Nieuws

Wmo ondersteuning voor mensen met complexe hulpvraag

20 januari 2019, Supportbeurs

Om met een chronische ziekte of handicap toch zo zelfstandig mogelijk te leven, zijn hulpmiddelen en/of woningaanpassingen noodzakelijk. Gemeenten zijn in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk om mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, te ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Als inwoner kun je bij je gemeente onder andere voor (de –gedeeltelijke- vergoeding van) hulpmiddelen en woningaanpassingen aankloppen, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd even eenvoudig. Zeker als je een complexe hulpvraag hebt, verloopt het proces van aanvragen en toekennen niet altijd even snel en doeltreffend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom de brochure “Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag” gemaakt, waarin tips en aanbevelingen staan voor iedereen die bij het aanvraagproces is betrokken.

Samenwerking essentieel voor maatwerk

Als je bij jouw gemeente aanklopt, buigen verschillende partijen zich over jouw (complexe) aanvraag. Allereerst is er de Wmo-consulent, die jouw aanvraag namens de gemeente beoordeelt en onderzoek uitvoert naar jouw persoonlijke situatie. Daarnaast kan er voor de nodige / gewenste hulpmiddelen ook advies ingewonnen worden bij (revalidatie)artsen en behandelaren. In veel gevallen is namelijk maatwerk nodig; zeker als je een complexe hulpvraag hebt. Vaak is de aanvraag voor ondersteuning ook dringend, omdat zonder hulpmiddelen en/of woningaanpassingen het voor jou niet mogelijk is om zo goed en zelfstandig mogelijk te functioneren. Spoed en maatwerk gaan meestal echter niet goed samen en de procedures zijn er niet altijd op berekend. VNG noemt ‘blijf met elkaar in gesprek’ dan ook als de belangrijkste aanbeveling. Een goede samenwerking tussen jou én alle partijen die bij het aanvraag- en toekenningsproces betrokken zijn, is essentieel.

Dat is ook de achterliggende gedachte geweest voor de VNG om deze brochure te creëren. De vereniging heeft hiervoor samengewerkt met Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland, Ieder(in) en NVDG. In de brochure staan tips voor Wmo-consulenten, behandelaars en artsen maar ook voor jou als aanvrager. In een volgende editie van de brochure neemt de VNG ook tips voor producenten en leveranciers van hulpmiddelen op.

We lichten enkele tips uit die voor jou als aanvrager, nuttig zijn.

Tips voor een doeltreffende Wmo aanvraag

Tijdige aanvraag

Als je door een ziekte met een beperking geconfronteerd wordt, zijn hulpmiddelen en/of woningaanpassingen letterlijk van levensbelang. Soms zie je jezelf door een ziekte, zoals een hersenbloeding of een ongeval, ineens voor een compleet ander leven gesteld. Er gaat echter wel relatief veel tijd zitten tussen de aanvraag en het moment dat de gewenste aanpassingen geleverd of gerealiseerd zijn. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met je gemeente en een officiële melding (bij voorkeur per e-mail of schriftelijk) te doen. Ook al weet je nog niet precies welke voorzieningen nodig zijn, het is handig dat de gemeente weet dat ze te maken krijgt met een ‘complexe hulpvraag’. Check bovendien dat je binnen drie dagen een bevestiging van je gemeente krijgt dat je aanvraag goed is ontvangen.

Je staat niet alleen

Het is vaak niet eenvoudig om aan de Wmo-consulent aan te geven welke hulpmiddelen of woningaanpassingen je nodig hebt. Aarzel daarom niet om advies te vragen aan jouw behandelend arts. Tijdens het zogeheten ‘keukentafelgesprek’ met de Wmo-consulent van de gemeente is het verstandig je te laten bijstaan door een naaste, zoals een mantelzorger. Je kunt ook altijd om begeleiding door een onafhankelijk cliëntondersteuner of ervaringsdeskundige vragen.

Een goede voorbereiding is veel waard

In het keukentafelgesprek beoordeelt de gemeenteambtenaar jouw aanvraag voor Wmo ondersteuning. Het is dus van groot belang dat je jouw situatie goed weet uit te leggen, zodat de consulent zich een beeld vormt van wat je precies nodig hebt. Het maken van een persoonlijk plan is een absolute aanrader. Hierin beschrijf je wie je bent, wat jouw situatie is, wat je eventueel nog zelf kunt en waarom je de betreffende ondersteuning vraagt. Het is handig als je jouw persoonlijke plan laat aansluiten op het advies van de behandelende (revalidatie)arts. De gemeente moet dit plan binnen een week na jouw aanvraag in haar bezit hebben en is verplicht om dit plan bij haar onderzoek naar jouw persoonlijke situatie te betrekken.

En vergeet niet: loopt jouw aanvraag voor een hulpmiddel niet helemaal zoals je wilt of krijg je van jouw gemeente bijvoorbeeld een hulpmiddel uit het standaardpakket terwijl een maatwerkvoorziening vereist is, dan kun je altijd nog de Wmo-Powerkaart trekken.

Ook interessant