Wij staan op!

Wij staan op!

Functie:
Iedereen is gelijk in het anders zijn
Website:
www.wijstaanop.nl

Over Wij staan op!

Wij zijn tien jongvolwassenen met een handicap, op weg naar zelfstandigheid. Als ervaringsdeskundigen zetten wij ons in om de positie van mensen met een handicap in Nederland te verbeteren.

In ons manifest hebben wij obstakels waar wij in ons dagelijks leven tegenaanlopen omgezet in oplossingen aan de hand van het VN-verdrag inzake Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH). De ratificatie van het IVRPH uit 2006 is in januari 2016 door de Tweede Kamer goedgekeurd, na veel lobby en actie op sociale media door onder andere Wij Staan Op! en Otwin van Dijk. Als het IVRPH geratificeerd is, moet het verdrag worden uitgewerkt. Wij Staan Op! gelooft in de kracht van ervaringsdeskundigheid en eigen regie.

        Groepsfoto KLEIN met logo_bewerkt-1.jpg