Nieuws

Zorgspotjes schetsen verkeerd beeld

13 april 2015, Supportbeurs

De omstreden zorgspotjes van het Ministerie van Volksgezondheid zijn met onmiddellijke ingang van de eigen website gehaald. Deze actie volgt na een vernietigend oordeel van de Reclame Code Commissie over de reclame-uitingen die onder de titel “De zorg verandert mee” sinds begin 2015 werden uitgezonden.

Te rooskleurig

De Reclame Code Commissie werd in februari al ingeschakeld door de FNV. De vakcentrale vond de spotjes misleidend omdat ze de zaken veel te rooskleurig en weinig genuanceerd voorstelden. Het ministerie had volgens de Commissie moeten melden dat mensen ook minder geld krijgen door de hervormingen die gepaard gaan met forse bezuinigingen.

Valse verwachtingen

Het beeld dat in de spotjes wordt geschetst, zoals over ‘meneer Berg’ die als fictief voorbeeld wordt opgevoerd, heeft een te positieve strekking. De Commissie vindt dat er bij de burger de valse verwachting wordt gewekt dat de veranderingen die de decentralisatie van de zorg met zich meebrengt, niet tot een verslechtering van individuele hulp en zorg leidt.

‘Vertrouwen van de burger wordt geschaad’

Het is echter naar het oordeel van de Commissie lang niet zeker of de geruststellende woorden in het spotje waar gemaakt worden. Volgens de uitspraak: “Schaden de commercials het vertrouwen dat de burger moet kunnen hebben op de juistheid en de volledigheid van denkbeelden die de overheid verspreidt.” Op het moment dat de spotjes de lucht in gingen – op 1 januari 2015 – kon het ministerie nog niet overzien of de inhoud op waarheid zou berusten, aldus de Commissie.

Spotjes verwijderd

Om aan alle discussie een eind te maken, heeft minister Edith Schippers besloten de radio- en televisiespotjes van de campagne ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’ van de eigen site te halen. Dat had van de Reclame Code Commissie niet gehoeven, maar de minister vindt dat door de commotie die is ontstaan het doel dat de campagne nastreeft, namelijk het informeren van de burger, wordt vertroebeld.

Individuele situaties

De Reclame Code Commissie oordeelde dat juist het informatieve karakter van de spotjes onder de maat was. Naar het oordeel van de Commissie zijn de filmpjes ‘een juiste weergave van wettelijke aanspraken op zorg’, maar ‘ontbreekt een duidelijke vingerwijzing naar de verschillen die kunnen optreden in individuele situaties’. De commissie hekelde onder meer het spotje met ‘mevrouw Pietermaai’.

Aanbevelingen voor toekomstige campagnes

In dit specifieke spotje wordt de nadruk vooral gelegd op professionele hulp vanuit de gemeente, waarbij onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat hulp vanuit de gemeente pas dan aan de orde is, als de zelfredzaamheid is uitgeput. De Reclame Code Commissie gaf het ministerie het dringende advies mee ‘niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken’. Het ministerie zal de aanbevelingen voor toekomstige campagnes in de oren knopen, zo werd afgelopen donderdag beloofd.

Ook interessant