Nieuws

Zorgoverdracht niet overal kommer en kwel

10 juni 2015, Supportbeurs

Het is niet allemaal kommer en kwel in de zorg. De overgang van de zorgtaken is in sommige gemeenten wel degelijk goed verlopen. Dat vindt tenminste de brancheorganisatie die zich bezighoudt met sociaal en maatschappelijk werk, de MOgroep.

De top-tien ‘gouden gemeenten’

Deze organisatie heeft een lijst samengesteld van zogenaamde ‘gouden gemeenten’. Dat zijn gemeenten die het goed voor elkaar hebben daar waar het de transitie van zorg en andere taken in het sociale domein betreft. De top-tien bestaat uit de gemeenten Almere, Alphen aan de Rijn, Deventer, Ede, Heerenveen, Heerlen, Oss, Vlaardingen, Wijk bij Duurstede en Zaanstad.

Innovatie

Nu de stofwolken enigszins optrekken, kan na vijf maanden een voorzichtige balans worden opgemaakt van de ‘voors en tegens’ in de zorgtransitie. MOgroep heeft zich aan een evaluatie gewaagd en kwam tot de conclusie dat het lang niet overal slecht verlopen is. Het is tien gemeenten gelukt om de zorgoverdracht aan te grijpen om op een innovatieve manier de zorg om te vormen.

Mentaliteitsverandering

De brancheorganisatie heeft ontdekt dat die gemeenten de zorg in breder perspectief hebben geplaatst. Het gaat daarbij niet alleen om het goed uitvoeren van dingen die moeten gebeuren, maar ook om een mentaliteitsverandering. Kenmerkend daarbij is dat de gemeenten al jaren geleden zijn begonnen met kijken naar de beste manier om aan te sluiten bij wat de burger nodig heeft.

Loslaten van oude patronen

Waar de tien gemeenten zich in onderscheiden, is het durven loslaten van oude patronen en gebruik maken van de aanwezige kennis en vaardigheden. Er wordt in de bewuste gemeenten beter gereflecteerd en gecommuniceerd. Daaruit zijn succesvolle initiatieven voortgekomen, zoals het anticiperen op behoeften en leggen van verbindingen tussen zorg, gezondheid, welzijn, jeugd en andere domeinen.

Stimuleren van eigen initiatief

De lijst van ‘gouden gemeenten’ is bedoeld om vernieuwing en eigen initiatief te stimuleren bij alle betrokkenen partijen. Het mag volgens MOgroep niet alleen blijven bij holle frasen zoals “het in de eigen kracht zetten van mensen”. Die kreten moeten echt invulling krijgen door participatie daadwerkelijk in gang te zetten. Ondernemerschap van de zorgvrager, de professional en de vrijwilliger moet aangejaagd worden, omdat blijkt dat het vaak een kwestie is van goed overleg en vervolgens ook echt overgaan tot actie.

Ook interessant