Nieuws

Zzp’ers verlenen vaak mantelzorg

6 juli 2015, Supportbeurs

Twintig procent van alle zzp’ers is op dit moment belast met een of andere vorm van mantelzorg. En bij de vrouwelijke zzp’ers is dat zelfs 30%. Voor sommigen was het geven van mantelzorg zelfs de reden om zzp’er te worden.

Een-derde van de vrouwelijke zzp’ers verleent mantelzorg

Per week besteedt men gemiddeld 1 uur per dag aan mantelzorg, maar dit getal geeft een vertekend beeld. De verdeling tussen mannen en vrouwen is namelijk behoorlijk scheef. Slechts 15% van de mannen verleent mantelzorg, tegenover 30% van de vrouwen, die daar ook nog eens meer tijd per week aan besteden.

Mantelzorg én de zorg voor kinderen

Bovendien zijn ook de verschillen per leeftijdsgroep nogal groot. Van alle leeftijdscategorieën is de groep zelfstandigen tussen de 51 en 60 jaar oud het vaakst actief als mantelzorger. Binnen deze leeftijdscategorie geeft iets meer dan een kwart van de zelfstandigen mantelzorg. Daarnaast heeft ruim 60% van de mantelzorgende zzp’ers ook nog de zorg voor een of meerdere kinderen.

Vrouwen worden zzp’er om mantelzorg te kunnen geven

Tien procent van de mantelzorgers geeft te kennen dat ze begonnen zijn met een eigen bedrijf om de mantelzorg die zij verlenen beter af te stemmen op de eigen werkzaamheden. Ook hier geldt weer dat dat bij vrouwen een grotere rol speelt dan bij mannen. Vrouwen beginnen vaker een eigen bedrijf om de zorgtaken voor ouders, kinderen en anderen in hun omgeving uit te voeren.

Tijd- en geldgebrek voornaamste knelpunten

Een meerderheid van de zelfstandigen zonder personeel ervaart de combinatie van een eigen bedrijf en mantelzorg als zwaar. Het grootste knelpunt daarbij is tijd, op de voet gevolgd door geldgebrek.  Voor dat laatste zou een compensatie van de overheid voor het verrichten van zorgtaken voor familie- of gezinsleden een uitkomst bieden. Daarbij pleit men voor een beter georganiseerde en betaalbaardere kinderopvang.

Zzp’ers die mantelzorg verlenen, hebben vaak het gevoel dat ze op alle fronten tekort schieten. Bij sociale gelegenheden moeten ze vaak verstek laten gaan, het werk lijdt geregeld onder de zorg activiteiten en van eigen hobby’s zoals sport of bioscoopbezoek komt niet veel terecht. Alle mantelzorgers zijn het erover eens dat de zorg te vaak rust bij één persoon.  Een netwerk van mantelzorgers zou een veel soelaas bieden.

Ook interessant artikelel?
Zorg jij voor mij of ik voor jou?

Ook interessant