Nieuws

WMO maatwerkvoorziening ruim 1,4 miljoen keer toegekend

23 januari 2018, Supportbeurs

In 2016 maakten meer dan één miljoen mensen gebruik van een WMO maatwerkvoorziening. Sommige mensen maakten gebruik van meerdere voorzieningen tegelijk. In totaal werden in 2016 ruim 1,4 miljoen maatwerkvoorzieningen toegekend. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

WMO voorzieningen

Gemeenten zijn onder de WMO verplicht om mensen, die hulp nodig hebben om langer thuis te blijven wonen, algemene voorzieningen of maatwerkvoorzieningen toe te kennen. Onder algemene voorzieningen vallen diensten en activiteiten die niet specifiek aan jouw situatie (moeten) worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappenservice, maaltijdbezorging, honden uitlaatservice, glazenwasser enz. Hiervoor hoeft de gemeente niet eerst een diepgaand onderzoek naar u en uw situatie voeren.

Vaak is zo’n algemene voorziening voor mensen met een chronische ziekte of handicap echter niet voldoende. In dat geval kan de gemeente een WMO maatwerkvoorziening toekennen. Dit is een zorg of dienst die helemaal op jouw behoefte, persoonskenmerk of (on)mogelijkheden is afgestemd. Voorbeelden zijn individuele begeleiding, woningaanpassing, respijtzorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding op maat of bijvoorbeeld een hulpmiddel zoals een rolstoel. Om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt, doet de gemeente eerst onderzoek naar jouw persoonlijke situatie. Het gaat daarbij niet alleen om jouw behoeften en voorkeuren. Een gemeenteambtenaar gaat na of je daadwerkelijk onvoldoende zelfredzaam bent dan wel niet goed mee kunt doen in de maatschappij. Hierbij kijkt hij / zij ook naar de mate waarin jouw netwerk kan bijdragen en of je al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten (Zvw, Participatiewet of Jeugdwet).

Betrouwbare schatting WMO maatwerkvoorziening

Er was tot op heden geen totaalbeeld hoeveel voorzieningen gemeenten jaarlijks onder de WMO ter beschikking stellen. Dat komt omdat hiervoor alleen de cijfers van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gebruikt werden. En aangezien niet alle gemeenten een eigen bijdrage vragen voor WMO maatwerkvoorzieningen, is dat beeld via het CAK niet compleet.

Het CBS heeft nu door de gegevens van het CAK te combineren met die van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), voor het eerst een betrouwbare schatting kunnen maken van het totaal aantal cliënten met een WMO maatwerkvoorziening en komt tot de volgende cijfers. Ruim één miljoen mensen (1.035.505 om precies te zijn) werden in 2016 met één of meerdere voorzieningen op maat geholpen. Dat komt neer op 6,2 procent van alle Nederlanders. In de overgrote meerderheid van de gevallen (ruim 700.000) ging het om een hulpmiddel, bijvoorbeeld een rolstoel, of een woon- of vervoersdienst. Ruim 408.000 mensen kregen huishoudelijke hulp via de WMO maatwerkvoorziening en ruim 260.000 kregen ‘ondersteuning thuis’, waarmee begeleiding, persoonlijke verzorging en dagbesteding bedoeld wordt. In totaal werden zo in 2016 1.401.620 maatwerkvoorzieningen onder de WMO toegekend.

Hoeveel mensen door gemeenten met een algemene voorziening geholpen werden, is niet bekend. Hierover zijn geen landelijke cijfers bekend.

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant