mensen contact kunnen opnemen met die organisatie. Verder vertelt een stappenplan hoe de procedure per wet in elkaar zit, oftewel wat zorgvragers moeten doen. Van het indienen van een aanvraag tot mogelijk een eigen bijdrage betalen. Ook lezen mensen welke invloed zij zelf hebben op de juiste zorg en ondersteuning.

Een greep uit de brochure

Wist je bijvoorbeeld dat:

  • Mensen soms toch niet onder de Wlz vallen als ze iedere dag veel zorg en ondersteuning nodig hebben? Bijvoorbeeld omdat ze zelf goed in staat zijn om hulp te vragen. Of als het onzeker is dat zij hun hele leven lang afhankelijk zijn van intensieve zorg en ondersteuning. Ze vallen dan binnen de Wmo of Zvw. |
  • Een zorgplan, een ondersteuningsplan en een leefplan allemaal hetzelfde zijn? Het is kortweg een plan met afspraken over zorg en ondersteuning, jouw doelen en wat jij belangrijk vindt. De naam van het plan verschilt alleen per organisatie.
  • Gemeenten vanuit de Wmo onder andere (aangepast) vervoer, rolstoelen en scootmobielen, aanpassingen in huis, hulp bij het huishouden en logeeropvang regelen?
  • Een cliëntondersteuner ook helpt bij vragen over zorg en ondersteuning? Hij of zij is er speciaal voor mensen met een (lichamelijke) beperking en denkt met hen mee bij vragen en problemen. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en toegankelijk via de gemeente.

Download de brochure: Zorgwetten-sinds-2015-in-eenvoudig-Nederlands-1.pdf

Wat vind jij van de nieuwe brochure?

Ook interessant