Nieuws

Zelfredzaamheid zo doe je dat

15 mei 2014, Supportbeurs

Langer thuis blijven wonen, zorgen voor jezelf en elkaar, zelfredzaam zijn. De overheid propageert een participatiemaatschappij die heel veel zaken teruglegt bij de burger. En dat is helemaal geen ramp. Integendeel! Zelfredzaam zijn betekent ook zelfbeschikking en zelfstandigheid. Maar hoe wordt u zo zelfredzaam mogelijk? En hoe helpen professionals elkaar hierin?

Stimuleren van zelfredzaamheid
Zorgorganisaties krijgen steeds vaker de vraag: “Hoe kunnen jullie mij helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven?” Die vraag betekent vrij vertaald eigenlijk: “Hoe kunnen jullie mij stimuleren om zelfredzaam te worden?” Vilans, de organisatie die gemeenten, zorginstellingen en zorgprofessionals ondersteunt bij het leveren van zo optimaal mogelijk zorg, bracht in kaart hoe 8 verschillende zorgorganisatie in de praktijk aan zelfredzaamheid van cliënten werken. De verhalen die uit deze organisaties naar voren kwamen zijn gebundeld in het rapport ‘Zelfredzaamheid: hoe pakt u het aan?’

Inspirerende voorbeelden
Het rapport toont acht inspirerende voorbeelden van hoe zelfredzaamheid vergroot en gestimuleerd wordt in de dagelijkse zorgpraktijk. De deelnemende organisaties zijn zeer divers. Het betreft grote en kleinere organisaties verdeeld over het hele land, die zowel intramurale als extramurale zorg verlenen:  Beweging 3.0, Stichting Brentano, Buurtzorg Nederland, ActiVite, Carintreggeland, MeanderGroep Zuid-Limburg, Icare en Omring. Binnen deze organisaties zijn drie verschillende groepen geïnterviewd: de cliënt en zijn/haar naasten, zorgmedewerkers en managers en teamleiders.

Eerlijk beeld
Uit de praktijkvoorbeelden komt naar voren dat werken aan zelfredzaamheid een cultuuromslag voor zowel cliënten als professionals betekent. Het vraagt ook om een andere werkwijze van organisaties. Er wordt een eerlijk en open beeld geschetst waarbij ook dilemma’s niet geschuwd worden. Zo komen zaken aan de orde als “de cliënt die nog denkt vanuit het standpunt dat hij/zij recht op zorg heeft” en “de zorgmedewerker die vreest voor zijn baan”. In “Zelfredzaamheid hoe pakt u het aan?” worden de succesfactoren en de hindernissen van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zelfredzaamheid helder in beeld gebracht.

Ook interessant voor u?
Zelfredzaamheid is niet aangeboren >

Ook interessant