Zorgvragers mijden te dure WMO-zorg

16.02.2016 | Algemeen nieuws | 3837 keer bekeken
Zorgvragers mijden te dure WMO-zorg

Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) blijkt dat een kwart van de Nederlanders afziet van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die ze voor WMO-voorzieningen moeten betalen. De resultaten van het onderzoek hebben een grote schokgolf teweeggebracht. Heel wat politici willen dat er spoedig een Kamerdebat georganiseerd wordt.

Zorg wordt te duur door hoge eigen bijdrage

Uitgangspunt van de WMO is om zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te laten zijn. Maar dat staat in schril contrast met de realiteit. Uit het onderzoek naar het beleid van gemeenten rond de eigen bijdragen en de gevolgen ervan voor inwoners met een WMO-voorziening, blijkt namelijk dat veel mensen die recht hebben op gemeentelijke zorg in het kader van WMO de eigen bijdrage erg hoog of zelfs té hoog vinden. Hierdoor ziet maar liefst een kwart van de zorggebruikers af van zorg of nemen ze minder zorg af.

Het gaat veelal om zorg zoals dagbesteding voor gehandicapten, begeleiding, vervoer- en hulpmiddelen enz. De gemeenten zelf zijn iets minder pessimistisch: zij denken dat 1 op de 5 zorgbehoevenden regelmatig van zorg afziet en dat 7 op 10 nauwelijks van zorg afziet. Echter, 1 op de 10 gemeenten heeft helemaal geen zicht op het aantal zorgmijders.

Zorgmijding kan tot grote problemen leiden. Bijvoorbeeld tot isolement van de zorgbehoevende, een nog grotere belasting van de mantelzorger en uiteindelijk een grotere behoefte aan (duurdere) tweedelijnszorg. Veel zorgbehoevenden en hun mantelzorgers voelen dit nu als een ‘straf’ of ‘boete’ voor hun handicap. In Nieuwsuur 2016 kwam het schrijnende relaas van het echtpaar Speelman aan bod; één van de vele zorgvragers die hun WMO-zorg helaas moeten stopzetten vanwege de hoge eigen bijdrage.

Slecht informatiebeleid door gemeenten

Ook blijkt het informatiebeleid van gemeenten omtrent de eigen bijdrage onvoldoende. Veel mensen wisten niet wat ze konden verwachten tot eerste rekening voor de eigen bijdrage binnenkwam. Die rekening bleek voor velen een nare verrassing, omdat de eigen bijdrage voor de WMO niet overeen kwam met hun verwachting op basis van de vroegere AWBZ. Sommige zorgvragers moeten zelfs een lening afsluiten om de rekening te kunnen betalen.

In de AWBZ was de eigen bijdrage gemaximeerd; in de WMO hebben gemeenten alle vrijheid om te bepalen wat de eigen bijdrage wordt. Ze mogen maximaal de kostprijs van de zorg vragen, maar zouden de eigen bijdrage ook tot 0 kunnen reduceren. Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van de gemeenten altijd de maximale eigen bijdrage vraagt. De regels voor de berekening van de eigen bijdrage voor de WMO 2015 moeten ervoor zorgen dat dit een redelijk bedrag is, afhankelijk van iemands persoonlijke en financiële situatie. Maar gemeenten weten soms niet eens wat de persoonlijke situatie van een inwoner/zorgvrager is; laat staan dat ze de eigen bijdrage hierop afstemmen. Sommige gemeenten nemen de bezuinigingen van de overheid op de WMO zelfs één op één over, met alle negatieve gevolgen voor de toegankelijkheid van de zorg van dien.

Gemeenten hebben een informatieplicht en de hoogte van de eigen bijdrage zou aan bod moeten komen tijdens het Keukentafelgesprek, maar dat blijkt lang niet altijd zo te gaan. Slechts bij 7 procent van de zorgbehoevenden maakte de eigen bijdrage deel uit van dit gesprek, zo blijkt. Sommige zorgvragers geven zelfs aan dat ze na herhaaldelijk bezoek aan het gemeenteloket nóg met grote onzekerheid zaten en ze uit voorzorg de zorg toen hebben stopgezet.

