Nieuws

Zorgkosten? Belastingaangifte kan je geld opleveren!

12 maart 2019, Supportbeurs

Wanneer je een chronische ziekte of handicap hebt, krijg je vrijwel altijd te maken met extra kosten. Medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, kleding, reiskosten,… de kosten hiervoor kunnen al snel hoog oplopen en je krijgt zeker niet alles vergoed. Maar wist je dat je op je belastingaangifte een deel van al die kosten in mindering kunt brengen op je inkomen? Je betaalt dan uiteindelijk minder belasting of krijgt in sommige gevallen zelfs belasting terug. Ook als je geen belasting betaalt, kan een aangifte inkomstenbelasting toch lonen. Wie weet heb je wel recht op een teruggave uit de Regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ-regeling).

Belastingaangifte over 2018

Vanaf 1 maart tot 1 mei 2019 kun je jouw belastingaangifte over het belastingjaar 2018 doen. Eventueel kun je uitstel vragen tot 1 september 2019. Heb je geen aangiftebrief ontvangen, dan krijg je nog tot eind 2023 de tijd om aangifte te doen over 2018. Onder het motto ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ heeft de Belastingdienst je persoonlijke gegevens en de gegevens over je inkomen en vermogen alvast voor jou ingevuld. Dat scheelt je weer werk: alles even controleren of het allemaal correct is en eventueel aanpassen en je kunt verder.

Zorgkosten boven drempelbedrag

Bij het onderdeel Zorgkosten geef je aan voor welke personen je zorgkosten wilt / mag aftrekken. Het gaat natuurlijk om zorgkosten die je zelf draagt en in 2018 betaald hebt: voor jezelf of je (fiscale) partner, je kinderen (tot 27 jaar ongeacht waar ze wonen), of voor een chronische zieke of gehandicapte persoon (of personen) ouder dan 27 die bij je thuis inwoont en die je intensief verzorgt. Je ziet hier automatisch al een drempelbedrag vermeld staan; dit is het bedrag dat voor jou en jouw fiscale partner geldt op basis van je (gezamenlijke) inkomen. Wanneer jouw totale zorgkosten het drempelbedrag overstijgen, mag je de kosten boven de drempel aftrekken. Dat gaat overigens vaak sneller dan je denkt. Heb je bijvoorbeeld een laag gezamenlijk inkomen (niet meer dan 34.130 euro), dan mag je een aantal specifieke zorgkosten verhogen met een vast percentage. Klinkt ingewikkeld? Geen nood, het online programma berekent dit al automatisch voor je.

Welke zorgkosten over 2018 zijn aftrekbaar? 

Er zijn verschillende posten waarvan de zorgkosten aftrekbaar zijn. Soms gelden er wel gedetailleerde, ingewikkelde regeltjes. Als je bijvoorbeeld een vergoeding hebt gekregen of had kunnen krijgen, kun je de zorguitgaven niet meer aftrekken. Ook zorgpremies zijn bijvoorbeeld niet aftrekbaar, net als kosten die onder de dekking van de basisverzekering vallen of je eigen bijdrage.

Wat schiet er dan nog over? Nog best veel:
• Denk maar aan kosten voor medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten en kosten voor medische behandelingen in het buitenland.

• Ook kosten voor medicijnen (op doktersvoorschrift) kun je aftrekken; dit geldt ook voor homeopathische medicijnen mits ze door een erkend arts zijn voorgeschreven.

• Dieetkosten kunnen slechts afgetrokken worden als ze in de tabel van de Belastingdienst voorkomen en mits het dieet is voorgeschreven door een erkende arts / diëtist. Je moet hiervan ook een ondertekende dieetverklaring hebben.

• Kosten voor hulpmiddelen zoals steunzolen, elastische kousen en prothesen en voor aanpassingen aan vervoermiddelen zijn eveneens aftrekbaar. Dat geldt echter niet voor kosten voor hulpmiddelen als brillen of contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen zoals stokken, rollators en krukken, voor rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen. Tenzij je afschrijvingen op uitgaven voor een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing van vóór 2014 hebt.*

• Heb je reiskosten gemaakt voor een bezoek aan een (voormalig) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd werd, dan zijn deze geheel (openbaar vervoer of taxi) of gedeeltelijk (auto) aftrekbaar.

• Ook extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit, zoals ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen, zijn geheel (openbaar vervoer of taxi) of gedeeltelijk (auto) aftrekbaar. Check wel of je een vergoeding hebt gekregen van de zorgverzekeraar voor ziekenvervoer. Die moet je dan eerst in mindering brengen op het bedrag dat je mag aftrekken.

• Heb je een particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning omdat je geen Wmo-indicatie kreeg of omdat de indicatie niet voldoende was, dan kun je onder bepaalde voorwaarden ook deze kosten aftrekken. Hier geldt dan wel weer een extra drempelbedrag afhankelijk van je inkomen, die het online programma van de belastingaangifte opnieuw automatisch berekent.

Belangrijke tips voor je belastingaangifte

Belangrijk is dat je een goed dossier bij de hand hebt van je zorgkosten per post. Tijdens je belastingaangifte is het voldoende om de totaalbedragen per post in te vullen, maar de Belastingdienst kan wel om een onderbouwing vragen. Als je die niet kunt voorleggen, dan kan de inspecteur de aftrek niet goedkeuren.
Wanneer je een fiscaal partner hebt, verdeel je de aftrekbare zorgkosten. Met de knop ‘belasting berekenen’ kun je uitproberen welke verdeling voor jullie het meest voordelig uitpakt.
Vind je het doen van je belastingaangifte te ingewikkeld of te moeilijk? Ben je bang dat je vergeet om alle aftrekposten waarop je recht hebt, te vermelden? Je kunt altijd deskundige hulp inschakelen. Voor meer informatie kun je bijvoorbeeld terecht bij je gehandicaptenorganisatie / patiëntenvereniging of de belastingwinkel. Of vraag iemand in je omgeving om hulp.
Gaat de Belastingdienst niet akkoord met je belastingaangifte? Of heeft de Belastingdienst je aangifte bijgesteld en ga je hiermee niet akkoord? Teken dan bezwaar aan, dit moet je wel binnen zes weken doen. Hoe? Dat staat vermeld op de belastingaangifte. Het is verstandig om hiervoor een deskundige te raadplegen, want met een goede onderbouwing heeft jouw bezwaar meer kans van slagen.
Meer informatie over de aftrekbare zorgkosten op je belastingaangifte 2018 vind je op Meerkosten.nl.

Regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ-regeling)

Wanneer je uitgaven voor specifieke zorgkosten in je belastingaangifte hebt afgetrokken en hierdoor je te betalen belastingbedrag lager is dan het bedrag aan de heffingskortingen, kun je wellicht een beroep doen op de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ). Het bedrag van de tegemoetkoming moet hoger zijn dan 15 euro en wordt berekend op basis van de verschuldigde belasting en heffingskortingen van jou én je fiscale partner tezamen. Wanneer je voldoet aan deze voorwaarden, krijg je hiervan automatisch een bericht.

* Heb je jouw rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing in 2013 aangeschaft en heb je het eerste deel van de afschrijving al in 2013 afgetrokken als zorgkosten (dat mocht toen nog wel), dan mag je nu (enkel) de restant afschrijving over 2018 nog aftrekken.

Ook interessant