Nieuws

Zorgelijke uitslagen zorgenquête: zorg in 2015 scoort slecht

4 februari 2016, Supportbeurs

Uit een grote regionale zorgenquête door het AD komt een zorgwekkend beeld over de zorg naar voren. Sinds het ‘nieuwe’ systeem voor thuiszorg en jeugdzorg januari vorig jaar in werking trad, ervaren 70 procent van de zorgklanten, 78 procent van de mantelzorgers én 85 procent van de zorgverleners deze veranderingen als negatief. Over het geheel genomen scoorde de zorg in Nederland in 2015 een 6,2. In 2014 was dat bij een vergelijkbare enquête nog een 6,7.

Iederéén negatief over de zorg

Sinds de invoering van het nieuwe zorgsysteem, waarbij de gemeenten meer bevoegdheden en minder budget kregen, bestaat het sentiment dat de zorg erop achteruit is gegaan. De bezuinigingen op onder meer huishoudelijke hulp, jeugdzorg en hulp aan arbeidsgehandicapten leidden het afgelopen jaar tot onrust, massaontslagen bij thuiszorgorganisaties en tal van klachten en rechtszaken.

En dat blijkt nu ook uit de enquête door het AD, waaraan 27.244 personen deelnamen. Opvallend is dat iedereen, patiënten én professionals, dezelfde negatieve mening is toegedaan. Het zal jou waarschijnlijk niet als een complete verrassing komen.

En hoe reageert de ‘architect’ van het nieuwe zorgsysteem? Volgens het AD hoopt staatssecretaris Van Rijn volgend jaar meer dan een 6 te scoren, maar is hij nu ook niet ontevreden. “Ik ervaar ook een ander beeld. Ik spreek veel wijkverpleegkundigen; zij zeggen mij dat ze blij zijn dat ze hun werk terug hebben en dat ze weer zelf bij de mensen thuis gaan kijken”.

Meerderheid mantelzorgers maakt zich zorgen over hun rol

Wanneer mantelzorgers gevraagd worden naar hoe ze hun werk ervaren, vindt bijna de helft dat het zwaar tot zeer zwaar is en voelt amper 15 procent zich gesteund door de gemeente. De meerderheid (38 procent) is nog wel tevreden over de manier waarop ze zorg verlenen, al is het kamp ‘ontevredenen’ met 36 procent aanzienlijk te noemen. Maar liefst 64 procent maakt zich ernstig zorgen over hun rol als mantelzorger.

Zorgverleners: kwaliteit zorg is verslechterd

In totaal maakt 96 procent van de zorgverleners zich zorgen over de ontwikkelingen in de zorg. Zij vinden het vooral kwalijk dat patiënten minder zorg krijgen, dat de gevolgen van de veranderingen nog onbekend zijn en dat cliënten meer moeten betalen. Maar liefst 2 op de 3 zorgverleners vindt dat er te weinig tijd aan zorgbehoevenden kan besteed worden en 78 procent vindt dan ook dat de kwaliteit van de zorg is verslechterd na de invoering van het nieuwe zorgstelsel.

Zorgcliënten: meer betalen voor minder zorg

70 procent van de zorgbehoevenden geeft in de zorgenquête aan dat ze nu meer moeten betalen. Daarnaast geeft 24 procent aan door de veranderingen nu in financiële moeilijkheden terecht gekomen te zijn. Daartegenover staat echter niet meer of betere zorg; integendeel. Meer dan de helft krijg nu minder zorg dan voorheen en volgens 41 procent is die zorg ook minder van kwaliteit.

Hoe beoordeel jij de kwaliteit van de Nederlandse zorg na de veranderingen? Laat je opmerking of verhaal achter in een reactie!

Ook interessant