Nieuws

Zorgeloos met diabetes naar school

21 januari 2015, Supportbeurs

Het samenwerkingsverband ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ is in het leven geroepen om de toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met diabetes te vergroten. Scholen hebben namelijk in het kader van Passend Onderwijs een zorgplicht, ook naar kinderen met diabetes toe.

Zelfmanagementhandelingen

De coalitie ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ bestaat uit Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Diabeter en Voluit. Zij maken zich er sterk voor dat de zorg voor diabetespatiënten ook op school goed geregeld moet zijn. De overheid vindt dat scholen, binnen het Passend Onderwijs,  ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Bij kinderen met diabetes betekent dat ondersteuning bij zelfmanagementhandelingen en die is nog lang niet overal aanwezig.

Niet-beroepsmatige medische handelingen

Begin december 2014 heeft het samenwerkingsverband gesproken met vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In dit overleg is de oplossing van de coalitie om kinderen met diabetes zorgeloos naar school te laten gaan, uitgebreid aan de orde geweest. Bij die oplossing gaat het met name om de wetgeving rondom medische handelingen door personeel op school. Zogenaamde niet-beroepsmatige medische handelingen mogen op dit moment namelijk alleen uitgevoerd worden door directe familieleden en de patiënt zelf.

Diabeteszorg op school

Na uitgebreid juridisch advies lijkt er een praktische oplossing mogelijk. Die spitst zich toe op de definitie van “beroepsmatig handelen”. De huidige interpretatie van het begrip “niet-beroepsmatig” lijkt onderwijspersoneel uit te sluiten. Echter, onderwijspersoneel is niet beroepsmatig met zorgverlening bezig. Verdedigbaar is dat de interpretatie van het begrip ‘niet-beroepsmatig handelen’ wordt uitgebreid met betrekking tot medewerkers op scholen die diabeteszorg aan leerlingen verlenen.

Aanpassing van de wet niet nodig

Om dit mogelijk te maken hoeft alleen de uitleg van het begrip ‘niet-beroepsmatig handelen’ te worden uitgebreid en is een aanpassing van de wet niet nodig. In zijn voortgangsrapportage meldt de staatssecretaris dat vanwege de relatief lange doorlooptijd van juridische oplossingen, het ministerie voor de korte termijn actie onderneemt. Zo wordt onder andere een factsheet voor ouders en onderwijspersoneel opgesteld en het protocol medische handelingen op school voor het primair en voortgezet onderwijs verbeterd.

Acties op de korte termijn

Daarnaast stelt het ministerie duidelijke voorbeelden beschikbaar  via de website Passend Onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met tal van organisaties, vakbonden, zorgverleners, zorgverzekeraars en de VNG. Al deze activiteiten worden in januari 2015 afgerond, waarna er een vervolggesprek plaatsvindt tussen de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school en vertegenwoordigers van het ministerie.

Bron: Diabetesvereniging Nederland

Ook interessant