Nieuws

Zorgcoöperaties vervullen behoefte aan maatwerk

30 april 2015, Supportbeurs

Het aantal door burgers geïnitieerde zorgcoöperaties is sinds augustus 2014 enorm gestegen. Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie van het Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Universiteit Utrecht. Er zijn er minstens dertig bijgekomen, wat het totaal nu brengt op zo’n 131 zorgcoöperaties in heel Nederland.

Explosieve groei zorgcoöperaties

Sinds de oprichting van de allereerste zorgcoöperatie in 2005, groeide het aantal langzaam, tot dertig in 2013. In 2014 waren het er echter al meer dan 100 en nu, begin 2015 zijn het er al meer dan 131. Als de explosieve groei van het aantal zorgcoöperaties doorzet, is de verwachting dat het er eind van dit jaar ruim over de tweehonderd zijn.

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven

De toename van zorgcoöperaties is niet zo vreemd. De oorzaak ligt in het feit dat ouderen door de veranderingen in de zorg met hulp van mantelzorg zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven. En dat is precies waar de zorgcoöperaties op inspelen. Men helpt mensen die dat willen, om zelfstandig in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Specifieke wensen vervult door zorgcoöperaties

Een andere reden van de populariteit van burgerinitiatieven in de zorg is het maatwerk dat de zorgcoöperaties bieden. Reguliere zorginstellingen voldoen niet altijd aan de specifieke wensen die mensen hebben. Daarnaast werkt het nemen van eigen initiatief aanstekelijk. Mensen maken gebruik van elkaars ervaringen en dat stimuleert het ontstaan van nieuwe zorgcoöperaties.

Pionier breidt uit

De eerste zorgcoöperatie in Hoogeloon startte in 2005 met een groep die samen ging koken en eten. Omdat er behoefte was aan meer dan alleen een eetgroep, breidde de coöperatie in de loop van de tijd haar aanbod uit door zorg en ondersteuning te gaan bieden. Inmiddels behoren tot het takenpakket van de coöperatie dagbesteding, huishoudelijke hulp en een leenpunt van hulpmiddelen.

Reguliere zorgaanbieder kijkt de kunst af

Zorgcoöperaties dienen tegenwoordig als inspiratie voor reguliere zorginstellingen. De zorgcoöperaties zijn namelijk zeer individueel gericht en veel efficiënter in hun aanpak. In Hoogeloon heeft men daarom al veel ‘werkbezoek’ gehad van mensen die de kunst komen afkijken. Dat bezoek komt nu pas op gang, nadat de veranderingen in de zorg hebben plaatsgevonden. Toen de zorgcoöperatie net begon, hadden zorgaanbieders geen belangstelling voor de activiteiten.

Samenwerking zorgcoöperaties en zorginstellingen

De coöperatie in Hoogeloon heeft de samenwerking gezocht met twee regionale zorginstellingen. Het betreft daarbij een aanbieder van gehandicaptenzorg en een instelling voor dementerenden. De coöperatie liet namelijk zorgwoningen bouwen voor deze twee heel specifieke doelgroepen.

Andere zorgcoöperaties werken samen met zorgaanbieders door bijvoorbeeld huishoudelijke hulp in te kopen van thuiszorginstellingen. Het Kenniscentrum Wonen-Zorg verwacht dat het aantal samenwerkingsverbanden zal toenemen. Samen met de Universiteit Utrecht doet de organisatie onderzoek naar de voor- en nadelen van deze kruisbestuivingen. Het zijn namelijk de voorbodes van hoe de zorg van de toekomst geregeld zal worden.

Ook interessant