Tips & tricks

7 Tips voor keukentafelgesprek

21 augustus 2019, Supportbeurs

Als je zorg nodig hebt, krijg je sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te maken met het zogeheten keukentafelgesprek, een gesprek dat dient om jouw zorgbehoefte te inventariseren. Op basis van dit gesprek bepaalt de gemeente welke zorg je krijgt. Met de tips uit dit artikel haal je het beste uit dit belangrijke gesprek.

Tijdens het keukentafelgesprek bespreek je als zorgvrager met de gemeente hoeveel en welke zorg jij nodig hebt. Omdat de uitkomst van het gesprek bepalend is voor welke zorg je krijgt, is een goede voorbereiding essentieel. Hoe duidelijker jij jouw zorgbehoefte uiteen zet, hoe groter de kans dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.
Uiteraard is het geen goed idee om jouw zorgbehoefte groter te maken dan nodig. Het is echter ook niet verstandig om je behoeften te bagatelliseren door je zelfstandiger voor te doen dan je bent. Doorloop in gedachten een dag en geef aan op welke momenten er zorg of aandacht van een derde nodig is. Heb je wisselende dagen: omschrijf dan een ‘goede’ dag en een ‘slechte’ dag.

Tip 1: Persoonlijk plan

Zorg ervoor dat je weet wat het keukentafelgesprek precies inhoudt: vraag jouw gemeente van tevoren om uitleg hierover. Als je hiertoe in staat bent, is het aan te raden om voor het gesprek jouw eigen persoonlijke plan te maken, eventueel in samenwerking met een onafhankelijke cliëntondersteuner. In dit plan leg je vast wat je nog zelf kunt en welke veranderingen je hierin mogelijk verwacht. Ook geef je aan welke dingen jij belangrijk vindt om te blijven doen. Hiernaast kun je omschrijven welke mantelzorg je momenteel ontvangt en hoe je denkt dat deze ondersteuning er in de toekomst uitziet.

Tip 2: Verzamel ondersteunende informatie

Verzamel voorafgaand aan het keukentafelgesprek -indien mogelijk- papieren en medische verklaringen die een beeld geven van jouw ziekteverloop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diagnoses, operaties, behandelingen en onderzoeken die je hebt ondergaan e.d.

Tip 3: Wees duidelijk tijdens het gesprek

Juist omdat het keukentafelgesprek zo’n belangrijke consequentie heeft, is het belangrijk dat je tijdens het gesprek heel duidelijk bent. Wat is het probleem? Wanneer is het een probleem? Waar ervaar je vooral het probleem? Waarom wil je een oplossing? En welke oplossing wil je? Het kan voor de Wmo-consulent van de gemeente extra verhelderend zijn als je enkele voorbeelden gebruikt wanneer je omschrijft waar je tegenaan loopt.

Vind je zo’n keukentafelgesprek best spannend? Geef gerust aan wanneer iets je niet helemaal duidelijk is of je een vraag niet goed begrijpt. Vind je het fijner als je gesprekspartner korte zinnen gebruikt of dingen opschrijft? Dan kan je dat altijd op voorhand vragen.

Tip 4: Laat je bijstaan tijdens het keukentafelgesprek

Je hoeft het gesprek niet alleen aan te gaan en kunt ervoor kiezen een voor jou vertrouwde persoon of een professionele hulpverlener aanwezig te laten zijn. Heb je een mantelzorger, zorg dan dat deze eveneens aan tafel zit; hij/zij heeft immers ook recht op ondersteuning.

Tip 5: Stel vragen over eigen bijdrage

Stel tijdens het gesprek zeker ook vragen over de eigen bijdrage; deze is in sommige gemeenten soms zo hoog dat het dan wellicht interessanter is om jouw eigen zorg te regelen.

Tip 6: Vraag om een gespreksverslag

Na afloop kun je vragen om een gesprekverslag en informeren naar de mogelijkheden die je hebt om hier nog zaken in te veranderen.

Tip 7: Hoe verder?

Vraag tot slot ook wat na het gesprek de volgende stap is en wanneer je iets hoort, zodat je weet wat je kunt verwachten.

Ook interessant