Programma

Hulpmiddelen
Vervoer
Vrije tijd, Sport & Vakantie
Werk & Onderwijs
Informatie & Advies
15 mei 10:00 - 10:45 Theater 3

Aan de slag met het VN-Verdrag

Met het van kracht worden van het VN-verdrag Handicap hebben gemeenten er een belangrijke maatschappelijke opdracht bij gekregen: zij moeten ervoor zorgen dat alle inwoners mee kunnen doen. Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in?

Kerstin Leidorf (VNG) en Marijke Hempenius (Iederin/NOOZO) wisselen graag met gedachten met jullie over het belang van de lokale inclusie agenda in Nederland.

Sprekers