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (20)

Reageren
 • 15.10.2018 - 03:07 uur | Stanley Skinner jurgen

  Goede dag iedereen mijn naam is Stanley Skinner kom uit Canada, een paar jaar geleden was ik financieel gespannen. Ik haastte me naar mijn bank om een ​​lening aan te vragen om zaken te starten. Helaas werd mijn bank mijn credit score ontzegd en ze konden niet helpen en door mijn wanhoop ben ik opgelicht door verschillende online geldschieters die beloofden me te helpen, maar uiteindelijk ben ik het slachtoffer geworden van oplichting Ik heb veel geld en mijn hoop verloren omdat ik zo gefrustreerd was, Op een dag toen ik doorging het internet opnieuw vond ik een geldschieter Mr John Horton Ik dacht het nog een keer te proberen tot mijn grootste verrassing hij was in staat om me een veilige lening te lenen, totaal het bedrag van $ 200,0000 voor de eerste keer in mijn leven realiseerde ik me dat er weinig geldschieters zijn die mensen niet bedriegen, zijn naam is Mr John Horton. Ik zal elk orgaan dat een lening nodig heeft adviseren om contact met hem op te nemen via zijn e-mail (johnemoneyloannn@hotmail.com) hij kan u helpen omdat hij was een God stuurde me dit jaar en ik zal nooit vergeten h ik ben voor de hulp die hij mij geeft.

  God zegene hem

  Stanley Skinner

 • 15.02.2018 - 11:12 uur | Joze Ses

  Zal mij ook eens benieuwen of Chronisch zieken mogen deelnemen in deze maatschappij. Ze hebben veelal een lager inkomen bij volledig arbeidsongeschiktheid, veel extra ziektekosten - eigenbijdragen - eigenbetalingen - heel veel dingen waar geen vergoeding meer voor is, de belasting aftrekposten zijn vee al geschrapt. Specialisten vervoer en parkeergelden dat loopt ook heel erg op. En dan wordt er geschreven bij slim invullen van de belastingaangifte valt er nog heel wat te halen, kotsmisselijk wordt ik van die uitspraak want er valt echt niet veel te halen. je hebt eerst een hoge drempel , daarna zijn de meerkosten aftrekbaar, en???/... Nu komt het... daarvan ontvang je maar 1/3 deel terug. Dus wat blijft er dan nog over? Allemaal mooie praatjes maar weinig blijft er over om mee te doen in deze maatschappij. Er zijn nog heel veel mensen die denken dat je van de WMO hulpmiddelen krijgt, Maar hierbij wil ik duidelijk maken dat dit niet meer zo is, je moet een eigen bijdrage aan geld betalen in de maand totdat je het product betaald hebt. Die hatelijke opmerkingen : Oh je mag nog blij zijn dat je dat van de gemeente krijgt! Nee, je mag blij zijn dat je gezond bent en het niet nodig hebt. Denk maar eens na.
  En zeker voor zeer jonge personen.

 • Luc Martens
  15.02.2018 - 06:54 uur | Luc Martens

  Inmiddels is het februari 2018.
  Het heeft even geduurd,die kabinetsformatie, maar Rutte III is van start gegaan.
  Nieuwe regering, nieuwe kansen.
  Nu met het CDA en de CU in de regering.
  Partijen die voor een Rechtvaardige Samenleving staan, waarin de koek eerlijk(er)
  verdeeld dient te worden, en de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen.
  Het zal me benieuwen of de nieuwe Bewindslieden van Volksgezondheid de eigen bijdrage problematiek in de zorg eens kritisch onder de loep gaat nemen, en de uitvoerders van de Wet, de Keukentafel Sociaal Makelaars / Consulenten Zorg van de Gemeentes meer expertise laat opbouwen en handelingsvrijheid geeft om de WMO rechtvaardig toe te passen. Vertrouwen hebben in de professionals die de WMO dienen uit te voeren op Gemeentelijk Niveau. Zorgen dat die Keukentafel Professionals de gesprekstechniek en Zorg- en GGZ expertise in huis hebben om door alle bomen het bos te blijven zien. Ingewikkeld werk. Mooi werk.
  Succes ermee.

 • 23.07.2016 - 18:49 uur | Joze Ses

  Omdat toch meer aandacht vraagt bij de gewone burger en bij de politiek. En dat er wat veranderd. Die discriminatie moet eens afgelopen zijn. Chronisch ziek of gehandicapt zij hebben er niet naar gevraagd en zichzelf ook niet aangedaan. Het is de bedoeling dat ze langer thuis blijven wonen maar zo drijf je ze de dood in. Vooral als je afhankelijk bent en financieel ook afhankelijk bent van je partner.

 • 23.07.2016 - 18:44 uur | Joze Ses

  Wat vind ik het goed dat ik al deze onderstaande artikelen lees, soms denk ik : Ik zit mij op te vreten van oneerlijkheid in deze maatschappij. Maar nu zijn er toch meer verhalen die ik lees. Schrijf in ieder geval ook eens naar " IEDEREEN" die moet toch opkomen voor de belangen van chronisch zieke mensen en gehandicapten. Onze dochter is ook ernstig ziek, ze hebben extra veel ziektekosten die niet meer aftrekbaar zijn bij de belasting, ze hebben hun huis aangepast en heel veel zelf gedaan en betaald, daarvoor is een hypotheek op aangevraagd. Maar nu hebben ze meer middelen nodig via de gemeente en daar bovenop komt nog eens een hoge eigen bijdrage. Wij vinden het erg discriminerend dat er voor deze doelgroep zoveel betaald moet worden en dat er nergens geen rekening mee wordt gehouden. De is zo hoog dat er niet meer gespaard kan worden en geen hypotheek afgelost kan worden. Ze raken in een isolement en komen nergens meer, terwijl dit heel nuttig zou zijn. Ontspanning! Schrijf allemaal je frustraties van je af en stuur het op naar personen die er misschien aandacht aan kunnen krijgen en dat het snel veranderd. Ons leven bestaat alleen uit zorgen en verdriet, voor hard werken om het hoofd boven water te houden met 2 chronisch zieke kinderen.

 • Wil Paulis
  21.07.2016 - 22:59 uur | Wil Paulis

  Het artikel geeft precies aan, wat de praktijk is. Door de hoge eigen bijdrage van het CAK en het beleid van de gemeente (alles moet worden terugbetaald), wordt ik "gewaardeerd" op 325 euro per 4 weken. Heel leuk, maar er wordt geen rekening gehouden met het feit, dat ik zelf al mijn huishoudelijke hulp betaal (niet wit) en dat de uitkering vanuit het ABP al jaren niet geïndexeerd is en zelfs verminderd is. De huur, de zorgkosten en de kosten voor levensonderhoud die gaan wel lekker omhoog. Mijn scootmobiel (van de gemeente) is afgekeurd, op leeftijd (er kwamen kosten aan). Ik heb bedankt voor een nieuw exemplaar via de gemeente en heb zelf een tweedehandse aangeschaft. Ik vertik het, om 325 euro per maand voor een scootmobiel te betalen en dan naar de voedselbank te gaan. Dit is waar de gemeente naar toe wil: Centen opstrijken, niks uitgeven en op het einde van het jaar schone schijn tentoonspreiden. Ga zo door Berkelland!

