Nieuws

Zorgplan van minister Schippers aan de beterende hand

24 februari 2015, Supportbeurs

Het vernieuwde zorgplan van minister Schippers wordt door haar toch aan het parlement voorgelegd. Die toezegging deed ze op 11 februari. Het nieuwe plan bevat duidelijk verbeteringen, maar is op bepaalde punten nog niet helemaal helder.

Lager eigen risico als optie

Het oorspronkelijke plan, dat door de Eerste Kamer werd verworpen, riep weerstand op vanwege de beperkte vrije artsenkeuze. Daar is in het nieuwe plan een wijziging in aangebracht. Er worden polissen geïntroduceerd met een lager eigen risico als de zorgvrager akkoord gaat met de zorgverleners waar de verzekeraars een contract mee hebben. Voor chronisch zieken en andere ‘grootverbruikers van zorg’, is dit financieel aantrekkelijk volgens de minister.

Toch beperkte vrije artsenkeuze?

Hoewel dat goed klinkt, is het eigenlijk niets anders dan een polis die de vrije artsenkeuze beperkt. De expliciete zorg die chronische patiënten nodig hebben, wordt niet door iedere zorgverlener geboden. Omdat veel chronisch zieken vanwege hun lage inkomen kiezen voor de polis met de lage zo niet laagste premie, bestaat de kans dat zij niet de zorg krijgen die ze moeten hebben. Kiezen ze voor de hogere premie dan zijn ze in de nieuwe plannen ineens veel duurder uit.

Aanpassing vereveningssysteem

Het positieve aan de nieuwe zorgplannen is dat het voor verzekeraars aantrekkelijker gemaakt wordt om chronisch zieken te verzekeren. De minister wil laten onderzoeken of het vereveningssysteem hiervoor moet worden aangepast. En dat is goed nieuws, want het vereveningssysteem, dat bedoeld is om verzekeraars te compenseren voor dure klanten, werkt momenteel niet zoals het moet. Verzekeraars proberen vooral jonge, gezonde mensen binnen te halen, waarmee de solidariteit in gevaar komt.

Gemiddelde oplossing niet altijd de juiste

De minister hoopt verzekeraars ertoe te bewegen meer op kwaliteit in te kopen. Daarmee wordt veel geld bespaard, maar er wordt daarbij te veel waarde gehecht aan het gebruik van de kwaliteitsrichtlijnen en te weinig aan de mening van de patiënten. De richtlijnen gaan uit van gemiddelden en een gemiddelde oplossing is lang niet altijd passend voor een specifieke patiënt of patiëntengroep. Een van de kwaliteitskenmerken bij de inkoop van zorg zou volgens belangenorganisaties juist maatwerk moeten zijn.
Minister Schippers werkt het plan nog verder uit voor het aan de Kamer wordt voorgelegd. Ook is het CPB gevraagd de koopkrachteffecten van het plan in beeld te brengen. Met dit onderzoek kan naar verwachting rond mei een betere beoordeling van het zorgplan plaatsvinden door de Kamer.

Ook interessant?
Minister Schippers en haar zorgkostenplan (deel 1)
Deel 2: Minister Schippers en haar zorgkostenplan

Ook interessant