Tips & tricks

8 Tips voor het aanvragen van een hulpmiddel

9 april 2019, Supportbeurs

In de praktijk blijkt dat er nog heel wat problemen zijn bij het aanvragen of vervangen van hulpmiddelen. Wanneer je als chronisch zieke of gehandicapte afhankelijk bent van een hulpmiddel wil je niet vastlopen in de aanvraagprocedure.

Voor je überhaupt een hulpmiddel aanvraagt is het natuurlijk belangrijk dat je je goed oriënteert door verschillende hulpmiddelen te testen en te vergelijken en door offertes aan te vragen bij diverse leveranciers. Vergeet ook niet de afweging te maken of het voor jou interessanter is om een hulpmiddel zelf aan te schaffen of aan te vragen via een instantie.

Tip 1: Verdiep je in de aanvraagprocedure

Er zijn verschillende instanties waar je voor hulpmiddelen kunt aankloppen: de zorgverzekeraar (via de Regeling Zorgverzekering Hulpmiddelenzorg), de gemeente (in het kader van de WMO) of het UWV (in het kader van de Participatiewet). Het is belangrijk dat je weet tot welke instantie jij je moet richten en hoe de aanvraagprocedure verloopt. Hou je nauwgezet aan de regels van de procedure. Wil je afwijken van de gangbare procedure, doe dat dan mét toestemming van de betrokken instantie(s) en zorg dat je die toestemming schriftelijk in bezit hebt. Praktische informatie kun je ook op de website van Regelhulp.nl terugvinden.

Tip 2: Vraag de Wmo-Powerkaart aan

De Wmo-Powerkaart schetst in heldere en begrijpelijke taal twee krachtige wetsartikelen die de Wmo-cliënt ten dienste staan. Je kunt deze kaart als reminder gebruiken of overleggen aan de Wmo-ambtenaar om zo te wijzen op je rechten.

Tip 3: Beargumenteer jouw aanvraag voor een hulpmiddel goed

Beschrijf kort en helder jouw probleem in een zogenaamd persoonlijk plan. Geef aan hoe vaak je hinder ondervindt, of het tijdelijk is of dat er geen verbetering meer te verwachten is. Maak metvoorbeelden duidelijk hoe jouw aandoening je hindert in jouw dagelijkse leven. Laat zien dat je onderzocht hebt of er andere oplossingen zijn dan het hulpmiddel dat je aanvraagt, maar dat deze niet of onvoldoende helpen. Geef verder aan hoe jouw leven er dankzij het hulpmiddel kan uitzien en welke kansen het je geeft. Laat je hierbij adviseren door jouw arts of ergotherapeut (je hebt recht op 10 uur ergotherapie per jaar).

Josje Hillenaar, gastauteur op SupportBeurs.nl, geeft nog als extra tips mee om rekening te houden met het doel van de instantie waar je jouw aanvraag aan richt. Wil de instantie bijvoorbeeld vooral mensen aan het werk zetten, speel hier dan op in. Verder geeft Josje het advies om aan te tonen hoe het gevraagde hulpmiddel ook voor de verstrekkende instantie een uitkomst is of hen zelfs een besparing oplevert.

Tip 4: Check of je alle nodige bijlagen meestuurt

Vaak wordt je gevraagd om medische informatie mee te sturen of om expliciet toestemming te geven aan de betrokken instantie om jouw medische informatie op te vragen en naar een medisch adviseur te laten doorsturen. Soms is het handig meer informatie over jouw ziekte of aandoening mee te sturen, zodat degene die jouw aanvraag behandelt (beter) op de hoogte is van de praktische gevolgen ervan.

Tip 5: Meerdere hulpmiddelen nodig?

Vraag je meerdere hulpmiddelen tegelijk aan? Overleg dan vooraf met de ambtenaar van de betrokken instantie hoe zij het liefst meerdere aanvragen ontvangen: een aanvraag per hulpmiddel of juist een totaal aanvraag. Hou er ook rekening mee dat je meestal per aanvraag een medische verklaring moet meesturen.

Tip 6: Volg jouw aanvraag op

Aarzel niet om enkele dagen nadat je jouw aanvraag voor een hulpmiddel hebt opgestuurd, bij de instantie te informeren of ze jouw aanvraag goed hebben ontvangen en of alle informatie compleet is. Zo weet je zeker dat er niet onnodig tijd verloren gaat.

Tip 7: Hou een dossier bij

Maak voor jezelf altijd een kopie van jouw aanvraagdossier en alle bijlagen en hou alle correspondentie goed bij. Je zal niet de eerste en niet de laatste persoon zijn die ten onrechte een hulpmiddel misloopt, omdat belangrijke papieren verloren zijn gegaan.
Maak ook altijd aantekeningen van telefonische contacten en neem iemand met je mee naar afspraken en/of laat iemand bij het gesprek aanwezig zijn wanneer men bij je thuis langskomt voor een indicatie.

Tip 8: Niet eens met de beslissing? Maak bezwaar!

Krijg je van de gemeente, jouw zorgverzekeraar of het UWV te horen dat jouw aanvraag voor een hulpmiddel is afgewezen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om bezwaar te maken. Ook hiervoor gelden vaste procedureregels.

Ook interessant