 • marina delaplume
  21.07.2016 - 15:21 uur | marina delaplume

  Omdat ik in de zelfde situatie verkeer. Mijn vriend heeft een goed inkomen maar is onzeker over werk. Veel ontslagen. Pensioen hebben we nooit kunnen opbouwen omdat we van de generatie 1980 zijn. Toen de werkeloosheid gigantisch was. Met als gevolg jaren bijstand en achterstand pensioen opbouw. Toch wat kunnen sparen wat nu als hypotheekbuffer, pensioen aanvulling en in geval van ontslag als overbrugging moet worden gebruikt. Maar omdat ik een invaliderende ziekte/tumor heb worden we nu gestraft voor onze voorzienigheid en moeten wij bijna 1 derde aan zorgkosten per 4 weken ophoesten. Met een maximum van 495,- euro per 4 weken. Terwijl iemand in de bijstand 19,40 euro per 4 wkn betaald. Wat voor gelijkheidsprincipe ligt hier aan ten grondslag? Hoezo dag van verdrag maatschappelijk deelname recht gehandicapten....???? Ik kom nergens meer. Lig hele dagen eenzaam op bed met vreselijk veel pijn en achteruitgang van functies. .Maar niemand die er iets aan doet. Gehandicapten verdwijnen geruisloos uit het straatbeeld. Hoeft men ook niets meer aan te passen.

 • 21.07.2016 - 14:44 uur | van

  Mijn man had in de oude situatie een CIZ indicatie voor begeleiding. Sinds er bij mij een long is verwijderd zou ik in aanmerking komen voor HH. Maar we hebben er van af gezien om hulp aan te vragen. Ten eerste omdat de eigen bijdragen die je via CAK betaalt voor WMO hulp belachelijk hoog is. Zo hoog dat het goedkoper is om de HH particulier te betalen. Maar vooral omdat ik die incompetente welzijnsdametjes niet over de vloer wens te hebben. Zij hebben geen flauw benul van ziekteprocessen bij MS. Dus blijf ik wel zelf als mantelzorger bij mijn man. Tot ik er bij neer val. Dat wil deze regering blijkbaar.

 • Leendert Bliekendaal
  23.02.2016 - 20:00 uur | Leendert Bliekendaal

  Uiteraard is dit het gevolg van het beleid van deze regering en de regeringen van de afgelopen 15 tot 20 jaar. Doelbewust zorg als verdienmodel faciliteren bij bedrijven en dan vervolgens dit benoemen als marktwerking. Dit noemen ze regeringen die rondrennen als kippen zonder kop, niet gehinderd door enige empathie of menselijk denken. Wat alleen erger is dat er enorm veel mensen zijn die het blijkbaar nodig gevonden hebben om dit zooitje aan de macht te krijgen. In dat opzicht hebben we precies het beleid waar een grote meerderheid de afgelopen jaren voor gestemd hebben.

 • H Verhaar
  22.02.2016 - 17:27 uur | H Verhaar

  Probleem is dat de mensen die over een eigen bijdrage beslissen het zelf erg goed hebben en hoogstwaarschijnlijk geen idee hebben wat voor kosten een zieke allemaal heeft.

 • MC DG
  22.02.2016 - 16:14 uur | MC DG

  De overheid is bezig met één groot ontmoedigingsbeleid wat betreft de WMO, of het nu via de Gemeente wordt aangevraagd of via CIZ, er volgt na toekenning, een forse eigen bijdrage.
  Tot 1993 was dit ook het geval voor ouderen wanneer zij vrijblijvend of verplicht werden geplaatst in een verzorgingshuis, de spaarzame ouderen werden figuurlijk compleet uitgekleed en moesten schrikbarende bedragen betalen voor hun verblijf. Om een voorbeeld te noemen: een echtpaar die hun huis moesten verkopen en daarna opgenomen werd betaalden per maand Fl. 7800,- omdat zij door de verkoop van hun huis een bedrag van Fl. 130.000,- op de bank hadden staan, schenken was verboden en alles wat geschonken was kon met terugwerkende kracht van een x aantal jaren terug worden gevorderd. Het was toen en is nu weer een oneerlijke roversbende want over al het geld want de mensen hebben gespaard is al jaren belasting betaald en als je dus om één of andere reden niet meer zelfstandig kunt functioneren wordt je nu weer uitgekleed.
  In 1993 heeft de overheid de wet ten gunste van de bevolking gewijzigd en nu wordt alles al jaren weer dubbel en dwars afgebroken.
  Het wordt tijd dat minister van Rhijn en dit kabinet eens goed met de billen bloot gaat om zich ten volle te verantwoorden over dit beleid want er gaat en is zoveel fout in dit land, wij worden tot op de laatste drup uitgeperst als een citroen.

 • Ina Conijn
  22.02.2016 - 15:06 uur | Ina Conijn

  De eigen bijdrage is echt schandalig. Dit artikel gaat over de WMO maar ik ben vorig jaar naar de WLZ gegaan i.v.m. het overgangsrecht. De eigen bijdrage werd verdubbeld. Ik zou wel eens willen weten hoeveel geld van de betaalde eigen bijdrage ook daadwerkelijk naar de zorg gaat en hoeveel het CAK daarvan op strijkt. Ik ben van mening dat het CAK meer kost dan het opbrengt. Nieuwsuur is dit misschien een onderzoek waard?

 • AJGA Zonneveld
  19.02.2016 - 00:19 uur | AJGA Zonneveld

  Ik gun niemand om in een rolstoel te zitten helaas is het mij over komen en kan er zelf niets aan doen.
  Ik heb gelukkig werk maar het leven is zwaar.
  Maar hoop zo dat die genen die over ons lot moeten beslissen hun ogen en hart openen en ervaar hoe het is om met al die tegenslagen te moeten omgaan.
  Ook in het kabinet zitten ze te slapen wat een sukkels.

 • saskia Smit
  18.02.2016 - 22:19 uur | saskia Smit

  Ik kom in mijn werk schrijnende situaties tegen waarbij mensen inderdaad hun zorg moeten beeindigen omdat ze die niet meer kunnen betalen door de hoge eigen bijdrage. De zorg wordt volledig afgebroken door de overheid; we gaan Amerikaanse toestanden krijgen waarbij alleen de rijken nog voldoende zorg kunnen inkopen.

 • Gerard Smits
  18.02.2016 - 21:41 uur | Gerard Smits

  Zoals eerder gemeld wordt een werkende, gewoon gestraft. Staatssecretaris van Rijn heeft zijn winkel nog steeds niet op orde, maar mag gewoon doorgaan op zijn departement. Helaas zit ik sinds 2014 in een rolstoel voor de rest van mijn leven, omdat er een vaatafsluiting is geweest en daardoor mijn volledige rechterbeen is geamputeerd. Ook ik heb problemen gehad, om dingen voor elkaar te krijgen. Natuurlijk weet ik dat het nieuw is voor de gemeente, maar ze hadden zich slecht ingelezen. Voor de aanpassingen in mijn huis betaal ik een eigen bijdrage, hetgeen ik normaal vindt. In mijn geval krijg ik een sigaar uit eigen doos. Het inkomen van mij en partner wordt opgeteld en daar komt een bedrag uit en als je het maandbedrag maal 36 maanden doet, dan krijg ik ongeveer € 200 uit de WMO pot. Dit is natuurlijk van de gekke aangezien ik er niet om gevraagd om in een rolstoel terecht te komen. Ik hoop dat de regels ook eens in een Jip en Janneke taal wordt aangegeven. Ik kan nog veel meer dingen noemen die mij storen, maar wellicht een andere keer.

