Nieuws

WMO-plein op Support 2014

23 maart 2014, Supportbeurs

Het zal u niet zijn ontgaan: begin 2015 worden veel zorgtaken vanuit de centrale overheid bij de gemeenten ondergebracht. De nadruk komt te liggen op zelfredzaamheid, meer maatwerk, meer participatie en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat betekent extra taken voor de gemeenten. 

De veranderingen zijn enorm. Zowel voor personen die een beroep doen op de zorg als gemeenteambtenaren, belangenbehartigers als zorgverzekeraars. Is iedereen ‘hier wel klaar voor’?

Op donderdagmiddag 8 mei en vrijdagmiddag 9 mei gaan alle partijen onder leiding van Stan Verhaag, hoofdredacteur van Wmo Magazine, het gesprek aan op het Wmo-plein op Support 2014 . Kijk, luister en praat mee!

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant