Zorgvrager straks niet langer budgethouder pgb?

07.11.2017 | Algemeen nieuws | 3210 keer bekeken
Zorgvrager straks niet langer budgethouder pgb?

Het is (inmiddels) duidelijk dat het persoonsgebonden budget (pgb) fraudegevoelig is. Daarom adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om zorgvragers niet meer automatisch budgethouder van hun pgb te maken. Dat moet fraude door met name juist zorgaanbieders in de toekomst voorkomen.

Veel fraude met pgb

Met het pgb kopen mensen zelf hun zorg in. Een zorgvrager beheert zijn of haar eigen budget en is verantwoordelijk voor een correcte besteding daarvan. Dat gaat vaak goed, maar lang niet altijd. Vooral voor zorgaanbieders is het relatief gemakkelijk om pgb-fraude te plegen. Een cliënt koopt bijvoorbeeld zorg in, waarna de aanbieder meer zorg declareert dan geleverd is. Zorginstellingen in onder meer Utrecht, Ermelo, Arnhem, Zoetermeer en Nijmegen zijn recent betrapt op soortgelijke fraude.

Alles terugbetalen

Zorgkantoren proberen pgb-geld dat uiteindelijk ten onrechte aan zorgaanbieders is uitgekeerd terug te halen. Maar volgens zorgwaakhond NZa hebben zij onvoldoende middelen tot hun beschikking om echte fraudegevallen aan te pakken en te voorkomen dat de zorgaanbieder in kwestie opnieuw ergens anders begint. En helaas trekt de cliënt, dus de budgethouder, in veel gevallen aan het kortste eind. Want als een zorgaanbieder fraudeert moet de budgethouder, als eindverantwoordelijke van het budget, alles terugbetalen. Ook wanneer de fraude niet zijn of haar schuld is.

Machtige zorgaanbieders

Hoe werkt het dan? Als een zorgvrager kan aantonen dat hij of zij niets met de fraude te maken heeft, probeert het zorgkantoor vrijwel altijd om het geld terug te krijgen via de zorgaanbieder. Dat lukt echter niet, zegt de NZa. Zorgaanbieders hoeven namelijk alleen verantwoording af te leggen aan de pgb-houder en niet aan het zorgkantoor. Uiteindelijk draaien de cliënten/budgethouders alsnog voor de fraudekosten op.

Nieuwe maatregelen

De slachtoffers van pgb-fraude zijn in de meeste gevallen de budgethouders zelf. Daarom wil de NZa dat zorgvragers niet langer automatisch het budgethouderschap over hun persoonsgebonden budget krijgen. Ook moeten volgens de NZa zorgaanbieders minder gemakkelijk zorg kunnen aanbieden aan pgb-houders én moeten zij zich gaan verantwoorden tegenover zorgkantoren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt momenteel welke maatregelen mogelijk zijn.

Heb je een vermoeden van pgb-fraude? Meld dat dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SBV vind je een online invulformulier en contactgegevens.

Wat vind jij van de voorgestelde maatregelen van de NZa? Helpen ze om fraude met het pgb aan te pakken? Laat het weten in een reactie.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (9)

Reageren
 • 07.12.2017 - 20:33 uur | Ina de Nooijer Sprikkelman

  Even gegoogeld na aanleiding van mijn vorige reactie en dit gevonden staat alleen geen datum van verschijning artikel bij:
  PGB Keurmerk Komt Eraan
  Al sinds 2008 wordt er gesproken over een keurmerk voor pgb-bureaus, maar eind dit jaar komt het eraan. Het keurmerk wordt ontwikkeld op basis van de gedragscode die door Per Saldo is opgesteld. Maar zorgvragers en zorgaanbieders hebben tot en met 1 juni om feedback te geven op het keurmerk. De kosten om het keurmerk te krijgen bedragen tussen de € 1.000 en € 2.000.

  Een pgb-bureau levert bemiddeling, advies en administratieve diensten.

  Zij leveren geen zorg, want dat is sinds 2009 niet meer toegestaan.update: want dat is tegen de gedragscode en de regels van het keurmerk.

  Het doel van het keurmerk is het zichtbaar maken van de goede pgb-bureaus.

  Het Keurmerkinstituut ontwikkelt niet alleen het keurmerk, zij doet ook de uitvoering. Om het keurmerk te krijgen vindt er een controle op locatie plaats. De controleurs van het Keurmerkinstituut komen dan langs bij het bureau en onderzoeken daar overeenkomsten, dossiers en doen interviews met medewerkers.

  Wat opvalt is dat er geen contact wordt opgenomen met de budgethouder tijdens deze controle. De eerste regel van de keurmerk is dat de budgethouder de regie heeft. Het ligt dan in de lijn der verwachting om contact op te nemen met de budgethouder om te controleren of deze daadwerkelijk de regie heeft.

  Het Keurmerkinstituut geeft in een reactie aan dat zij deze feedback meenemen in de uiteindelijke ontwikkeling van het keurmerk. U kunt zelf ook feedback geven op het conceptkeurmerk (pdf), door een e-mail te sturen naar post@keurmerk.nl.

 • 07.12.2017 - 20:28 uur | Ina de Nooijer Sprikkelman

  Hier in huis ben ik de zorgverlener samen met nog 3 dames die via PGB in dienst zijn bij mijn man met een spierdistrofie, hij stelt samen met de dames de contracten op en de uitbetaling gaat via de SVB.
  Is het niet beter dat de regering in plaats van de hulpvrager aansprakelijk te stellen bij PGB fraude eens gaat kijken of het mogelijk is om zorgbureaus die hulp aan bieden wel hulp mogen aanbieden? Overal moet je tegenwoordig een keurmerk voor hebben dus waarom niet voor zorgbureaus? En dan met goede richtlijnen voordat je uberhaupt een keurmerk krijgt en onpartijdige controlerende instanties die zorgen dat de regels worden na geleefd?

