“Wmo-abonnement lijkt sympathiek, maar is dat niet”

21.12.2017 | Algemeen nieuws | 2501 keer bekeken
“Wmo-abonnement lijkt sympathiek, maar is dat niet”

Zo luidt het betoog van hoogleraar bestuur en economie aan de VU Amsterdam, Raymond Gradus, in het opiniestuk dat werd gepubliceerd op 5 december j.l. in Trouw. Volgens hem halen de plannen van het nieuwe kabinet om de eigen bijdrage regeling in de Wmo te beperken en vanaf 2019 een Wmo-abonnement in te voeren, de gedachte achter de participatiesamenleving onderuit. Hij wordt in deze mening gesteund door tien wethouders uit de Achterhoek.

Wmo-abonnement: vooral prettig voor wie veel zorg nodig heeft

Nu is het nog zo dat je voor elke voorziening die je vanuit de Wmo krijgt, afzonderlijk een eigen bijdrage betaalt. De gemeente waar je woont, bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en houdt hierbij rekening met gebruik, inkomen, vermogen en samenstelling van jouw huishouden. Om stapeling van eigen Wmo-bijdragen te vermijden en een eind te maken aan de grote verschillen tussen gemeenten onderling, wil het nieuwe kabinet vanaf 2019 een zogenaamd Wmo-abonnement invoeren. Huishoudens betalen vanaf dan 17,50 euro per vier weken eigen bijdrage voor álle Wmo-ondersteuning die ze ontvangen.

Volgens Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) een prettige regeling voor mensen die veel zorg en ondersteuning vanuit de Wmo nodig hebben. Zij betalen straks in de praktijk (veel) minder eigen bijdrage. De gemeenten zullen dit natuurlijk ook merken in hun inkomsten; daarom trekt het kabinet 145 miljoen euro uit om deze vereenvoudiging van de eigen Wmo-bijdrage op te vangen.

Stormloop op voorzieningen brengt sociaal stelsel in gevaar

De formatiepartijen hielden al rekening met een mogelijke stormloop op de Wmo-voorzieningen en verwachten dat gemeenten oneigenlijk gebruik beperken door middel van goede keukentafelgesprekken en indicatiestellingen. Maar dat is volgens Raymond Gradus een te optimistische gedachte.

Het Wmo-abonnement zal Wmo-ondersteuning zo aantrekkelijk maken, dat mensen die bijvoorbeeld huishoudelijke hulp nu perfect zelf kunnen betalen, een ‘dief van hun eigen portemonnee’ zouden zijn als ze nu niet bij de gemeente zouden aankloppen. “Het haalt de motivatie onderuit om inwoners gebruik te laten maken van de eigen kracht”. 

Gebruik voorzieningen minder doelmatig

Hij waarschuwt verder dat ook het gebruik van andere voorzieningen minder doelmatig zal worden. Gradus geeft in Trouw het voorbeeld van een inwoner die een scootmobiel aanvraagt. Terwijl nu nog wordt gekeken naar zijn vermogen en soms een bijdrage wordt gevraagd door het verkopen van zijn elektrische fiets of vanuit zijn spaarrekening, kost die scootmobiel hem in 2019 nog slechts 17,50 euro per maand. De gemeente kost het echter veel meer. De compensatie van 145 miljoen euro zal lang niet voldoende zijn om dergelijke extra kosten voor gemeenten op te vangen, berekende ook het Centraal Planbureau al eerder. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft daarom ook protest aangetekend.

Het gevolg van het Wmo-abonnement als lastenverlaging voor zorgvragers, is dat op termijn weer bezuinigd moet worden. Immers, te veel mensen zullen van de regelingen gebruik maken, terwijl ze het eigenlijk prima zelf kunnen regelen. Zorgvragers die daadwerkelijk tussenkomst van de gemeente nodig hebben, zullen hiervan de dupe zijn.

Populaire maatregel, maar onhoudbaar

Volgens de hoogleraar verdienen gemeenten meer vertrouwen om aan te tonen dat het huidige WMO-beleid wel werkt. Verschillende studies over de WMO tonen namelijk aan dat de gemeentelijke praktijk goed en doelmatig functioneert en dat het systeem van eigen bijdragen positief werkt. "Het is onze indruk dat deze praktijk onvoldoende heeft doorgeklonken toen men dit plan besprak aan de formatietafel. Zorgvuldig en betrouwbaar besturen vergt dat Haagse politici de lokale praktijk serieus nemen en niet het nemen van populaire maatregelen die op termijn niet houdbaar zijn”, besluit Gradus het opiniestuk.

Wat vind jij hiervan? Functioneert het WMO-stelsel zoals het nu door gemeenten gevoerd wordt volgens jou ‘goed en doelmatig’? Zou de invoering van een Wmo-abonnement voor jou tot een lastenverlaging leiden?


Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (5)

Reageren
 • Els Kerstens
  22.12.2017 - 08:47 uur | Els Kerstens

  nadat ik in de jaren alles zelf heb betaald:traplift al 3xeen scootmobiel en nu eindelijk een hulp krijg 150 min omdat echtgenoot is overleden mag ik uiteindelijk weer gaan betalen /wat hebben al die veranderingen tot nut . Zelfs voor een parkeerkaart te verlengen moet er opnieuw gekeurd worden :centenharken noem ik dat , het ergst van al is dat gemeente zich niet aan regels (wilt)houden .volgens de wet E Kerstens

 • 21.12.2017 - 20:04 uur | Hanneke Kool

  Ik sluit mij helemaal aan bij Hennie Smeenk-Smale. Als gehandicapte met een iets hoger inkomen mag je zoveel eigen bijdragen betalen dat je bijna op een bijstandsniveau uitkomt. Ik moet nog zien dat dit doorgaat.

 • 21.12.2017 - 14:30 uur | Henny Smeenk-Smale

  Ja, uiteraard zou dat voor mij een enorme lastenverlichting betekenen. Zo heb ik een indicatie voor huishoudelijke hulp, maar die heb ik jaren geleden al terug gegeven omdat de eigen bijdrage destijds al zo absurd hoog werd, dat ik voor dat bedrag net zo goed een fiscaal verzwegen mevrouw in dienst kon nemen. Bovendien ben ik dan vrij om haar werkzaamheden te laten verrichten die mij goeddunken, en ben ik niet meer gebonden aan alle restricties die mij worden opgelegd aan een hulp via de WMO.

  Zo had ik op een gegeven moment ook een kantelbare douchestoel nodig (een 'gewone' douchestoel krijg je al lang niet meer verstrekt van de WMO, want dat vindt men inmiddels een algemeen gebruikelijk artikel), dus deed een aanvraag bij de WMO. Die kende mij vlot dit hulpmiddel toe, maar liet mij in die kantelbare douchestoel steil achterover kantelen van verbazing van de bizar hoge eigen bijdrage wederom. Enig surfen over het internet leverde mij een gelijkwaardig, goed tweedehands exemplaar op. Een flinke hap uit mijn spaartegoed weliswaar, maar ca. 8x de eigen bijdrage en ik zou het terugverdiend hebben. En dan is het wél mijn eigendom. Bij de WMO kan ik betalen wat ik wil, daar wordt het nooit mijn eigendom.

  En wat ik ook bijzonder vind: nu ineens gaan huilen omdat - wegens aantrekkende economie - de gehandicapten ook eens gecompenseerd worden? Terwijl ze daar als gemeente deels nog voor gecompenseerd worden ook. Maar toen bv. het mantelzorgcompliment werd afgeschaft en deze regeling werd overgeheveld naar de gemeente en ik daar nooit iets van terug zag, hoorde ik daar niemand over. Wtcg-uitkering afgeschaft: moest ik ook maar goedvinden destijds. Compensatie Eigen Risico: ook afgeschaft. Moest ik ook incasseren. Ik bedoel maar te zeggen: ik heb de afgelopen jaren echt heel veel ingeleverd. Mag het dan nu een keer meezitten? En wie denkt dat ik met dat WMO-abonnement riant kan gaan stilleven kan ik gerust wel uit de droom helpen. Voor een chronisch zieke/gehandicapte blijven er altijd nog genoeg extra kosten over die nooit voor vergoeding in aanmerking kwamen en die vast ook niet vergoed gaan worden, al groeien de bomen tot in de hemel.

 • Debbie vd Broek
  21.12.2017 - 13:58 uur | Debbie vd Broek

  Wij zijn maar al te blij met deze regeling en hopen dan met heel ons hart dat het echt per 2019 in gaat.
  Wij hebben een zoon van 3 voor wie normaal gesproken geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden omdat hij nog geen 18 is. Maar omdat we een aanbouw krijgen die nodig is ivm rolstoel en verzorging mag de gemeente Amersfoort dus wel een eigen bijdrage rekenen. Voor ons houdt dit meer dan 250 euro per vier weken in. Ze berekenen dit over bruto inkomen. In ons geval inkomen uit Pgb. Ze houden hierin geen rekening met alles wat nog van dat bruto inkomen af gaat. Plus dat we zelf moeten sparen voor pensioen. We hebben geen vakantiegeld of wat dan ook. 250 euro per vier weken (10 jaar lang) is ontzettend veel geld en voor ons is de 17,50 echt de redding die we nodig hebben.

 • 21.12.2017 - 13:50 uur | Hans Verhaar

  ja, zal mij inderdaad heel veel schelen, betaal nu vrij veel eigen bijdrage en dat zal terug vallen naar 17,50. Ben daar voor dit moment heel blij mee maar zoals schrijver stelt, zal het WMO onbetaalbaar worden, gezien mijn leeftijd en van mijn vrouw zal het voor mij weinig uitmaken, maar als mijn kinderen iets krijgen moeten ze afwachten of er nog wel geld is voor een bijdrage vanuit het WMO.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk