Nieuws

Zorg inkopen met een dienstencheque

19 november 2014, Supportbeurs

In België is het al tien jaar doodgewoon, maar wij moeten nog aan het idee wennen: de dienstencheque. Met de dienstencheque kunt u allerlei vormen van hulp inkopen die per begin 2015 niet meer uit de AWBZ vergoed worden.

Veranderingen in de zorg

De reden voor de Belgen om de dienstencheque in te voeren, had te maken met het terugdringen van de werkloosheid en het verminderen van zwartwerken. In ons land heeft  het voorstel van de dienstencheque echter direct te maken met de veranderingen in de zorg. Zaken die tot nu toe bekostigd worden uit de AWBZ, komen na 1 januari voor rekening van degene die de hulp nodig heeft. Een soort tegoedbonnensysteem zou hier de oplossing voor zijn.

Vouchersysteem levert dubbel voordeel op

De samenwerkende zorgorganisaties hebben zich de afgelopen maanden ingespannen om het vouchersysteem van de grond te krijgen. Dat is in een overgroot deel van de gemeentes gelukt. Met de cheque kan een belangrijk deel van de mensen dat hun baan dreigt te verliezen, aan het werk blijven. Bovendien hoeft er voor de cliënt in de praktijk vrij weinig te veranderen; hij of zij blijft de hulp krijgen van de vertrouwde personen. Het mes snijdt dus aan twee kanten: de cliënt krijgt de benodigde hulp en de betrokken hulpverleners hoeven geen WW-uitkering aan te vragen.

Sectorplan voor baanbehoud in de zorg

Werkgevers hebben ook de handen ineen geslagen en een sectorplan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat mensen hun baan behouden. Zo moeten mensen die werkloos dreigen te raken de mogelijkheid krijgen zich om of bij te scholen. Daarnaast wordt er in het plan voorzien in outplacementtrajecten die mensen begeleiden naar ander werk, hetzij elders in de zorg, hetzij buiten de zorgbranche.

Voucherconstructie is inkomensafhankelijk

Het gevolg van de nieuwe voucherconstructie is dus onder meer dat duizenden werknemers in de thuiszorg mogelijk hun baan behouden. Zij blijven hun eigen werk doen, onder dezelfde voorwaarden en bij dezelfde cliënten. Wat houdt dit in voor u, als cliënt? Dat u afhankelijk van uw inkomen een bepaald bedrag voor een cheque betaalt, bijvoorbeeld € 8,-. De overige kosten worden gedragen door de gemeente en de Rijksoverheid. Zo koopt u onder meer cheques voor het lappen van uw ramen, het strijken van de was of het doen van uw boodschappen.

Eigen bijdrage voor dienstencheque heeft een maximum

De bedoeling is dat u als cliënt niet meer dan € 15,- betaalt voor een cheque waarvan de waarde is vastgesteld op € 23,-. Dat zijn de reële loon- en belastingkosten van een ‘witte’ huishoudelijke hulp. De gemeente en het Rijk nemen het overige deel van de kosten voor  hun rekening. De gemeente bekostigt deze bijdrage uit de WMO en de Rijksoverheid put uit de besparing die ontstaat op de WW-uitgaven die de dienstencheque oplevert.

Ook interessant