Nieuws

Wordt onze zorgverzekering fors duurder in 2019?

5 april 2018, Supportbeurs

Reserves zorgverzekeraars raken op, premies zorgverzekering stijgen waarschijnlijk

Woon je in Nederland, dan ben je verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Daarmee ben je verzekerd voor (een deel van) de kosten die je maakt als je ziek bent of als je een hulpmiddel nodig hebt voor bijvoorbeeld behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging enzovoorts. Bij welke zorgverzekeraar je de verzekering afsluit, bepaal je zelf. Veel mensen kiezen hun verzekeraar op basis van de maandelijkse premie. Die premie verschilt nogal per verzekeraar. Maar bij welke zorgverzekeraar je ook verzekerd bent, alle premies stijgen waarschijnlijk in 2019 opnieuw. Hoe kan dat?

Jarenlang verlies

Zorgverzekeraars gebruiken hun reserves om de premies laag/lager te houden en onder de kostprijs aan te bieden om zo met elkaar te concurreren. Maar dat kan niet langer zeggen CZ en Zilveren Kruis, twee grote partijen in de markt. Na jarenlang op de zorgpremies te hebben toegelegd en daar verlies op te hebben gemaakt, komen de minimale buffers die zorgverzekeraars dienen aan te houden in zicht. CZ heeft voorspeld dat de premie van de basisverzekering in 2019 ‘dubbel zo hard zal stijgen als in 2018’. Ter verduidelijking: in de praktijk is de gemiddelde stijging in 2018 ongeveer 2,15 euro per maand en 25,80 euro per jaar.

Toename van zorgkosten

De zorgkosten zullen zonder ingrijpen door de overheid jaarlijks gaan stijgen met 3,4%. In de afgelopen jaren hebben verzekeraars geprobeerd om de zorgkosten in de hand te houden, onder meer door het tegengaan van onnodige zorg. Maar de zorgkosten blijven hoog, bijvoorbeeld vanwege dure geneesmiddelen, nieuwe technologie en het feit dat er meer zorg nodig is door de vergrijzing. Daarnaast is het eigen risico ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. Dit alles heeft hogere zorgpremies tot gevolg.

Minder buffer over

CZ en Achmea zien dat hun zogenaamde solvabiliteitsratio in één jaar is gedaald naar 149% en respectievelijk 142%. Deze ratio is een soort balans, met aan de ene kant de inkomsten vanuit de zorgpremies en aan de andere kant de zorgkosten en uitkeringen. Hoe hoger de ratio is, hoe meer een zorgverzekeraar aan zijn verwachte toekomstige verplichtingen kan voldoen. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt een oogje in het zeil dat de verzekeraars hun solvabiliteit op orde houden. Er is een wettelijke minimum eis ten aan zien van de solvabiliteitsratio, maar de verzekeraars houden voor de zekerheid een ratio aan die wat hoger ligt. Hoe dan ook zijn de buffers bij alle zorgverzekeraars geslonken. 

Premie zorgverzekering in 2019

In 2019 zullen de zorgverzekeraars naar verwachting de premies fors verhogen en zullen we dat merken in onze portemonnee. Maar dat weten we pas zeker als dit najaar de premies bekend gemaakt worden voor volgend jaar… 

Denk jij dat de kosten voor een zorgverzekering volgend jaar hard gaan stijgen?

Ook interessant