Nieuws

Wijkverpleging gegarandeerd

25 november 2015, Supportbeurs

Sinds dit jaar zit wijkverpleging weer in het basispakket. Zo is geregeld dat iedereen er recht op heeft. De kosten voor wijkverpleging worden vergoed door zorgverzekeraars, er geldt geen eigen risico voor. De zorgverzekeraars voorzien een probleem in de toegankelijkheid tot de wijkverpleging en kopen daarom alvast extra zorg in.

Gegarandeerde zorg

Verzekeraars willen zo garanderen dat elke verzekerde de zorg ontvangt die hij of zij nodig heeft, ongeacht of het een chronisch zieke, een oudere of een cliënt met een beperking betreft. De koepel van Nederlandse zorgverzekeraars (ZN) meldde onlangs dat hun leden willen voorkomen dat krapte in het budget ten koste van wijkverpleegkundige zorg gaat.

Ook als budget wordt overschreden

Als dat nodig is, kopen de verzekeraars in het laatste kwartaal van 2015 meer zorg in om aan de behoefte van hun cliënt te voldoen. Zij garanderen dat iedereen die wijkverpleging wil benutten, ook daadwerkelijk alle zorg verleend en vergoed krijgen. Dat geldt ook als er een budgetoverschrijding plaatsvindt bij de zorgverzekeraars. De koepel ZN is van mening dat iedereen die zorgpremie betaalt, moet krijgen waar hij of zij recht op heeft.

Bezuinigingsafspraak wordt niet gehaald

De ZN benadrukt dat door het extra inkopen van zorg, het budget voor 2015 wordt overschreden. De afspraak om meer dan 400 miljoen op wijkverpleging te bezuinigen, zal dan ook zeker niet gehaald worden, aldus de ZN. Bij die prognose gaat de koepel uit van de bedragen die tot nu toe gedeclareerd zijn door de zorgvragers. Het blijkt dat in een aantal regio’s in het begin van dit jaar al miljoenen euro’s meer aan wijkverpleging is uitgegeven dan vooraf was begroot.

Financiering wijkverpleging

Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de wijkverpleging heeft het kabinet dit jaar een budget van 3,16 miljard beschikbaar en in
2016 van 3,34 miljard. De extra bezuiniging van 100 miljoen in 2016 waar sprake van was is inmiddels geschrapt door de overheid. Het kabinet stelt de budgetten ’ter beschikking’ van de verzekeraars.
Vanaf 2017 worden de verzekeraars volledig financieel verantwoordelijk en dus geheel
risicodragend voor de wijkverpleging.

Ook interessant