Overzicht artikelen over Wet maatschappelijke onderteuning (Wmo)

Lees hier alles over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) >

Onderstaand een overzicht van artikelen over de Wmo die op SupportBeurs.nl zijn gepubliceerd.


Artikelen 2019

Toename Wmo-aanvragen problematisch voor gemeenten

Wmo: nog veel winst te behalen bij inkoop hulpmiddelen

Gemeenten vrezen forse extra kosten door Wmo-abonnement

Verloopt verstrekking hulpmiddelen uit Wmo binnenkort beter?

Wmo ondersteuning voor mensen met complexe hulpvraag

Vergoeding voor langdurig gebruik hulpmiddel


Artikelen 2018

Wat verandert er met de komst van het Wmo-abonnement?

Vallen woningaanpassingen onder nieuwe Wmo-abonnement?

Kiest gemeente altijd meest goedkope optie voor woningaanpassing?

Gemeenten moeten helder zijn over aantal uren hulp uit Wmo

Mag de gemeente Wmo-aanvragen van senioren afwijzen wegens 'voorzienbaarheid'?

Wmo verplicht zorgvragers niet vrijwilligers te zoeken

Hulpmiddel aanvragen? Trek de Wmo-Powerkaart!

Vanaf volgend jaar: Wmo-abonnement

Wmo: niet eens met je gemeente? Je staat niet machteloos!

Hulpmiddelen via Wmo: hoe zit het met jouw eigen bijdrage?

Wmo kan en moet beter

Woningaanpassingen: hoe zit het eigenlijk met belasting en de Wmo?

Wordt toegang tot Wmo maatwerkvoorziening te vaak beperkt?

Gemeenten en de WMO; hoe gaat het tot nu toe?

Ontevredenheid over zorg en ondersteuning Wmo

Wmo maatwerkvoorziening ruim 1,4 miljoen keer toegekend

Kunnen woonwagens vanuit de Wmo aangepast worden?

Bestaat er nog steeds een Wmo verhuisplicht ?


Artikelen 2017

“Wmo-abonnement lijkt sympathiek, maar is dat niet”

Aan welke regels in de Wmo moet de gemeente zich houden?

Wmo-abonnement positief voor de portemonnee


Artikelen 2016

Gemeenten krijgen moeilijk zicht op zorgmijders Wmo

Welk gevolg heeft de verlaging van het gemeentelijke Wmo budget voor jou?

Verhuizen en Wmo: niet gemakkelijk!

Wel of geen Wmo aanvragen voor woningaanpassing?

Na verhuizing naar andere gemeente opnieuw Wmo vergoeding?

Zorgindicaties Wmo vaak niet of niet volledig verzilverd

Wordt mijn badkamer vergoed via de Wmo?

‘Huishoudelijke hulp valt ook onder nieuwe Wmo’

Kritiek op overschot Wmo-budget: terecht of onterecht?

Handig! Met app je eigen bijdrage WMO berekenen

Mensen met gemiddeld inkomen voelen klap eigen bijdrage Wmo

Zorgvragers mijden te dure Wmo-zorg


Artikelen 2015

Aanpassen keuken en vergoeding Wmo

Wachten op de eerste grote financiële Wmo-missers?

Column: Wmo… Wij Moeten Ontmoedigen

Meerderheid gemeenten voorziet tekort op Wmo-budget

Verschil in Wmo-tarieven gevolg beleidsvrijheid gemeenten


Artikelen 2014

Onderzoek naar burgerparticipatie in WMO Raad

Wmo 2015 - de stand van zaken