Programma

Informatie & Advies
Deze lezing/sessie is interessant voor:
Revalidatiemedewerkers / artsen
Wmo ambtenaren
Wijkverpleegkundigen
Particulieren / consumenten
Fysiotherapeut
Mantelzorger / zorgvrijwilliger / familie
Ergotherapeut
Inkopers
Algemeen directie / management
13 mei 14:00 - 14:45

Persoonsgebonden budget: welke wet, welk loket?

Theater 3

Met een persoonsgebonden budget (een pgb) kunnen mensen zelf hun zorg thuis regelen. Dat kan soms een uitkomst zijn om een opname of verhuizing naar een verpleeghuis uit te stellen of te voorkomen. Maar hoe werkt dat dan? Waarvoor kun je een persoonsgebonden budget inzetten? En hoe en waar vraag je het aan?
In deze voorlichtingsronde wijst Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, u de weg in het woud van wetten en loketten (Wlz, WMO, Jeugdwet en Zvw). Zodat u goed geïnformeerd uw cliënten kunt voorlichten en verwijzen. Of beslissen of een pgb in uw situatie een uitkomst is.

Sprekers