Jasper Coppes

Jasper Coppes

Functie:
Themaspecialist zorg & technologie
Website:
www.leertouwer.nl/

Over Jasper Coppes

De confronterende cijfers rondom de vergrijzing, de toenemende zorgvraag en een afnemend aantal mensen dat deze zorgvraag kan beantwoorden zijn bij iedereen wel bekend. De zorgsector staat midden in de transitie van aanbod- naar vraag gedreven zorg. Marktgericht denken zorgt voor anders denken en anders doen. De zorgsector wordt hierin geremd door ingewikkelde financieringsmodellen, belangen en een terugtredende overheid. Zorg moet voor ons allemaal betaalbaar en goed blijven. Maar als de vraag sterker toeneemt dan het aanbod, ontstaat er schaarste. Zijn prijsstijgingen het gevolg? Organisaties in wonen, welzijn en zorg komen in een steeds grotere crux. Eén van de middelen die dit vraagstuk moeten beantwoorden is technologie. In de technologie zijn echter ook zijn nieuwe trends en ontwikkelingen aan de orde van de dag. Alles wordt gekoppeld aan het internet. Onze woon-, leef- en zorgomgeving wordt steeds ‘smarter’. De ene innovaties volgt de ander op. De technologische sector is net als de zorgsector van oudsher erg aanbod gedreven. De parallel met de zorgsector is present. Toch blijven zorg en techniek twee verschillende werelden. Maar ze hebben elkaar keihard nodig. Als themaspecialist zorg en technologie bij technisch dienstverlener Leertouwer, houd ik mij dagelijks met deze materie bezig. Ik adviseer zorgorganisaties bij het succesvol toepassen van technologie in hun zorg- en bedrijfsprocessen. Met mijn achtergrond in de zorg en neus voor functionele technologie in het dagelijks leven, vervul ik de rol van tolk tussen de zorgprofessional en technisch engineer. In deze blog schrijf ik over actuele ontwikkelingen die bijdragen aan vernieuwing in de zorgsector. De specifieke begrippen die de lading dekken: zorgdomotica, ICT, zorg op afstand en eHealth. Ook actuele ontwikkelingen en trends in de zorgwereld laat ik niet ongemoeid. Wilt u de meest actuele trends en ontwikkelingen, dan nodig ik u uit mij te volgen op social media. Ik wens u veel leesplezier!