Nieuws

Zorgvrager straks niet langer budgethouder pgb?

6 november 2017, Supportbeurs

Het is (inmiddels) duidelijk dat het persoonsgebonden budget (pgb) fraudegevoelig is. Daarom adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om zorgvragers niet meer automatisch budgethouder van hun pgb te maken. Dat moet fraude door met name juist zorgaanbieders in de toekomst voorkomen.

Veel fraude met pgb

Met het pgb kopen mensen zelf hun zorg in. Een zorgvrager beheert zijn of haar eigen budget en is verantwoordelijk voor een correcte besteding daarvan. Dat gaat vaak goed, maar lang niet altijd. Vooral voor zorgaanbieders is het relatief gemakkelijk om pgb-fraude te plegen. Een cliënt koopt bijvoorbeeld zorg in, waarna de aanbieder meer zorg declareert dan geleverd is. Zorginstellingen in onder meer Utrecht, Ermelo, Arnhem, Zoetermeer en Nijmegen zijn recent betrapt op soortgelijke fraude.

Alles terugbetalen

Zorgkantoren proberen pgb-geld dat uiteindelijk ten onrechte aan zorgaanbieders is uitgekeerd terug te halen. Maar volgens zorgwaakhond NZa hebben zij onvoldoende middelen tot hun beschikking om echte fraudegevallen aan te pakken en te voorkomen dat de zorgaanbieder in kwestie opnieuw ergens anders begint. En helaas trekt de cliënt, dus de budgethouder, in veel gevallen aan het kortste eind. Want als een zorgaanbieder fraudeert moet de budgethouder, als eindverantwoordelijke van het budget, alles terugbetalen. Ook wanneer de fraude niet zijn of haar schuld is.

Machtige zorgaanbieders

Hoe werkt het dan? Als een zorgvrager kan aantonen dat hij of zij niets met de fraude te maken heeft, probeert het zorgkantoor vrijwel altijd om het geld terug te krijgen via de zorgaanbieder. Dat lukt echter niet, zegt de NZa. Zorgaanbieders hoeven namelijk alleen verantwoording af te leggen aan de pgb-houder en niet aan het zorgkantoor. Uiteindelijk draaien de cliënten/budgethouders alsnog voor de fraudekosten op.

Nieuwe maatregelen

De slachtoffers van pgb-fraude zijn in de meeste gevallen de budgethouders zelf. Daarom wil de NZa dat zorgvragers niet langer automatisch het budgethouderschap over hun persoonsgebonden budget krijgen. Ook moeten volgens de NZa zorgaanbieders minder gemakkelijk zorg kunnen aanbieden aan pgb-houders én moeten zij zich gaan verantwoorden tegenover zorgkantoren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt momenteel welke maatregelen mogelijk zijn.

Heb je een vermoeden van pgb-fraude? Meld dat dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van de SBV vind je een online invulformulier en contactgegevens.

Wat vind jij van de voorgestelde maatregelen van de NZa? Helpen ze om fraude met het pgb aan te pakken? Laat het weten in een reactie.

Ook interessant