Nieuws

Ziekenhuizen en zorginstellingen ‘Samen de spil in voedselverspilling’

15 juni 2015, Supportbeurs

De acht UMC’s, vijftien zorginstellingen en ziekenhuizen in het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee hebben afgelopen jaar de handen in een geslagen en intensief samengewerkt om het verspillen van voedsel tegen te gaan. Dit project met de naam ‘Samen de spil in voedselverspilling’, wordt mede ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.

De gezamenlijke aanpak heeft geleid tot een grotere bewustwording binnen de diverse organisaties en ook aantoonbaar resultaat opgeleverd. Er is maar liefst een reductie van 20 tot 30% gerealiseerd. Waarschijnlijk loopt dit percentage de komende jaren nog verder op, want er valt nog steeds winst te behalen.

Het project wordt vanuit het Universitair Medisch Centrum in Utrecht gecoördineerd. Partners die nauw bij het project betrokken zijn, zijn Wageningen UR Food & Biobased Research, DCMR Milieudienst Rijnmond, ConsumerView en Stichting Diverzio.
Door betrokken partijen is geanalyseerd hoeveel maaltijden er nodig zijn, hoe groot de porties zouden moeten zijn en hoe de maaltijden bereid worden. Maar ook het inkoopproces en het uitserveren zijn onder de loep genomen.

Voedselverspilling in gezondheidssector

Jaarlijks belanden in Nederland enorme hoeveelheden aan etensbare etenswaar in de afvalemmer, omgerekend per huishouden ter waarde van zo’n € 305,- per jaar. Voedselverspilling is daarmee een groot probleem, niet alleen thuis of in de horeca, maar ook binnen de gezondheidssector. Want uit onderzoek door  Wageningen UR Food & Biobased Research blijkt dat alleen al de verspilling van warme maaltijden in de Nederlandse Ziekenhuizen tussen de 40 en 60 % ligt.

Zo’n duizend ziekenhuizen en zorginstellingen hebben afgelopen week een brief ontvangen met informatie over het project. In de brief wordt tevens een appèl gedaan op alle instellingen om voedselverspilling te verminderen.

Kosten besparen op voedsel

Geschat wordt dat per instelling € 50.000,- tot € 150.000,- bespaard kan worden door beter/efficiënter met voedsel om te gaan. Het tegengaan van voedselverspilling kan een instelling een grote besparing opleveren. Geld dat weer aangewend kan worden om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe voedingsconcepten. 

Ook interessant