 • 16.11.2017 - 16:12 uur | Cornelis den Breejen

  Ja inderdaad nogal ongenuanceerd, zorg dat zorgaanbieders gecertificeerd zijn en pak de frauderende zorg aan bieders aan, zet de zorg aanvrager niet in de kou.

 • Fred Loeb
  16.11.2017 - 15:06 uur | Fred Loeb

  Ik vind het een nogal ongenuanceerd bericht. Voor zover ik deze zaken kon volgen ging het om zorgaanbieders die (via slinkse wegen?) de macht over het PGB hadden gekregen doordat de budgethouders alles hadden overgedragen. Dat is natuurlijk net niet de bedoeling bij een PGB die voor "eigen regie" staat! Voor diegenen die die eigen regie kunnen waarmaken moet het PGB in zijn huidige vorm in stand blijven maar voor die andere categorie waarschijnlijk dus niet. En zo zal de inleidende passage van dit bericht dan ook gelezen en uitgelegd moeten worden.

 • Caroline Wertwijn
  16.11.2017 - 14:53 uur | Caroline Wertwijn

  Helemaal eens met Ady Hoitink!

 • 16.11.2017 - 14:00 uur | Ine Tan

  Er moet wel onderscheid gemaakt worden tussen individuele zorgverleners en zorginstellingen allebei met PGB. Met allebei wordt altijd alles in een contract vastgelegd. Bij de individuele zorgverleners is de geleverde zorg heel makkelijk te beheren omdat je zelf de uren per week in moet vullen op SVB. Zorgvelening via een zorginstelling is wat moeilijker bij te houden omdat die verschillende systemen gebruiken om de zorgtijd bij te houden en pas aan het eind van een periode (maand of 4 weken) hun uren factureren. En als het dan ook nog per 5 minuten aan- en afmelden (via app o.i.d.) gaat is dat over de hele periode moeilijk te controleren of dat wel klopt. Ik heb dat allemaal ervaren en inderdaad kan dat laatste fraudegevoelig zijn. Ik vind zeker dat het mogelijk moet kunnen zijn de financïele schade te verhalen op degenen die de fraude heeft gepleegd als men dat met duidelijke bewijzen kan aantonen! Ik heb al jaren PGB (WMO / Zvw) en dat is altijd goed gegaan. Nu heb ik alle zorg via Wlz en dat is gelukkig een stuk eenvoudiger omdat ik nu 1 loket heb waar alle declaraties naar toe gaan en via SVB uitbetaald wordt.

 • Ady Hoitink
  16.11.2017 - 11:28 uur | Ady Hoitink

  Puur op vasis van de door julkie verstrekte info: Ik vind het maar raar. Pgb was bedoeld om zelfregie te versterken. Aanbieders maken er misbruik van, pgb houders zelf kijken wel uit maar zijn nu de dupe van fraude door aanbieders. Hun regie wordt niet alleen ernstig ondermijnd (zij worden immers bedrogen door de bazen van hun persoonlijke ondersteuners), de overheid beschermt hun er ook nog niet tegen maar verhaalt de gevolgen van de fraude wel op hen. Zo wordt je in je zorgafhankelijke positie twee keer gepakt. In plaats van op te komen voor recht en rechtvaardigheid en de bedoeling van de (levenskwaliteit verhogende en kostenverlagende pgb) zegt NZA nu : neem de regie van de zorgvrager af. We regelen het wel weer rechtstreeks tussen zorgkantoor en zorgaanbieder.' Ik denk dat dit ook niets oplost op macro niveau in het verminderen van misbruik van zorgmiddelen. In tegendeel, want het morele effect komt altijd vanuit relatie (zorgvrager en dienstverlenende personen). Die haal je er nu helemaal uit weg, je houdt alleen de zorgmarkt-bureaucratie as in stand. De burger wordt weggeredeneerd uit de zorg. En bedankt 'Zorgautoriteit' .
  Samenvatting: Onder mom van doelmatigheid de doelgerichtheid (zelfregie, kwaliteit van bestaan) ondermijnen. En onder mom van rechtmatigheid de gerechtigheid wegorganiseren. Dom.

 • Carina Storm
  08.11.2017 - 00:30 uur | Carina Storm

  Als budgethouder/ zorgvrager controleer en hou je bij hoeveel uren zorg je gekregen hebt. Als de zorgverlener meer uren declareert dan zie je dat toch als budgethouder en hebt dan toch gelijk door dat er toch iets niet klopt. Zorgvragers die goed overweg kunnen met een pgb en hun administratie goed op orde hebben die moet je niet de regie over hun eigen leven afnemen. Nu heb ik flexibiliteit, vertrouwde zorgverleners en niet het gevoel afhankelijk te zijn ondanks mijn zorgvraag dat was bij zorg in natura wel zo. En vaak wordt de fraude gepleegd door zorgbemiddelings bureaus en niet door de hardwerkende zelfstandige zorgverleners heb ik de indruk.

 • Ina Coijn
  07.11.2017 - 19:17 uur | Ina Coijn

  Wanneer je niet je eigen zorgverleners kunt inhuren en afhankelijk bent van zorgaanbieders moet je je afvragen of je dan wel een pgb moet krijgen.
  Zorg in Natura zou dan beter zijn. De zorgaanbieders zijn al jaren verantwoordelijk voor fraude. Natuurlijk zijn er ook goede zorgaanbieders. Misschien dat zorgkantoren en zorgverzekeraars de goeie zorgaanbieders moeten contracteren zodat ze aan kunnen raden voor zorg in natura.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk