Wordt beleid huishoudelijke hulp toch aangepast?

23.06.2015 | Algemeen nieuws | 1801 keer bekeken

De gemeente Oss wendt zich tot de Centrale Raad van Beroep in Den Bosch met de vraag een uitspraak te doen over de vraag of de gemeente de eenvoudige huishoudelijke hulp mag versoberen dan wel geheel schrappen. Als de beroepsrechter daar negatief over oordeelt, komt een kwart van de gemeenten in de problemen, zo is de verwachting.

Tegen het rechtszekerheidsbeginsel

Het stoppen of verminderen van huishoudelijke hulp heeft in veel gemeenten tot een hausse aan bezwaarschriften geleid. De klagers vonden in veel gevallen al de rechter of de adviescommissie van bezwaarschriften aan hun kant. Gemeenten zouden volgens de rechter niet zo zeer het rechtszekerheidsbeginsel aan hun laars lappen, maar het aantal geïndiceerde uren.
De rechter oordeelt namelijk dat als er geen wijzigingen in de persoonlijke situatie zijn van de degene die bezwaar heeft aangetekend, er ook niet aan het eerder toegekende aantal uren huishoudelijke hulp mag worden getornd door de gemeente. Daarmee is het voor gemeenten nu de vraag of hun nieuwe beleid wel binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 past, zij aan hun zorgplicht voldoen en tot hoever de eigen verantwoordelijkheid van burgers reikt.

Een gat in de begroting

Uit onderzoek door Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeente Oss de eerste gemeente is die naar de rechter stapt. De zaak is een testcase voor andere gemeenten in dezelfde situatie. Wordt de gemeente Oss door de rechter teruggefloten, dan ontstaat er een financieel probleem voor vele gemeenten. De bezuiniging van 40% die door het Rijk is doorgevoerd op huishoudelijke hulp, is door veel gemeenten namelijk ook één-op-één zo verwerkt in hun begroting. Moeten de gemeenten van de rechter toch weer de huishoudelijke hulp aanbieden, dan kost dat de gemeenten heel veel geld dat nu niet begroot is.

Oordeel Centrale Raad van Beroep

In de gemeente Oss kwamen 135 bezwaarschriften binnen, die door de adviescommissie bezwaarschriften zijn behandeld. De adviescommissie is van oordeel dat de gemeente met het huidige beleid niet binnen de kaders van de wet blijft. Het college is het daar niet mee eens en  schakelt nu het hoogste orgaan in, de Centrale Raad van Beroep in Den Bosch. Is deze ook van oordeel dat de gemeente niet in haar recht staat, dan geldt dat voor tal van andere gemeenten. De uitspraak – die naar alle waarschijnlijkheid over twee weken volgt - wordt met spanning afgewacht.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (2)

Reageren
 • Sopia Feenstra
  02.07.2015 - 15:50 uur | Sopia Feenstra

  Ik hoop dat het recht op goede huishoudelijke zorg voor de cliënten eindelijk gaat zegevieren.
  Iedereen die het nodig heeft, zou recht moeten hebben op basiszorg. Deze basiszorg zou voor iedere gemeente aan de zelfde voorwaarden moeten voldoen. Met daarnaast aanvullingen voor mensen met een complexere zorgvraag.

 • Jaap Modderman
  02.07.2015 - 14:03 uur | Jaap Modderman

  Langzaam tekenen contouren zich af die een beetje de kant op gaan van de cliënten die de huishoudelijke hulp ontvangen of (deels) hebben moeten inleveren. Het gigantische bedrag dat bij gedeeltelijke voortzetting van het oude beleid benodigd is, het terugdraaien van negatieve beslissingen incluis, maakt dat ik het nog eerst moet zien gebeuren. Zelfs uitsluitsel over twee weken zie ik als discutabel, zeker met de huidige kabinetsplannen.

  De gemeenten weten waar ze moeten aankloppen en de Rijksoverheid weet dat ze niet ook elders (bij Europa bijv.) kan aankloppen. Vooralsnog verwacht ik een aantal konijnen met een dito aantal hoge hoeden.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk