Nieuws

Zorgdebat: de zorgen van mantelzorgers zijn in beeld, oplossingen nog niet

13 mei 2015, Supportbeurs

Maar liefst tachtig procent van de mantelzorgers maakt zich zorgen bleek uit een peiling door het Nationaal Mantelzorg Panel. Door slechte communicatie en informatievoorziening lopen mensen vast en verdwalen uiteindelijk in het zorgdoolhof. Mantelzorgers zijn soms dagen aan het rondbellen naar gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank of CAK om de juiste informatie te achterhalen. Zij ervaren dit als zeer belastend en frustrerend. Mezzo roept daarom de verantwoordelijke instanties op mantelzorg mogelijk in plaats van moeilijk te maken.

In een Kamerdebat eind april tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris van Rijn stonden de veranderingen in de zorg centraal. Een aantal Kamerleden schaarden zich achter Mezzo en gaven tijdens het debat aan dat zij zich zorgen maken over de informatieverstrekking, ondersteuning op maat (waaronder ook de huishoudelijke hulp) en de financiële consequenties voor zorgvragers.

Toezeggingen staatssecretaris

In het debat kwamen zaken aan de orde die een rol spelen bij de veranderingen in de zorg, zoals budgetten, dagbesteding en innovatie in de zorg. De staatssecretaris zegde toe dat hij gemeenten gaat aansporen om informatie ‘op maat’ te geven aan zowel zorgvragers als mantelzorgers. Verder heeft hij beloofd dat de zwaardere eisen voor logeerhuizen van tafel gaan.

Huishoudelijk hulp een zorg

Mantelzorgers vinden het zorgelijk dat de vertrouwde huishoudelijke hulp nog al eens plotseling wegvalt. Mezzo doet daarom een beroep op gemeenten om aan de slag te gaan met structurele mantelzorgondersteuning. Zij vindt het positief dat een aantal gemeenten de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) inzet voor het beter mogelijk maken van mantelzorg. Deze regeling is vooralsnog echter tijdelijk. Staatssecretaris van Rijn gaat na of de HHT-regeling verlengd kan worden, daarnaast laat hij onderzoeken wat gemeenten exact doen ten behoeve van mantelzorg.

Keukentafelgesprek

De staatssecretaris gaf in het zorgdebat aan dat de bejegening van zowel de zorgvrager als mantelzorger tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken enorm belangrijk is. Het gesprek moet niet gezien worden als eenrichtingsverkeer en een ‘uitleg-gesprek’ maar juist als een verkenning van wat er allemaal speelt en wat er mogelijk is om de zorgvrager een passende oplossing te bieden voor zijn zorgvraag.

Vervolg op zorgdebat

De staatssecretaris heeft toegezegd dat hij nog voor het zomerreces voortgangsbrieven over de mantelzorg en de transitie van de zorg naar de Tweede Kamer zal sturen.

Wordt vervolgd dus…

Bekijk & lees alle artikelen door Mezzo

Volg ook de blog van Yvonne Erberveld, werkzaam bij de Mezzo Mantelzorglijn.

Ook interessant