 • Kees Nagtegaal
  18.02.2016 - 16:28 uur | Kees Nagtegaal

  Bij ons thuis is bij de elektrische achterdeur een elektrische cilinder geplaatst omdat de oude sluiting alleen maar op dagschoot sloot. De gemeente hield verleden jaar een actie om het aantal woninginbraken terug te brengen door je huis aan te passen voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Uiteraard voldeed de elektrische achterdeur niet aan deze eisen. We hebben er zelf op eigen kosten een verplichte 3 puntssluiting en alle verplichteandere hang- en sluitwerk laten monteren. Voor de motorcilinder hebben we aanvraag ingediend bij de gemeente, ook omdat bij de ombouw van een gewone achterdeur naar een elektrische deur 5 jaar geleden ze geen complete oplossing hadden gemaakt voor deze woningaanpassing zoals achteraf bleek.
  Na wat gezeur en een confrontatie met de actie van een ander bureau van de zelfde gemeente wilde de gemeente eindelijk wel meewerken. Alleen worden de kosten van deze woningaanpassing in rekening gebracht via het CAK.
  Eigenlijk betaal je dus 2 keer belasting over je gezinsinkomen, 1 x via inkomstenbelasting en 1x extra via het CAK voor woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, enzovoort.
  Bovendien ben je door de gemeente verplicht die aanpassing van hun aannemer te accepteren. Je betaald via het CAK je noodzakelijke woningaanpassing maar hebt geen inspraak, raar wel, zeker als het een eigen huis betreft. Je wilt dan maximale kwaliteit en je eigen leverancier, een PGB, dat doet de gemeente niet meer.
  Als je deze kosten via CAK mocht aftrekken voor je inkomsten belasting, feitelijk zijn het ziektekosten, was het nog een heel klein beetje redelijk, maar helaas, dat mag ook niet.
  Al met al wordt je door deze regeling dus gestraft voor je beperking.

 • W. Flierman
  18.02.2016 - 14:52 uur | W. Flierman

  Eindelijk wordt die eigen bijdrage eens onder de loep genomen. Wij hebben 2 inkomens maar alleen ik heb hulp nodig. Mijnman heeft hier noks mee te maken, maar voor het berekenen van de eigen bijdrage wordt zijn inkomen wel meegerekend. Hoe oneerlijk is dit. Zelfs na 3 jaar te hebbenbetaald aan de scootmobiel moet ik nu nog 5 jaar betalen aan het onderhoud. Huishoudelijke hulp zie ik maar vanaf. Gezien de eigen bijdrage. De gemeente vergeet dat er daarnaast ook nog betaald moet worden voor de huur, en alle andere vasten lasten. Waar gaat dit heen?

 • Beppie Noordam
  18.02.2016 - 14:40 uur | Beppie Noordam

  Wat zou het heerlijk zijn als men eens keek naar het 'besteedbaar inkomen' in plaats van naar 'Bruto Inkomen'. Door mijn ziekte en beperking heb ik zoveel méér kosten als een gezond iemand. Ik zit nu al jaren achter de geraniums, want ik val overal buiten. Ik zit met een 'redelijk' bruto inkomen met mijn besteedbaar inkomen ver beneden het minimum. Moet daarom veel méér zelf doen, en moet daardoor een hoge prijs betalen; extra operaties om alle schades daardoor te herstellen.

 • El Steen
  18.02.2016 - 12:13 uur | El Steen

  Als je afhankelijk bent van de rolstoel, een fulltime baan hebt, mag je toch verwachten dat de gemeente WMO bijdraagt aan een goed passende stoel zodat je geen pijn in je lijf hebt. Maar nee hoor, je moet het doen met een standaard stoel en als je daar weer aanpassingen aan moet hebben dan kan dat maar moet je allemaal zelf betalen. Het is een schande dat jonge mensen die meedraaien in een volledig arbeidsproces niet aan alle kanten geholpen worden om zo comfortabel mogelijk te kunnen werken en geen pijn in hun lijf hebben van een niet goed passende stoel. Lang leve de integratie van een gehandicapte in het arbeidsproces. Ze kunnen ook thuis gaan zitten met een uitkering, want dan kom je wel in aanmerking voor allerlei hulpmiddelen en toeslagen. As je werkt moet je veelal alles zelf betalen, want zegt men: je hebt een inkomen dus betaal je. Ze moeten juist beloond worden omdat ze werken!!

 • Pio Cali
  18.02.2016 - 11:40 uur | Pio Cali

  Ik vindt dit een goed artikel, Omdat een goed beeld geeft van de problematiek rond eigen bijdragen van WMO.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk