Wmo-abonnement positief voor de portemonnee

06.11.2017 | Algemeen nieuws | 8875 keer bekeken
Wmo-abonnement positief voor de portemonnee

Om stapeling van eigen bijdragen te voorkomen, voert het kabinet vanaf 2019 een   landelijk abonnementstarief in voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Huishoudens die gebruik maken van Wmo-voorzieningen betalen vanaf dan 17,50 euro per vier weken. De eigen bijdragen komen zo los te staan van gebruik, inkomen, vermogen en samenstelling van het huishouden. ‘Dit is een prettige regeling voor mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo’, zegt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66).

Huidige regeling leidt tot stapeling kosten

Als je ondersteuning krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij het doen van het huishouden, vervoer in de regio of een maaltijdservice, betaal je voor iedere voorziening afzonderlijk een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de gemeente waar je woont. Zo kan het zijn dat in de ene gemeente een lagere eigen bijdrage wordt gevraagd voor dagbesteding dan in een andere . Door de huidige regeling van het betalen van een eigen bijdrage per voorziening stapelen de kosten zich op voor de zorgvrager. Vera Bergkamp: ‘De formerende partijen wilden graag een eigen bijdrage die in het hele land gelijk is. Daarnaast wilden we de stapeling van kosten aanpakken en iets doen aan de regeldruk en de regels vereenvoudigen voor cliënten.’ 

Hoe werkt het Wmo-abonnement

De nieuwe maatregel houdt in dat inwoners één vast bedrag van 17,50 euro per vier weken per huishouden betalen als ze gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo. Het speelt geen rol op hoeveel ondersteuning er een beroep wordt gedaan. Voor veel zorgvragers betekent dit in de praktijk een verlaging van hun eigen bijdrage. Dit voelen gemeenten op hun beurt uiteraard in hun portemonnee. Zij ontvangen daarom 145 miljoen van de overheid die is bedoeld om de vereenvoudiging en verlaging van eigen bijdragen op te vangen.

‘Run’ op de voorzieningen?

De partijen die betrokken zijn bij het opstellen van het regeerakkoord zijn zich er van bewust dat de nieuwe maatregel een mogelijke ‘run’ op de Wmo-voorzieningen veroorzaakt. ‘Er moet daarom goed gemonitord worden. De regeling is bedoeld voor de mensen die de hulp echt nodig hebben en erbij gebaat zijn dat er één vaste eigen bijdrage is. Daarom zijn goede keukentafelgesprekken en indicatiestellingen die door gemeenten uitgevoerd worden van belang’, aldus Bergkamp.

Invoering abonnementstarief

De invoering van het nieuwe systeem van een Wmo-abonnementstarief neemt enige tijd in beslag. Bergkamp: ‘We hebben het jaar 2018 nodig voor de uitwerking van de plannen, de communicatie en het overzicht. Per 2019 kunnen we dan van start gaan.’ Daarnaast merkt Bergkamp op: ‘Je kunt niet over je eigen graf heen regeren, maar het is natuurlijk wel onze bedoeling dat de maatregel structureel is en dus ook in een volgende kabinetsperiode geldt.’

Werkt het nieuwe systeem in jouw voordeel? En verwacht jij een 'run' op voorzieningen?

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (13)

Reageren
 • 19.11.2017 - 12:10 uur | Support Beurs.nl

  Beste M van L, er is een nieuw voorstel door de nieuwe minister van VWS m.b.t. de eigen bijdrage voor de Wlz ingediend, dat positief is ontvangen door de ministerraad, zie ook: https://www.supportbeurs.nl/nieuws/nieuwe-maatregel-om-eigen-bijdrage-wlz-te-verlagen

 • 16.11.2017 - 16:43 uur | Cornelis den Breejen

  Waarom weer iets nieuws voor eigen bijdragen, gewoon via "HET CAK" inkomensafhankelijke bijdrage voor alle zorg / wmo ontvangen onder steuning.
  Bestaat al.

 • 16.11.2017 - 14:14 uur | Martin Heller

  Ik begrijp dat het abonnement voor velen een uitkomst is.
  Maar hoe lang houdt dit stand?
  Tot nu toe was het toch zwabberend beleid, of eigenlijk onbehoorlijk bestuur!

  Als ik het op een rij zet.
  1. 2015? Aftrek van eigen bijdrage van inkomsten belasting afgeschaft, wel 'korting' op de eigen bijdrage, door het vervallen van de aftrekpost voor mij een forse verhoging van de eigen bijdrage.
  2. 2016 Verhoging van de eigen bijdrage, bijdrage voor huishoudelijke hulp kwam per uur op meer dan € 26, dus hiervoor geen gebruik meer gemaakt van de WMO en privé ingehuuurd.
  3. 2017 Mijn partner heeft vanwege haar spierziekte een scootmobiel met cruisecontrol nodig die licht stuurt.
  De eigen bijdrage voor de scootmobiel was ongeveer € 800 per jaar, we hadden de rolstoel al een keer dubbel en dwars betaald aan de gemeente.
  Omdat de gemeente Ede least, zou dit tot in lengte van jaren door gaan. Vorig jaar dus zelf maar een scootmobiel aangeschaft, dat heeft veel tijd en geld gekost, ik zou de investering binnen een paar jaar terug verdienen...

  p.s. mijn partner kan niet werken, ben éénverdiener en heb studerende kinderen. Zo blijft er van een inkomen waarbij je net de hoogste belastingschijf aantikt netto niet veel over.

 • 16.11.2017 - 13:18 uur | van der

  ik vind het vooralsnog voor mijzelf niet echt heel erg positief.
  Ik zou er bijvoorbeeld op achteruit gaan als ik nu ineens voor mijn rolstoelen moet gaan betalen terwijl dat tot op heden nog nooit het geval is geweest.
  Maar ik vrees dat gemeentes die nu dus hogere kosten moeten gaan maken dit wel gaan doorberekenen aan cliënten die tot nu toe nog alles kregen vanuit de WMO voorzieningen waar zij volgens de wet ook simpelweg recht op hadden om te kunnen blijven functioneren. Dat was vaak al een enorm gevecht en nu zou je er ook nog voor moeten gaan betalen? Schande!
  Komen ze dan ook een keer per jaar of zo automatisch het onderhoud doen?
  Dat gebeurd nu nl ook niet!
  Men reageerd alleen maar als er iets kapot is! en dan nog moet je bij de leverancier zijn die ook alleen maar komt als hij zin heeft!
  Gehandicapt zijn in Nederland is tegenwoordig een straf volgens mij!
  Als je niet een hele lange adem kunt produceren redt je het niet in deze huidige maatschappij.
  Jammer hoor! Tot voor een tiental jaren geleden telde de mens nog mee,......nu alleen nog maar het kostenplaatje.....wat gebeurd er toch met de hedendaagse maatschappij?

 • M van L
  16.11.2017 - 12:46 uur | M van L

  Wordt eigen bijdrage voor WLZ ook afgeschaft? Mijn man heeft zorg nodig, en ook ik word "afgestraft" omdat ik blijf werken.

 • 16.11.2017 - 11:55 uur | Mario van Mechelen - van Wijngaarden

  Toch nog iets goed van nieuwe kabinet . Nu moeten velen van ons kiezen . kies je voor zorg en evt aanpassingen woning .En zijn er zat bij die dan nog bij wijze van geen suiker op hun brood hebben .Of kies je ervoor geen aanpassingen te hebben en met hoop ellende te zitten . Daarom alleen ben ik al blij met de nieuwe regeling .Niemand kiest ervoor gehandicapt te zijn of worden .Een handicap moet geen steen om je nek zijn .

 • 16.11.2017 - 11:55 uur |

  Als ik het goed begrijp zou de eigen bijdrage dus niet meer gelden volgens het inkomen , want daarin vallen ik en mijn vrouw buiten de boot omdat het inkomen steeds iets te hoog is waardoor er wij een eigen bijdrage van ruim 110 euro geld per vier weken, boven daarnaast nog de extra eigen bijdrage zorg en ziekenvervoer jaarlijks is dat een flinke aanslag op ons budget. omgerekend 180 euro extra zorgkosten per 4 weken daarbij is de maandelijkse ziekenfondspremie niet meegenomen. Aanvullend verzekerd zijn wij niet dat kan grootje nu niet trekken met een totale zorglast van ruim 400 euro per maand.Exclusief zelfzorgmiddelen en hulpmiddelen welke uit eigen beurs betaald dienen te worden.
  Er blijft nu geen geld over voor een aanvullende zorgverzekering , hopelijk zal dit meer ruimte bieden aan onze persoonlijke lasten die behoorlijk op ons maandbudget drukken.
  Dan nog een tip bereken de WMO premie per maand want ook dit is veel eenvoudiger dan om de vier weken dit is vaak onoverzichtelijk.

 • 16.11.2017 - 11:08 uur |

  Goedemorgen, dan zal er wel weer gekort worden zodat de gemeenten nog meer miljoenen overhouden die niet aan de wmo worden besteed.

 • Cees van Dalen
  16.11.2017 - 11:07 uur | Cees van Dalen

  De regels voor een voorziening van de WMO veranderen naar mijn idee niet. Dus ´krijg´ je een voorziening van de WMO dan zal daar het abonnement voor gelden. En ja ik denk dat het een aanzuigende werking heeft omdat er nu mensen zijn die een toegezegde voorziening niet nemen om dat het teveel (stapeling) eigen risico gaf. Het zoeken naar andere financieringsmogelijkheden zal afnemen omdat de bijdrage nu fors beperkt wordt voor een grote groep.

 • 16.11.2017 - 11:07 uur | Nico van Harskamp

  Geld dit ook voor bestaande gevallen?
  Of geld dit alleen voor nieuwe gevallen per 2019.

  Groet Nico

 • 16.11.2017 - 10:51 uur | Annemarie Scharleman

  Hans Verhaar heeft gelijk! Mijn zwager heeft ALS en gaat dagelijks achteruit. Aanpassingen zijn dringend,de eigen bijdrage wordt onbetaalbaar, nu zijn we zelf van alles bij elkaar aan het verzinnen en vergaren. Echt schandalig,die regeling moet per 1 januari 2018 ingaan.
  Wij hebben zelf een zoon met Duchenne,de aanbouw ( 30.000 euro ) hebben we zelf betaald,de bijdrage voor plafondlift was 2000 euro! ( gemeente Barendrecht )Schandalig,niemand kiest hiervoor en vraagt dingen aan voor zijn lol of de gemeente dwars te zitten.

 • 13.11.2017 - 08:00 uur | Ronald Ruijter

  Komen voorzieningen zoals een traplift, een SmartDrive en een handbike (met ondersteuning) ook onder deze regeling te vallen?

 • 06.11.2017 - 11:46 uur | Hans Verhaar

  Kan nog steeds niet begrijpen dat een inning door de overheid direct bij het ingaan van het nieuwe jaar mogelijk is, maar als het een voordeel van de burger is het een jaar voorbereiding gaat kosten.l Wie kan me dat uitleggen?

13.03.2020 t/m 14.03.2020

ZieZo-beurs 2020

Utrecht